Chuyên mục
List Đam mỹ tiểu thuyết

O – P – Q – R

O

Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 365 Ngày

Oa ‘Oa’ Thân Complete

Oan gia 01 02 Complete 2 link

Oan Gia Cổn Nhất Sàng  01  02  Complete2 link

Oan gia? Không, chủ nợ! Complete 

Ô Hắc – Ma Hoàng Chi Trói Buộc  01  02 Complete

Ô Nha Chi Sâm 01 (Vương Tử Đích Vũ Hội) Complete 02

Ôm ấp đam mê

Ôm Khối Băng Về Làm Vợ

Ôn Nhu Đích Ca Ca  01 Complete 02

Ôn Nhu Đích Gia Tỏa 01  02 Complete

Ôn Nhu Đích Thành

Ôn Văn Nho Nhã Complete

Ông Chủ Cửa Hàng Bán Hoa

Ông chủ phúc hắc thư kí xinh đẹp

Ông chủ, thứ bị hỏng không phải máy móc mà là đầu óc anh đấy

Ông Chủ, Tôi Muốn!!! Complete

Ông Chủ Vs Lưu Manh

Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm

Ông Già Noel Cười Một Cái

Ông Nội 16 tuổi Complete CV

Ông Trời Ta Hận Người 01 Complete 02

P

FH Tiên Sinh Hệ Liệt

Phá Hiểu  01   02

Phá Kiểm Nhân  01  02

Pha Ly Tâm  (Trái Tim Thủy Tinh)

Phàm nhân ca Complete

Phạm Quy

Phản Chuyển Thú Nhân Complete Thượng bộ 

Phản Công Hảo Mang

Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp

Phấn Đấu Đi, Tiểu Tam 01  02

Phản Đồ Complete

Phạn Hậu Hạ Thủ Complete

Phản Phác Hương Thôn Chi Vũ Đả Ba Tiêu Liễu Sao Thanh

Phản Phái Đích Chức Trách

Phán Quan Complete

Phản Tướng 01  02  03 Complete

Phản Xuyên Chi Tiểu Quan Đích Minh Tinh Lộ

Phản Xuyên Qua Cường Hạ Nhược Thượng 01  02

Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Pháo hôi tiên sinh chuyển chính đi! 01 Complete 02

Pháp Sư cao cao tại thượng Complete

Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

Phạt Anh Phải Lòng Em Complete

Phật Môn Ác Thê Complete

Phệ Ái Như Huyết Complete

Phi chính quy luyến ái

Phi Chủ Lưu Xuyên Việt  01 (c1-10)  02  (từ c11)

Phi Cơ Áp Hỏa Xa

Phi điển hình tính S Complete

Phi Hồ Complete

Phỉ Hoạn Complete

Phỉ Hoạn Tương Tư Complete

Phi Hữu Complete

Phi hoàn mỹ gien Complete

Phi lai hoành khuyển

Phi Lễ Vật Nhiễu Complete

Phi Long Tại Thiên

Phỉ Hoạn

Phi Nguyệt Như Tuyết   01  02

Phi Tầm Thiên Hạ

Phi tần dắng tường

Phi Thành Vật Hôn (Nếu mình lấy nhau)

Phi Thăng Hệ Liệt

  • Tế Thế  01  02  Complete

Phi Thường Gia Đình 01 02

Phi Trần  01 02 Complete 2 link

Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt Complete

Phi Tử Tuyết (Drop)

Phi Vân Độ Complete

Phì Thê Phi Thất Complete

Phía Đông Thành Phố Nhỏ Complete

Phiêu Bạc Phụ Tình Complete

Phiêu Bạch Đích Ái Tình  Complete kết HE

Phiêu Dương Quá Hải Trung Quốc Thuyền 01 02   03

Phiêu Vũ Phi Hoa

Phiến Tử Hoà Ngã Complete

Phiến Tử X Công Lược X Xuyên Việt 01   02  03

Phim giả tình thật

Phó Thủ nan đương Complete

Phối Giác Complete

Phòng 103 Số 45  01  Complete  02

Phong Âm Chi Hoa

Phong Cốt  Complete phần 1

Phong cuồng du hí

Phong Cuồng Đích Mộc Đầu Complete

Phong cuồng đích thủ thuật đao

Phong Hành Thiên Hạ   01  Complete  02

Phong Hành Vân Tri Đạo Complete

Phong Hầu Tiêu Sơn Complete

Phong Hỏa Long Hành

Phòng khám tâm lý 419 Complete

Phong Khởi Đích Nhật Tử Complete

Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa

Phong Khởi Thiên Lan Chi Dạ Như Triệt

Phong Lâm Chi Ái Complete

Phong Lưu 01    02 Complete

Phong Lưu Danh Kiếm Si Thần Y

Phong Lưu Quyển 01 Complete 02

Phong mang

Phong Nguyệt

Phong Nguyệt Trái Complete

Phong Nguyệt Vô Song

Phong Ngữ Giả

Phong Quá Thiên Phàm  01   02 Complete

Phong Quá Vũ Lưu Vân  01  02  (từ c12)

Phong Sát

Phong Thần Truyện

Phong Thịnh Thì Quang (Thời Thanh Xuân Hoa Mỹ)

Phong Tịch Sa

Phong Tình Vương Triều Chi Quân Sinh Ta Vị Sinh

Phong Trung – Tương Y Thiên

Phong Tuyết Dạ Quy Nhân Complete (Link bị del)

Phong Vô Nhai 01 02 (từ chương 20)

Phong Vũ Cuồng Sa

Phối Giác Trọng Sinh Chi Nghịch Tập

Phôi Tiểu Tử

Phồn Chi

Phồn Gian Yêu Nghiệt

Phồn hoa

Phồn Hoa Tẫn Lạc

Phồn Hoa Thịnh Khai Complete

Phụ Complete

Phụ Ái

Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công Complete

Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch Complete

Phụ Gia Di Sản

Phụ Tử Mê Tình Complete

Phụ Tử Quan Hệ 01  02 Complete

Phụ Từ Tử Ác

Phụ từ tử hiếu

Phù Ảnh Ám Hương 01  02  Complete  Phiên Ngoại Complete

Phu Bằng Thê Hữu  01   02  Complete

Phù Hoa Lãng Nhị

Phụ Hoàng

Phu nhân ngươi bình tĩnh cái đã 01 Complete 02

Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Cậu Về Nhà! 01  02  03  04

Phu phu chi ước (Private)

Phù Quang (Ác Đan) 01   02

Phù Quang (Mạt Hồi) Complete

Sinh Hoạt Cấm Kị Complete

Phù quang lược ảnh

Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng Hệ Liệt

Phụ Thân Đích Đại Thụ  Complete

Phụ Thân Ta Muốn Gả Cho Ngươi

Phụ Thân Thị Long Tộc  01  02

Phù Tu Đương Tự Cường 01  02

Phúc Trạch Hữu Dư

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ Complete

Phụng Chỉ Thành Hôn

Phùng Quân

Phụng quân trắc chi sinh tử kiếp

Phùng Xuân (Cần Thái Hương Kiền) Complete

Phùng Xuân (Đại Giang Lưu)

Phược Long Complete

Phượng ẩn Long tàng  Complete

Phượng Bá Thiên Hạ 01  02  03

Phượng Hậu 01 02 (từ chương 17) Complete

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng Đồ Đằng 02 (từ chương 15) Complete

Phượng Hoàng Kiếp Complete

Phượng Hoàng Nam 01    02  Complete 2 link

Phượng Hoàng Thần Thụ

Phượng Hứa Quân Complete

Phượng Huyền Cung Thương Complete Phiên Ngoại  01  02 Complete 2 link

Phượng Lạc Bình Dương

Phương Lân Hảo Thổ Complete

Phương Lâu Kí Sự

Phượng Ly Thiên

Phượng Mị Complete

Phượng Minh Kỳ Sơn

Phượng Ở Trên, Long Ở Dưới

Phương Pháp Chính Xác Ăn Ngốc Manh Ngựa Trúc

Phương Pháp Chính Xác Biến Ngược Văn Thành Chữa Khỏi Văn Complete

Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ CV Kỳ Cựu Complete

Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu Complete

Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất (Gả Cho Cha Thằng Tình Địch)

Phượng Phi Ly Complete

Phượng quy vân Complete

Phượng Tần 01 02 (từ chương 48) Complete

Phượng Tướng Quân Truyền Complete

Phượng tường cửu thiên 01   02

Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vũ Sơn Cố Sự

Play – Trò Chơi

PR Công Ty Mỹ Phẩm

Q

Quả Chanh Tình Nhân (Nịnh Mông Tình Nhân) Complete

Qua Cửa Complete

Quá Khách Complete

Quá Khí Minh Tinh

Quá lộ âm dương

Qua Ngày Complete

Quải Complete

Quái, Ngài Thật Mỹ Lệ 01 02

Quái Kia, Đứng Lại Complete

Quái Thú Đại Chiến Siêu Nhân Complete

Quái Vật Hình Cảnh 01   02

Quan Hệ Bình Thường

Quan Hệ Phụ Tử

Quan Kỳ Bất Ngữ  Complete

Quản lý Tieba Complete

Quan tình trai  01 02

Quan Trung Thiên Hạ

Quản Gia  01  Comp CV 02  Complete PN  Complete

Quản Gia Kí Sự Lục Complete

Quay Tay? Hãy Cẩn Thận  (Đối Trứ Điện Não Lộ Quản Đích Trừng Phạt) Complete

Quân Ân

Quân Bất Ngữ

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch 01   02  03 Complete

Quân Cờ

Quân chi Thần + Vũ duy Nhất Complete

Quân Kĩ:

  • Bộ 1: Phong Tự Yên La 01  02 (từ c48) Complete
  • Bộ 2: Khuynh Tẫn Thiên Hạ 01  02  03 Complete link 2,3

Quần Ma Loạn Vũ Chi Thuyết Ngã Bất Ái Nhĩ (Ai Nói Anh Không Yêu Em)

Quần Ma Truyện

Quân Mạc Vũ  Complete

Quân Lâm Thiên Hạ Hệ Liệt:

Quân Giáo Sinh Complete

Quấn Riết Vào Nhau  (ABO Truy Nguyện) Complete

Quân Sách

Quân Thần Tương Đắc 01  02

Quân Tử Chi Giao Complete

Quân Vi Hạ 01  02 Complete 2 link

Quân Vi Khuynh Nhã

Quân Vương  01  Complete  02

Quân Vương Vô Tình

Quốc Đảo Nguy Cơ 01 Complete 02

Quốc Sĩ Thành Song

Quốc Sư Đại Nhân

Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực  Complete

Quốc Vương Và Mèo

Quy Tắc Dã Man

Quy Tắc Thuần Dưỡng Ông Xã Hồ Ly Complete

Quỷ Complete

Quỷ ba ba Complete

Quỷ Dị Tập Đàm

Quỷ Đế

Quỷ Đoạn Tình Thương Complete

Quỷ Giá  01  02   03  Complete 3 link

Quỷ Hạng 01  Complete CV  02   03

Quỷ huyết Complete

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại Complete

Quỷ Huynh  Complete

Quỷ Kế  01  02 Complete 2 link

Qủy Linh Tinh Quái Chi Đào Linh Complete

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ Complete

Quỷ linh tinh quái hệ liệt

Quý ngọc Complete

Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa Complete

Quỷ Phu

Quỷ Phục Binh Đoàn 01   02  03

Quy phục đi, ngư thần đích chủ giác!

Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!  01  02 Complete

Quỷ Súc Dũng Mãnh Complete

Quỷ Tà Tị Tử

Quy tắc sinh tồn ở tinh tế cật hóa

Quỷ Tâm Nan Án Complete

Quỷ Thê 01 Complete 02

Quỷ Thi Độc Hương Complete

Quỷ Thoại Liên Thiên 01 02 [Hoàn nửa bộ sau]  03 Complete   Phiên Ngoại

Quỷ thoại yêu đàm

Quỷ Thuyết Complete

Quỷ Tình Trái

Quy Trần

Quỷ Y  Complete

Quyển Dưỡng Complete

Quyển Dưỡng – Đồi Complete

Quyền Sắc Song Thu

Quỳnh Châu Toái Viên 01  02 Complete

Quỳnh Thương    01   02   03 Complete (Còn Tiền truyện và 1 PN)

R

Ranh Giới Sinh Tử

Ràng Buộc Complete

Ràng Buộc Chi Gông Xiềng Complete

Rent Boyfriend _ Cho Thuê Bạn Trai Complete

Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi Complete

Rời đi, xin đừng đến tìm tôi

Rối Rắm 01 02 Complete

Role-play   01     02

Romeo và Romeo 01  02  03 Complete

Rong biển bị mèo ănComplete

One reply on “O – P – Q – R”