Chuyên mục
List Đam mỹ tiểu thuyết

U – V – W – X – Y

U

U Nhiên Huyễn Dạ

U Lan Lộ  01 Complete 02

  • Long Hương 01  02

U linh thiên sư 01   02

Uất Trì Quân Duệ

Ủng Bão 01  02 Complete 

Úy Lam Chi Hải (Đại Dương Xanh Thẳm)

Ủy Lam Online   01  02

Uy long giáng phượng

Uy, Sách Hạ Nhĩ Đích Diện Cụ Ba

Uy, Ta Dưỡng Ngươi  01  02

Uy, Tiềm Trứ Ba (private)  Complete

Uy Vũ Hoàng Phi

Uyên Bão Uyên Complete

Uyên Ương Lâu Chi Hoạ Sư Đan Phượng Complete

Uyên Ương Phổ Complete

Uyên ương thác  Complete

Uyên Viễn Lưu Trường  Complete

Ức Tình Hệ Liệt:

Ức vạn tân lang : Hào môn tổng tài ái thượng ngã Complete

Ứng Công Án

Ưng Đích Diện Cụ Complete

Ưng Hạc Ký

Ưng Nô

V

Vạn Năng Bảo Bảo Complete

Vạn Ngô Chi Linh Complete

Văn Phòng Thiên Sư

Vãn Thiên Hà Complete

Vạn Thụ Chi Vương

Vạn Tuế Gia Thiên Thiên Tuế

Vãn Túy Tỉnh Thời Cộng Triều Hà (Tỉnh Rượu Cùng Đón Ánh Bình Minh) Complete

Văn Công Võ Lược Hệ Liệt:

Văn Tuyết Vô Song Complete

Vận động trên trên dưới dưới Complete

Văn tự mơ màng luyến ái Complete

Vân Hách Liên Thiên 01  02 Complete

Vân Hành Hoàng Vũ

Vân Lâu Quỷ Sự

Vân Sắc Complete

Vấn Tâm Nguyệt

Vấn Thế Gian Tình Là Gì

Vận Mệnh  (Mạt Hồi)

Vận Mệnh (Imeros)

Vật Ái, Dĩ Ái

Vật Hoa Thiên Bảo

Vậy Thì Sao

Vệ Khê

Vệ Sĩ (Bảo Tiêu) Complete

Về Tình Yêu Chúng Ta Hiểu Quá Ít  Complete

Vì em ý loạn tình mê

Vi Nhân Sư Biểu  Complete Phần Tục Tình địch (Tiếu Sinh) Complete

Vi Nhĩ Lưu Tình Complete

Vi Quân Cuồng 01 02 Complete

Vi Sư Vi Phụ

Vị Tằng Vọng Ký Complete đến chương tgiả drop

Vi Thần  Complete

Vi Thần Rất Bận Complete

Vi trần

Viên Đinh Pháp Sư Kí Sự Bạc

Viễn Khê 01   02

Viện tâm thần thần tiên

Viên tiên sinh luôn không vui 01  02

Vinh Diệu đế quốc

Vinh Khô Hoa Niên Complete

Vĩnh Cơ Kí

Vĩnh Hằng 01 02 Complete

Vinh hoa phú quý Complete

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt:

Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ Complete

Vĩnh Viễn Hữu Đa Viễn

Vĩnh viễn tại nhất khởi

Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện  Phiên Ngoại

Võ Vận Hưng Thịnh

Vô ái song tử  Complete

Vô Căn Công Lược   01   02

Vô Cấm

Vô danh vật ngữ

Vô Diêm Nam Tình Sự Complete

Vô Khả Tị Miễn

Vô Giác Long

Vô hoa quả Complete

Vô Hữu Khả Cập Complete

Vô Liêu

Vô Năng Vi Phượng  01  02 Complete

Vô Nhạc Bất Tố

Vô Ngôn Đích Cự Ly

Vô Song Công Tử

Vô Thanh Hí 1938

Vô Thanh Thâm Xử Complete

Vô Thu Lãnh Nguyệt Complete

Vô Tình Complete

Vô Tình Hữu Tình

Vô tính phồn diễn thì đại

Vô trảo dã thú

Vô Xá:

  • Bộ 1 – Thâm Uyên Chi Liêm  01  02 Complete
  • Bộ 2 – Tu la Quân Tử  01  02 (từ C99)   03 Complete
  • Bộ 3 – Nhiễm Huyết Quý Công Tử  01  02 Complete
  • Bộ 4 – Ám Dạ Quân Vương   01  02  03

Vô Xảo Bất Thành Thư

Vô Xử Khả Tầm Complete

Vô Ý Câu Dẫn 01  02

Vô Ý Vi Chi Complete

Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Complete

Vợ Yêu Bé Nhỏ Complete

Vòng Bảy Người  01  02 Complete

Võng Du Biệt Bả Huyết Ngưu Bất Đương Thụ

Võng Du Chi Ái Nhĩ 59 Miễu  01  02 Complete 2 link

Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch ONLINE Complete

Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo Complete

Võng Du Chi Báo Thù Xã Hội

Võng Du Chi Bát Quái Ma Giới 01  02  03

Võng Du Chi Bát Quái Ma Giới 2 – Ta Không Phải Dâm Tặc

Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu  01 Complete   02

Võng Du Chi Biệt Nữu Thụ Hòa Quả Ngôn Công Đích Cố Sự 01  02  Complete 2 link

Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch  01 Complete 02

Võng Du Chi Có Gan Em Đừng Chạy

Võng Du Chi Cơ Tình Tứ Xạ

Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương  01  02 Complete

Võng Du Chi Cự Tinh Bị Phác Đảo

Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh  Complete

Võng Du Chi Di Thất Chi Mộng

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu  Complete

Võng Du Chi Dữ Quang Đồng Trần 01  02

Võng Du Chi Đại Thần Là Nhân Yêu

Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích  Complete

Võng Du Chi Đối Kháng

Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân

Võng Du Chi Hảo Thụ Phạ Sàm Lang   01  02 Complete

Võng Du Chi Huyễn U Huyết Giới

Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng  Complete

Võng Du Chi Giang Hồ Tái Kiến

Võng Du Chi Khứ Nhĩ Đích Nữ Phẫn Nam

Võng Du Chi Khuynh Thành Mĩ Nhân

Võng Du Chi Long Duyên

Võng Du Chi Một Tiễn Ly Hôn

Võng Du Chi Nhân Yêu  Complete

Võng du chi Nhiếp ảnh gia GV

Võng Du Chi Ngã Bất Phối    Phiên Ngoại

Võng Du Chi Ngã Thị Hoa Tượng Ngã Phạ Thùy  01  02  03

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ Complete CV

Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Võng Du Chi Sát Lục Tình Duyến (Private)

Võng Du Chi Số Liệu XO Trung 01  02

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma   01    02 Complete

Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc Complete

Võng Du Chi Ta Là Trớ Chú Sư

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Complete

Võng Du Chi Thập Bát Tiến

Võng Du Chi Thệ Thủy

Võng du chi thúc đẩy JQ Complete

Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung 01   02 Complete

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên Complete

Võng Du Chi Tiểu Tâm Phiến Tử Complete

Võng Du Chi Tiểu Thông Hữu Đậu Hủ

Võng Du Chi Tiểu Trư Khoái Bào

Võng Du Chi Tình Định Lỗ Trư Đề Complete CV (không làm full PN)

Võng Du Chi Tránh Ra, Tui Là Nhân Yêu!

Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ Complete

Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội  01 Complete  02 Complete (ko edit c47)

Võng Du Chi Tuyệt Sắc Thiếu Niên Complete (Chỉ tới c36) PN

Võng Du Chi Tuyệt Sắc Tiểu Hồ  01  02

Võng Du Chi Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Võng Du Đại Thần Vs Võng Phối Đại Thần Complete

Võng Du Họa Thủy Tam Thiên

Võng Du kỳ duyến hệ liệt

Võng Du T Bất Kiến T Complete

Vọng Giang Nam Complete

Võng Lạc Ca Giả 01 02

Vong linh ma pháp sư du ký

Võng Phối: 1987 Ngộ Sắc hệ liệt

 

Võng Phối Bối Cảnh Hệ Liệt

Võng phối chi độc gia thụ quyền

Võng Phối Chi Quá Khí Đại Thần Đích Hồi Quy (Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời) Complete

Võng Phối Chi Mạt Niên Complete

Võng Phối Gắn Kết A

Vong Quốc Chi Nô

Vong Quốc Chi Quân vs Khai Quốc Chi Quân

Vong Ưu Complete

Vong Xuyên Complete

Vụ Cốc

Vũ Dạ Kì Đàm Ổ mèo  Vũ Thu Ngọc Thạch  jongwookislove   chuongco Complete

Vũ Điểu

Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che (Thất Trọng Sa Vũ) Complete

Vụ đô dạ thoại

Vũ Giả Hệ Liệt

  • Quyển 1 Anh Xin Hãy Nuôi Em 01  02 Complete
  • Quyển 2 Hồ ĐiệpComplete

Vũ Hoa Lâm Complete 

Vũ Lâm Dật Sự Hệ Liệt

Vũ Lâm Lâm Complete (Private)

Vũ Lâm Linh 01 Complete  02

Vũ lâm minh chủ đích mệnh môn

Vũ Lăng Xuân Complete

Vũ nam

Vu Sắc Mỹ Túy Complete

Vu Sơn Tận Tình

Vũ Thể Đầu Đệ Complete

Vườn Trường Bạo Quân   Complete

Vương Gia (Hệ Liệt)

Vương Gia Địa Ái Trù Complete

Vương Gia Đích Sơ Luyến

Vương Gia Đích Thiếp Thân Thị Vệ 01 02 Complete Phiên Ngoại

Vương Gia Nói Một Câu Complete

Vương Giả Quy Lai 01  02

Vương Gia Tha Mạng Complete

Vương Gia Diễm Xuân Mai

Vương Gia Thị Cá Phu Quản Nghiêm

Vương phủ thâm viện

Vương Triều Charcot Hệ Liệt:

Vương Triều Kim Ngọc Complete Q1-5

Vương Tử Bệnh Đích Xuân Thiên  01  02  03

Vương Tử Lôi Thôi

W

When We Were Young Complete


X

Xà phụ

Xà Phược  Complete

Xà Mị

Xà Quân

Xà Tính

Xà Vương Kỳ Truyện Complete

Xa Xỉ Phẩm 01 Complete  02

Xà Thân

Xà yêu (Quân Phu Nhân)  Complete

Xà Yêu (Lão Lâm)

Xà Yêu Bảo Bảo

Xác Ướp Trở Lại (Mummy Quy Lai)

Xâm Chiếm Complete

Xe Jinbei bé nhỏ và xe BMW (Tiểu kim bôi dữ đại bảo mã) 01  02

Xí Hoang Nghi

Xích Ái Sát Thủ Complete

Xin Chào, Đại Thần 01   02   Complete 2 link

Xin Chào, Thị Trưởng Đại Nhân!

Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Xuân Lai Biến Thị Đào Hoa Thủy

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam 01 Complete 03

Xuân Muộn

Xuân Phong Độ  Complete CV

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng Complete

Xuân thụ mộ vân  Complete

Xuân Túy Liễu

Xuẩn Xuẩn Dũ Động

Xuất Giá Tòng Phu

Xuất Vân Thất Tông “Tội” 01  02

Xúc Thủ Sinh Xuân Complete

Xung Động (Va Chạm) Complete

Xung Hỉ Nam Phi  01 02

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan Complete

Xuy Sầu Complete

Xuyên đáo giảo cơ đồng nhân lí đích tác giả nhĩ thương bất khởi a 01  02

Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử Complete

Xuyên Không Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ  01 02 Complete 2 link

Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia   01  Complete  02

Xuyên Qua Hoang Dã Complete

Xuyên Qua Hoang Dã Niên Đại

Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du Complete

Xuyên Qua Thành Lucifini

Xuyên qua thế giới võ hiệp làm hoàng đế

Xuyên thành áo lót của nam chính thì biết mần sao?  Complete

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính

Xuyên vào truyện ngôn tình

Xuyên Việt Biến Thành Thái Giám Complete

Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh 01   02

Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu Complete

Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc 01 Complete  02

Xuyên Việt Chi Đảm Tiểu Thú Nhân Tầm Công Ký

Xuyên Việt Chi Đào Hoa Trái Complete

Xuyên Việt Chi Hí

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Xuyên việt chi gia hữu soả phu Complete

Xuyên Việt chi Gia Hữu Tiểu Phu Lang 01 02 Complete

Xuyên Việt Chi Gian Hoạn Cự Tinh  01  02

Xuyên Việt Chi Khoái Nhạc Nông Phu Sinh Hoạt 01  02 Complete

Xuyên Việt Chi Lưu Manh Công 

Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam 01  02

Xuyên Việt Chi Quy Đồ Complete

Xuyên Việt Chi Thâm Hải Nhân Ngư  Complete

Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng! Complete

Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa Complete CV

Xuyên việt chi Trầm vương gia

Xuyên Việt Chi Tu Tiên 01   02

Xuyên Việt Cự Nhân Quốc Độ  Complete

Xuyên Việt Chi Song Kiếm Duyên

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ Complete

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn Hội sâu lười   Thiên Mặc Phủ

Xuyên Việt Mạt Thế Đại Lục

Xuyên việt nguyên thủy

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành  01 Complete  02

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng Complete

Xuyên Việt Thú Nhân Thế Giới

Xuyên Việt Viễn Cổ

Y

Y Đạo An Nhiên

Ỷ Lại Vào Ngươi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu  01  02

Y Sinh Ngộ Lưu Manh

Ý trần hiên

Yểm Nguyệt Complete

Yêm Nô Complete

Yến Complete

Yên Ba Hạo Diểu

Yến ca hành

Yên Chi Túy Complete

Yên Hoa Tam Nguyệt

Yên Hoa Tuyết  01  02 Complete

Yến Hoài Tích

Yên Hôi

Yến Khanh

Yên Nguyệt Ca

Yến Song Phi

Yên Thủy Hàn Complete

Yên Tri Phi Hồ (Private)

Yên Vũ Giang Hồ 01  02

Yên Vũ Giang Hồ  

Yên Vũ Nguyệt Sắc Complete

Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan Complete

Yes, Quân Đoàn Trưởng!

Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối

Yêu, Kỳ Thật Rất Đơn Giản

Yêu Anh Như Yêu…Nhiệm Vụ Môn Phái Complete

Yêu Đàm Mộng Hoa 01 02 (tiếp c6) 03  04 Complete

Yêu Đào Độ Tiên

Yêu Hậu Không Dễ Làm Complete

Yêu Hoặc  Complete

Yêu Hồ

Yêu Hồ Hệ Liệt

Yêu Hồ Tiểu Bạch Complete

Yêu Hồng

Yêu Ma Đạo 01  02   03 Complete

Yêu Một Hồn Ma Không Chân   Complete

Yêu Một Giọng Nói Complete

Yêu Nhất Bé Trư Lười 01 02

Yêu Nhi

Yêu Nhứ Long Ngâm

Yêu như hơi thở (private)

Yêu Nghiệt Đột Kích

Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký

Yêu Nghiệt Hoành Sinh Complete

Yêu Nghiệt Pháp Y

Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn

Yêu Ngôn Hoặc Chúng Hệ Liệt:

Yêu ở Hamo (Ái Tại Hạ Đóa)

Yêu quá khó khăn (Ái Thái Nan)

Yêu Quái Kỳ Đàm

Yêu Straight Complete

Yêu thầm kiểu Âu Mĩ Complete

Yêu Thầm Thế Thôi

Yêu Thô Nhân Complete

Yêu Thương 01 Complete 02

Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn  Complete

Yêu Thượng Một Người

Yêu Thượng Nam Nô Complete

Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi Complete

Yêu Tôi Xin Hãy Nói (Ái Ngã Thỉnh Cáo Tố Ngã) Complete

Yêu Vũ Dạ Mị 01 02 Complete