O – P – Q – R

O

Oa ‘Oa’ Thân Complete

Oan gia 01 02 Complete 2 link

Oan Gia Cổn Nhất Sàng  01  02  Complete 2 link

Oan gia? Không, chủ nợ! Complete 

Ô Hắc – Ma Hoàng Chi Trói Buộc  01  02 Complete

Ô Nha Chi Sâm 01 (Vương Tử Đích Vũ Hội) Complete 02

Ôm ấp đam mê

Ôn Nhu Đích Ca Ca  01 Complete 02

Ôn Nhu Đích Gia Tỏa 01  02 Complete

Ôn Nhu Đích Thành

Ôn Văn Nho Nhã Complete

Ông Chủ Cửa Hàng Bán Hoa

Ông Chủ Vs Lưu Manh

Ông Già Noel Cười Một Cái

Ông Nội 16 tuổi Complete CV

Ông Trời Ta Hận Người 01 Complete 02

P

FH Tiên Sinh Hệ Liệt

Phá Hiểu  01   02

Phá Kiểm Nhân  01  02

Pha Ly Tâm  (Trái Tim Thủy Tinh)

Phàm nhân ca Complete

Phạm Quy

Phản Chuyển Thú Nhân

Phản Công Hảo Mang

Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp

Phấn Đấu Đi, Tiểu Tam

Phản Đồ Complete

Phạn Hậu Hạ Thủ Complete

Phản Phác Hương Thôn Chi Vũ Đả Ba Tiêu Liễu Sao Thanh

Phán Quan Complete

Phản Tướng 01  02  03 Complete

Phản Xuyên Chi Tiểu Quan Đích Minh Tinh Lộ

Phản Xuyên Qua Cường Hạ Nhược Thượng 01  02

Pháo hôi tiên sinh chuyển chính đi! Complete

Pháp Sư cao cao tại thượng Complete

Phạt Anh Phải Lòng Em Complete

Phật Môn Ác Thê

Phệ Ái Như Huyết Complete

Phi Chủ Lưu Xuyên Việt  01 (c1-10)  02  (từ c11)

Phi Cơ Áp Hỏa Xa

Phi điển hình tính S

Phi Hồ

Phỉ Hoạn Complete

Phỉ Hoạn Tương Tư Complete

Phi Hữu Complete

Phi Lễ Vật Nhiễu Complete

Phi Long Tại Thiên

Phi Nguyệt Như Tuyết   01  02

Phi Tầm Thiên Hạ

Phi Thành Vật Hôn (Nếu mình lấy nhau)

Phi Thăng Hệ Liệt

 • Tế Thế  01  02  Complete

Phi Thường Gia Đình 01 02

Phi Trần  01  02 Complete

Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt Complete

Phi Tử Tuyết (Drop)

Phi Vân Độ Complete

Phì Thê Phi Thất Complete

Phía Đông Thành Phố Nhỏ Complete

Phiêu Bạc Phụ Tình Complete

Phiêu Bạch Đích Ái Tình  Complete kết HE

Phiêu Dương Quá Hải Trung Quốc Thuyền 01 02   03

Phiêu Vũ Phi Hoa

Phiến Tử Hoà Ngã Complete

Phiến Tử X Công Lược X Xuyên Việt 01   02  03

Phó Thủ nan đương Complete

Phối Giác Complete

Phòng 103 Số 45  01  Complete  02

Phong Âm Chi Hoa

Phong Cốt  Complete phần 1

Phong cuồng du hí

Phong Cuồng Đích Mộc Đầu Complete

Phong cuồng đích thủ thuật đao

Phong Hành Thiên Hạ   01  Complete  02

Phong Hành Vân Tri Đạo Complete

Phong Hầu Tiêu Sơn Complete

Phong Khởi Đích Nhật Tử Complete

Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa

Phong Khởi Thiên Lan Chi Dạ Như Triệt

Phong Lâm Chi Ái Complete

Phong Lưu 01    02

Phong Lưu Danh Kiếm Si Thần Y

Phong Lưu Quyển 01 Complete 02

Phong mang

Phong Nguyệt

Phong Nguyệt Trái Complete

Phong Nguyệt Vô Song

Phong Ngữ Giả

Phong Quá Thiên Phàm  01   02 Complete

Phong Quá Vũ Lưu Vân  01  02  (từ c12)

Phong Sát

Phong Thần Truyện

Phong Thịnh Thì Quang (Thời Thanh Xuân Hoa Mỹ)

Phong Tịch Sa

Phong Tình Vương Triều Chi Quân Sinh Ta Vị Sinh

Phong Trung – Tương Y Thiên

Phong Tuyết Dạ Quy Nhân Complete (Link bị del)

Phong Vô Nhai 01 02 (từ chương 20)

Phong Vũ Cuồng Sa

Phối Giác Trọng Sinh Chi Nghịch Tập

Phôi Tiểu Tử

Phồn Chi

Phồn Gian Yêu Nghiệt

Phồn Hoa Tẫn Lạc

Phồn Hoa Thịnh Khai Complete

Phụ Complete

Phụ Ái

Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công Complete

Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch Complete

Phụ Tử Mê Tình Complete

Phụ Tử Quan Hệ 01  02 Complete

Phụ Từ Tử Ác

Phụ từ tử hiếu

Phù Ảnh Ám Hương 01  02  Complete  Phiên Ngoại Complete

Phu Bằng Thê Hữu  01   02  Complete

Phù Hoa Lãng Nhị

Phụ Hoàng

Phu nhân ngươi bình tĩnh cái đã 01  02

Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Cậu Về Nhà! 01  02  03  04

Phù Quang (Ác Đan) 01   02

Phù Quang (Mạt Hồi) Complete

Sinh Hoạt Cấm Kị Complete

Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng Hệ Liệt

Phụ Thân Đích Đại Thụ  Complete

Phụ Thân Ta Muốn Gả Cho Ngươi

Phụ Thân Thị Long Tộc  01  02

Phù Tu Đương Tự Cường

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ Complete

Phụng Chỉ Thành Hôn

Phùng Quân

Phùng Xuân Complete

Phược Long Complete

Phượng Ẩn Long Tàng  Complete

Phượng Bá Thiên Hạ 01 02 03

Phượng Hậu 01 02 (từ chương 17) Complete

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng Đồ Đằng 02 (từ chương 15) Complete

Phượng Hoàng Kiếp Complete

Phượng Hoàng Nam 01    02  Complete 2 link

Phượng Hoàng Thần Thụ

Phượng Hứa Quân Complete

Phượng Huyền Cung Thương Complete Phiên Ngoại  01  02 Complete 2 link

Phượng Lạc Bình Dương

Phương Lân Hảo Thổ Complete

Phương Lâu Kí Sự

Phượng Ly Thiên

Phượng Mị Complete

Phượng Minh Kỳ Sơn

Phượng Ở Trên, Long Ở Dưới

Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ CV Kỳ Cựu Complete

Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu

Phượng Phi Ly Complete

Phượng Tần 01 02 (từ chương 48) Complete

Phượng Tướng Quân Truyền Complete

Phượng Tường Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vũ Sơn Cố Sự

Play – Trò Chơi

PR Công Ty Mỹ Phẩm

Q

Quả Chanh Tình Nhân (Nịnh Mông Tình Nhân) Complete

Qua Cửa

Quá Khách Complete

Quá lộ âm dương

Qua Ngày Complete

Quải Complete

Quái, Ngài Thật Mỹ Lệ 01 02

Quái Kia, Đứng Lại Complete

Quái Thú Đại Chiến Siêu Nhân Complete

Quan Hệ Bình Thường

Quan Hệ Phụ Tử

Quan Kỳ Bất Ngữ  Complete

Quản lý Tieba Complete

Quan tình trai  01 02

Quan Trung Thiên Hạ

Quản Gia  01  Comp CV 02  Complete PN  Complete

Quản Gia Kí Sự Lục Complete

Quay Tay? Hãy Cẩn Thận  (Đối Trứ Điện Não Lộ Quản Đích Trừng Phạt) Complete

Quân Ân

Quân Bất Ngữ

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch 01   02  03 Complete

Quân Cờ

Quân Kĩ:

 • Bộ 1: Phong Tự Yên La 01  02 (từ c48) Complete
 • Bộ 2: Khuynh Tẫn Thiên Hạ 01  02  03 Complete link 2,3

Quần Ma Loạn Vũ Chi Thuyết Ngã Bất Ái Nhĩ (Ai Nói Anh Không Yêu Em)

Quần Ma Truyện

Quân Mạc Vũ  Complete

Quân Lâm Thiên Hạ Hệ Liệt:

Quân Giáo Sinh Complete

Quấn Riết Vào Nhau  (ABO Truy Nguyện) Complete

Quân Sách

Quân Thần Tương Đắc 01  02

Quân Tử Chi Giao Complete

Quân Vi Hạ 01  02 Complete 2 link

Quân Vi Khuynh Nhã

Quân Vương  01  Complete  02

Quân Vương Vô Tình

Quốc Đảo Nguy Cơ Complete

Quốc Sĩ Thành Song

Quốc Sư Đại Nhân

Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực  Complete

Quốc Vương Và Mèo

Quy Tắc Dã Man

Quy Tắc Thuần Dưỡng Ông Xã Hồ Ly Complete

Quỷ Complete

Quỷ ba ba

Quỷ Dị Tập Đàm

Quỷ Đế

Quỷ Đoạn Tình Thương Complete

Quỷ Giá  01  02   03  Complete 3 link

Quỷ Hạng 01  Complete CV  02   03

Quỷ huyết Complete

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại Complete

Quỷ Huynh  Complete

Quỷ Kế  01  02 Complete 2 link

Qủy Linh Tinh Quái Chi Đào Linh Complete

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ Complete

Quỷ linh tinh quái hệ liệt

Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa Complete

Quỷ Phu

Quỷ Phục Binh Đoàn  01   02

Quy phục đi, ngư thần đích chủ giác!

Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!  01  02 Complete

Quỷ Súc Dũng Mãnh Complete

Quỷ Tà Tị Tử

Quỷ Tâm Nan Án   Complete

Quỷ Thê 01 Complete 02

Quỷ Thi Độc Hương Complete

Quỷ Thoại Liên Thiên 01 02 [Hoàn nửa bộ sau]  03 Complete   Phiên Ngoại

Quỷ thoại yêu đàm

Quỷ Thuyết Complete

Quỷ Tình Trái

Quy Trần

Quỷ Y  Complete

Quyển Dưỡng Complete

Quyển Dưỡng – Đồi Complete

Quyền Sắc Song Thu

Quỳnh Châu Toái Viên 01  02 Complete

Quỳnh Thương    01   02   03 Complete (Còn Tiền truyện và 1 PN)

R

Ranh Giới Sinh Tử

Ràng Buộc Complete

Ràng Buộc Chi Gông Xiềng Complete

Rent Boyfriend _ Cho Thuê Bạn Trai Complete

Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi Complete

Rời đi, xin đừng đến tìm tôi

Rối Rắm 01 02 Complete

Role-play

Romeo và Romeo 01  02  03 Complete

Rong biển bị mèo ăn


M – N

M

Ma Chủ Đích Bảo Bối Tiên Đồng

Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt

Ma Da Hệ Liệt:

Ma Đầu  01   02

Ma Hoặc Chúng Sinh 01   02

Ma Giới Thiên Sứ

Ma Luyến

Mã Phu 01 02 03 Complete

Ma Quân Đích Tiểu Bổn Lang Điện Hạ 

Ma Quân Giá Đáo

Ma Thần Cùng Quản Gia Complete

Ma Vũ Đại Lục Hành Ký Complete

Ma Vực Hệ Liệt:

Ma Vương Bệ Hạ Đích U Buồn

Ma Vương Dữ Chung Yên Tuyết – Devil And Warrior

Ma Vương Dữ Ma Vương Và Gian Tình Sử

Ma Vương Đích Mại Thân Nam Nô 01 02 Complete

Ma vương nan dưỡng

Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi Complete

Ma Xui Quỷ Khiến Hệ Liệt

Mạc Hậu 01   02 Complete

Mạc Hồi Thủ

Mạc Thượng Tang Complete

Mạc Tích Thì Complete

Mặc Ái  01   02 Complete

Mặc Chi Đồng Complete

Mặc Nhiễm Kinh Niên Complete

Mạch Lộ (Người Lạ)

Mặc Sắc Liên Y Complete

Mặc Sinh Complete

Mặc Thương

Mạch Thanh  01  02  Complete

Mạch Thượng Hoa Khai 01 02 Complete

Mạch Thượng Sơ Huân

Mạch Thượng Thùy Gia Niên Thiểu Complete

Mãi Lai Đích Bảo Bối

Mại Du Lang Complete

Mại Nhục Complete

Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm Complete

Man Hoang Đại Lục Sinh Tồn Ký

Mãn Thành Cấm Đại Tị Dựng Sáo

Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu Complete

Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên Complete

Manh Quân Complete

Mãnh Quỷ Hệ Liệt:

Manh Tử Cá Nhân Liễu

Mang Sinh Duyên

Mang Tang Tử

Mang Theo Con Đi Kết Hôn Complete

Mang theo linh tuyền xuyên thành nông dân

Mãng duyên (Lương duyên mãng xà) 01 Complete  02

Mạo Bài Tân Nương  01  02  03 (Cô Dâu Giả) Complete link 2,3

Mật Đường Niên Đại

Mật Mã Tử Vong

Mặt Nạ Hoàn Mỹ Complete

Mặt Người Dạ Thú  01  02

Mắt Quỷ Complete

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng 01   02

Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn Complete

Mạt thế Chi Lang Triền

Mạt thế chi hàn triều lai tập 01   02

Mạt Thế Chi Nãi Ba Quật Khởi (Vú Em Quật Khởi Thời Tận Thế) 01 02

Mạt thế chi phế vật

Mạt thế chi phiêu lưu đô thị 

Mạt Thế Chi Quỷ Súc Chế Tạo Thương

Mạt thế chi tang thi thăng cấp hệ thống

Mạt Thế Chi Tiểu Nhân Đắc Ý 01   02

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh 01  02

Mạt thế chi trần dư đích thần thoại

Mạt Thế Chi Trọng Sinh 01 (c1-38) 02 (từ c38) 03 Complete

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh 01   02

Mạt thế cự cổ 01 02

Mạt thế dưỡng lang

Mạt Thế Lục

Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống Complete

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái Complete

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đông Phương Bất Bại

Mạt thế trọng sinh chi không gian hữu nhân 01 02

Mạt thế trùng sinh chi khuất phục

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phụ Sủng Tử Thụ 01  02

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử  01  02 Complete

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật Complete

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Cầu Cự Biến 01   02

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia  01  02   Complete

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành  Complete

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích Complete

Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Mạt Thế Xâm Nhập 01  02

Mau Cởi Quần Tôi Giúp Cậu Thoa Thuốc Complete

Mẫu Nghi Thiên Hạ

Mẹ nhỏ Complete

Mê Ảnh Huyên Hiêu 01   02

Mẹ Kế

Mê Ái Oan Gia Hệ Liệt:

Mê Cung Complete

Mê Hồ Tướng Quân

Mê Hoặc Đích Ngưu Lang Complete

Mê Lộ Complete

Mê Luyến

Mê luyến khế ước chủ

Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt:

 • Thiến Nam U Hồn  01  02 Complete
 • Quyển 2: Tuyệt Sắc Quốc Sư  01  Complete  02

Mê Thất  01  02 Complete

Mê Thất Tùng Lâm Complete

Mễ trùng

Mệnh Phạm Đào Hoa Chi Thần Cơ Lậu Toán

Mệnh trung chú định

Mệnh Quẻ

Mèo Tiểu Xú

Mèo Con, Làm Ơn Ăn Ta Đi 01 02 Complete

Mèo Tinh Nhà Ta Complete

Mị Khuynh Diễm Thiên Hạ

Mi Mục Như Họa  01  02  Complete  03

Mị Bất Khả Đáng  Complete

Mị Cung Ngâm  01  02

Mị Dược Khai Thủy Đích Quan Hệ (Mị Dược Tình Duyên)

Mị Hoặc Hệ Liệt:

Mị Hoặc Nam Nhân hệ liệt:

Mị Khuynh Diễm Thiên Hạ

Mị Loạn Hồng Nhan

Mị Tình Bá Ái

Mị Triều Cương

Miêu Ái

Miêu Ái Mộc Thiên Liệu  01  02

Miêu Cẩu Hệ Liệt:

Miêu Cương Kì Tình Hệ Liệt

Miêu hành bá đạo

Miêu Mễ Tình Nhân 01 02

Miên Nô

Miên Hoa Chủng Thực Viên Complete

Miêu Báo Ân 01  Complete 02.

Miêu Mễ Bất Phát Uy Complete

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Miêu Miêu Complete

Miêu Phạn

Miêu Tâm Nan Trắc  Complete

Minh Di

Minh Hậu

Minh Hậu Ngận Nhâm Tính   01  02

Minh Hôn  Complete

Minh Kính Đài 01 02

Minh Nguyệt Hệ Liệt

Minh Thần Complete

Minh Thiên

Minh Tinh Chơi Võng Du Chi Dị Hiệp Tình Duyên Complete (private)

Minh Tinh Hệ Liệt

Minh Tinh Hòa Cẩu Tử Đích Cố Sự (Chuyện Chàng Minh Tinh Và Cậu Paparazzi) Complete

Minh Tinh Lộ Chi Nông Dân Công Tiến Thành

Minh Tinh Truy Ái Ký

Minh Tuyết Thánh Đồng

Minh Xuyên Hệ Liệt:

Minh Uyên  01  02 Complete

Mít Ướt 01  02 Complete 2 Link

Món Ăn Khai Vị Của Tổng Tài Complete

Món đồ chơi của tổng tài

Mộ Hàn Trọng

Mỗ hậu kỳ cao quý lãnh diễm

Mộ Khuynh Cuồng Kiêu Complete

Mộ Sắc Tịch Hoa

Mộ Tướng Quân

Mơ Xanh Nấu Rượu (Thanh Mai Chử Tửu) Complete

Mộc Vũ Niên Hoa

Mỗi Đêm Đều Bị Đè Cho Thở Không Nổi  Complete

Mỗi Lần Đi Xem Mắt Đều Gặp Phải Tiểu Tử Kia

Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Phát Hiện Thủ Trưởng Nhìn Chằm Chằm Ta

Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa Complete

Mỗi ngày một a còng Complete

Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ

Mỗi sớm thức dậy đều trông thấy cặp phu phu kiểu mẫu đòi chia tay

Mỗi Thiên Khởi Sàng Đô Khán Kiến Giáo Chủ Tại Cật Dược

Mỗi Thiên Khởi Sàng Đô Khán Kiến Giáo Chủ Tại Hóa Trang  Wanderers  Ổ mèo Tư Đồ Tiên

Một thùng giang hồ Complete

Mối tình đầu năm 14 tuổi Complete

Mối tình đầu sau bốn năm chia tay đến cửa hàng của tôi mua bánh ngọt

Một chân chạm đất (Đan cước trứ địa) Complete

Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Complete

Một giây thành thiên vương Complete

Một Người Như Thế Trên Đời

Một phần cày cấy, một phần thu hoạch Complete

Mộng Đại Lục Hệ Liệt

 • Thánh Viện 01  (c1-46)  02  (c47-end) Complete
 • Đế Hỏa 01  02  03 Complete
 • Vong Tích   01   02 Complete
 • Long Quyến Complete

Mộng Hồi Tàn Cận   01  02

Mộng Tuyết Nguyệt Complete

Một Miếng Là OK Complete

Một Năm Kia Complete

Một Ông Bố Và Ba Thằng Con Complete

Một Tay Che Trời  Complete

Mr.Right Chỉ Thuộc Về Tôi

Mua Được Lão Bà Ngốc

Mùa Hạ 01  02  03 Complete Phần đầu

Mùa hè có gió thổi qua Complete CV Phiên Ngoại Complete

Mùa Hè Của Diệp Xuyên  01  02 Complete

Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ Complete

Mua Nam Thê Complete

Mua Xuân

Mùa Xuân Sẽ Không Úa Tàn 01   02

Mục Nhiên Complete

Mục Thần Đích Ngọ Hậu  01 Complete CV (blog private) 02

Mục Tiêu Hoa Lệ (bản convert đã qua chỉnh sửa)

Muội Phu Tình Nhân Complete

Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Muốn Câu Dẫn Nam Nhân Phải Giả Vờ Té Ngã

Muốn Làm Nam Phụ Kỳ Thực Cũng Chẳng Dễ Gì (Tưởng tố nam phối kỳ thực dã bất dung dịch)

Muốn Làm “Ông Xã” Của Em Complete

Mưu Sát Lãng Mạn Complete

My Lord, My God  01  02

My Lord, My God II Complete

Mỹ học trí mạng

Mỹ Nhân Complete

Mỹ Nhân, Cho Ta Hun Cái Coi Complete

Mỹ Nhân, Sao Sao Đát Complete

Mỹ Nhân Dữ Dã Thú

Mỹ Nhân Kiếp 01 02  Complete Link 1,2 03

Mỹ Nhân Tam Nhật Yếm

Mỹ Nhân Trì Mộ

Mỹ Vị Nhân Sinh  01  02 Complete


N

Na Nhất Đoạn Tinh Quang Complete

Na Thì Hậu Hoa Khai Complete

Nặc Nặc Hạnh Phúc Sinh Hoạt 01   02

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Nam Cực Tinh 01 02 Complete

Nam Giang Quốc Bát Đại Hệ Liệt

Nam Hậu

Nam Hậu Trọng Sinh

Nam Nam Chi Gian

Nam Nam Thú Thụ Bất Thân 01  02 Complete

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ 01   02   PN   03

Nam Nhân Đương Tự Cường Hệ Liệt:

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ Complete

Nam Phi Giá Đáo 01   02

Nam Phi Nan Vi Complete

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Quán Hệ Liệt:

Nam Quán Lão Bản

Nam Sủng  01  02

Nam Sủng Của Vương Gia Bá Đạo Complete

Nam Sủng Phải Xoay Người

Nam Sủng Tướng Quân Complete

Nam Thần Công Lược Hệ Thống

Nam Thần, Lượn Đi Mà!

Nam Thần Trạch Ngẫu Thủ Ký 

Nam thần yêu quỷ

Năm Thành Hóa Thứ 14  01   02

Nam Thê   01 Complete 02  03

Nam Thê Của Tể Tướng

Nam Thiếp Complete

Nam Tinh Học Viện Hệ Liệt

Nam Ưu Bí Tân  01 &02  (cùng ng edit)

Nam Vu  01  02 Complete

Năm 7th Của Cặp Vợ Chồng  Complete

Nằm Cũng Trúng Đạn

Nằm Vùng Truyền Kỳ

Nan Triền Đại Hiệp Đảo Môi Thần Y

Nắng Ban Mai 01   02 Complete

Não tàn phấn thần mã chán ghét nhất!

Này, Đại Thúc Complete

Này, đến YY đi Complete

Này! Xoát Phấn Là Đáng Xấu Hổ Đấy!

Này Phong Hoa Tuyết Nguyệt   Phiên Ngoại

NewYork thập tam nhai Complete

Nếu 01 02

Nếu Có Thể Yêu 01 02

Nếu Như Chỉ Là Điều Giáo

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân Complete

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ Complete

Nếu như tôi trầm lặng

Nếu Như Yêu (Do Khê) Complete

Ngã

Ngã Ái Biến Thái Complete

Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến Complete

Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt:

Ngã Bất Khiếm Nhĩ Môn Đích

Ngã Bất Thị Nhân Yêu

Ngã Bỉ Nhĩ Đại

Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự Complete

Ngã Đích Bạch Si Ca Ca Complete

Ngã Đích Hắc Đạo Lão Công

Ngã Đích Hồ Ly (Hồ Ly Của Ta) Complete

Ngã Đích Lão Ba Thị Lão Đại  01 Complete 02

Ngã Đích Nam Hữu Thị Quái Vật Complete CV (blog del) Phiên Ngoại Complete

Ngã Đích Nguyên Thủy Sinh Hoạt

Ngã Hòa Tha Complete

Ngã Hữu Dược A

Ngã Ly Hạnh Phúc Soa Nhất Bộ Complete

Ngã Môn Đích Linh Dị Sinh Hoạt

Ngã Tâm Phỉ Thạch Complete

Ngã Thị Miêu Mễ Bất Thị Hổ    01  02 Complete CV  03  04

Ngã Thị Lưu Manh, Ngã Phạ Thùy

Ngã Ý Tiêu Diêu 01  02 Complete CV Phiên Ngoại (Còn 1 PN)

Ngài Bia Đỡ Đạn Lên Làm Nhân Vật Chính!

Ngạn Chử Giang Ly Mặc Phong Khởi

Ngàn Lẻ Một Đêm

Ngao Du Tận Thế (Mạt Thế Du)

Ngạo Kiều Thì Tới Trong Bát Đi

Ngạo mạn

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm Fynnz    Aura

Ngao Ô, Sói Hói Rắc Rối Của Ngươi Thật Khó Hiểu Complete

Ngày Bị Người Ngoài Hành Tinh Lừa Kết Hôn

Ngày Bình Thường Complete

Ngày Tốt Cảnh Đẹp

Ngắm Một Trời Xuân  Complete

Ngân báo đích thiếu niên sủng vật 01 Complete 02

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Lang Cao Dương  Complete

Ngân Mặc

Ngân Hồ 01 02

Ngân Tích Hệ Liệt

Ngẫu Nhiên Đích Khái Suất   01   02 Complete

Ngây Thơ

Nghệ ~~ Bảo bối Complete

Nghịch Lữ Lai Quy Complete

Nghịch Phong Chi Hành Complete

Nghịch Quang Thiếu Niên Complete

Nghịch tập Huyết Phong  Complete Cẩu Miêu Động

Nghịch Thiên (Ngọc Ẩn)  01   02  Complete 2 link

Nghịch Thiên (Phong Duy)

Nghiệt Đồ Complete

Nghiệt Luân

Nghiệt tử

Nghìn Lẻ Một Đêm (Lam Lâm đồng nhân văn) Complete

Ngọa Tháp Chi Trắc Hệ Liệt 01  02

Ngoạn phôi chủ giác

Ngoạn Vật Thế Gia Complete

Ngọc Đào Hoa

Ngọc Diện Diêm Vương Complete

Ngọc Hàn

Ngọc Mạt Nan Toàn

Ngọc Nhân Hà Xử Giáo Suy Tiêu

Ngọc Sát

Ngọc Thạch Phi Ngọc  01 Complete  02  03

Ngọc Tiêu Hồn

Ngọc Toái Cung Khuynh Complete

Ngọc vô hà Complete

Ngón Tay Nhuộm Đầy Ý Thu

Ngô Câu

Ngộ Điếu Phong Lưu Long Quân 01 02 (từ chương 4) Complete

Ngộ Hoan  01  02

Ngộ Ma Complete

Ngộ Nhập Chính Đồ 01  02  03

Ngộ Nhập Tiền Nhãn 01 02 03

Ngô Nhi, Khả Quai

Ngỗ tác công lược

Ngộ Thủy Tắc Họa

Ngộ Thượng Quỷ Quỷ Complete

Ngộ Xà 01   02

Ngốc Lư Biệt Truy Complete

Ngốc Manh Trúc Mã Đích Chính Xác Thực Dụng Phương Pháp

Ngốc Tử

Ngôi Nhà Ma Ám Complete

Ngôi Nhà Rác

Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ Complete

Ngôi Sao May Mắn Của Ta (Ngã đích hạnh vận tinh) Complete

Ngồi Trên Cầu Vồng  01  02 Complete

Ngôn Do Tại Nhĩ

Ngôn Vũ Tường Thư  01  02

Ngũ Bộ Khúc Hệ Liệt

Ngũ Độc

Ngu Nhạc Quyển Chi Hắc Hồng

Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo 01  02

Ngu Nhân Mã Đầu Complete

Ngủ Ngon, Paris Complete

Ngũ hành ONLINE Complete

Ngũ Tuế Ác Ma Complete

Ngự Hoàng

Ngự Phong

Ngự Sử Đại Nhân Xông Pha Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ Complete

Ngự Thiện Nhân Gia

Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm 01 Complete 02

Ngự Tuyết Cuồng Đồ Complete

Ngự Y Dữ Thần Y vs Phiên Ngoại Complete

Ngư Yêu Complete

Ngự Vương Ký

Ngục Giam: Vương Miện Trong Bụi Gai

Ngục Hoả Đốt Người

Ngục Hữu Hung Tàn 

Ngục Liên Ký

Ngục Quỷ Complete

Ngục Tai Complete

Ngưng Mâu Thâm Xử (Sâu Trong Đáy Mắt)

Ngược Ái

Ngược Ái Chi Luyến  Complete

Người Bên Gối Complete

Người Đàn Ông Thành Thục Và Người Vợ Khéo Léo

Người Hầu Của Quý Ông Complete

Người Giám Sát

Ngươi Không Thương Ta Ta Ngoại Tình

Người Kia

Ngươi là nương tử của ta Complete

Người Nghèo Như Thế Nào Nuôi Sống Một Đầu Rồng?

Ngươi Tình Ta Nguyện

Người Vô Hình

Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài 01   02   03  Complete

Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi

Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử Complete

Ngưu Nam 01  02

Nguy hiểm cự ly Complete

Ngụy Nương Trà Lâu Hệ Liệt 01 02

Nguyên Nhược Ngữ     01    02    03  Complete

Nguyên Sinh Thái

Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái  Complete

Nguyên Thuỷ Xã Hội Đích Sinh Hoạt 01  02

Nguyện Vi Quân Thụ

Nguyệt Dạ Complete

Nguyệt Hạ Triền Miên Complete

Nguyệt Hà Tuyết

Nguyệt Hoa Khuynh Thiên

Nguyệt Lạc Khuynh Thế 01  02

Nguyệt Lạc Trường An

Nguyệt loan loan Complete

Nguyệt Mê Hệ Liệt:

Nguyệt Mê Sơ Đồng

Nguyệt Quang Chi Thành Hệ Liệt

Nguyệt Tiêu

Nguyệt Vũ Dị Thế

Nhạ Ái Tứ Khẩu Hệ Liệt:

Nhà Có Đô Đô 01  02 Complete 04

Nhà Có Chó Dữ 01 02 Complete

Nhà giam màu xám Complete CV

Nhạ Quỷ

Nhà Tôi Có Sói Con Mới Lớn

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ và Vị Biên Tập Ôn Nhu Complete

Nham Động Mê Tình

Nhâm Lao Nhâm Oán Hệ Liệt

Nhâm Tính Vương Gia

Nhâm Tính  Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình Complete

Nhạn Độ Thủy Nhu Tình Complete

Nhân Gian Tửu Tỉnh Mộng Hồi Thì

Nhàn Nhân Thiên Hạ

Nhân Ngư Của Thor

Nhân Ngư? Hải Yêu!

Nhân Ngư Hệ Liệt

Nhân Ngư Tiểu Nam Complete

Nhân ngư vương tọa

Nhân Sinh Trong Sách Complete

Nhân Thú Chi Báo

Nhân Thú Loạn Complete

Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt  01  02

Nhân vật phản diện tà mị cười (Phản phái tà mị nhất tiếu)

Nhập Cốt Tương Tư Tri Bất Tri Complete

Nhập Cung Vi Tặc Complete

Nhập Hí  01  02 Complete

Nhập Ma

Nhất Bổn Nhật Ký Dẫn Phát Đích Gian Tình  01  02 Complete  03

Nhất cá ảnh vệ đích sinh hoạt 01   02 CompleteComplete

Nhất Cá Thái Điểu Đam Mỹ Tác Gỉa Đích Thấu Minh Nhân Sinh

Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng 01 02 (từ c29, bị private) 03 Complete

Nhất Chi Hồng Hạnh Nhập Tường Lai

Nhất chích bạch hổ thụ

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang  Complete

Nhất Chích Tiểu Dương Đích Ái Tình  Complete

Nhất chủy mao

Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản Complete

Nhất Diệp Chướng Mục Complete

Nhất Dũng Giang Sơn

Nhất Đạn Giang Sơn

Nhất Đao Xuân Sắc Complete

Nhất Điều Nội Khố Dẫn Phát Đích Phong Ba 01  02  Complete

Nhất định không nối lại Complete

Nhất Gia Tam Khẩu 01 Complete 02

Nhất Hào Quỷ Môn Khai (Một Cánh Cửa Ma Được Mở Ra)

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ Complete

Nhật Kí Meo Meo

Nhật Kí Trưởng Thành Của Miêu Tiểu Bảo

Nhật Kí Trưởng Thành Của Thẩm Khải Ni  01  02   03  04

Nhất Kiến Chung Tình (Duy Na Tư) Complete

Nhất Kiến Chung Tình (Huyền Dạ Khinh Ẩn) 01  02 Complete

Nhật Lạc Tùng Gian Xuy Yên Niểu

Nhật Lạc Vân Hi Complete

Nhất Lệ Khuynh Thành Complete

Nhất mặc như lôi

Nhất Mộng Phù Sinh

Nhất Nhân Thiên Hạ

Nhất Niệm Chi Gian Complete

Nhất Phạn Chi Ân

Nhất Sinh Chi Kế Tại Vu Xuân

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân

Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái 01  02 Complete

Nhất Thế Khuynh Tình Complete

Nhất Thế Như Mộng (Một Đời Như Mộng) Complete

Nhất Thế Vi Nô Complete

Nhất thế vi thần (Kiếp Thần Tử) 01  02

Nhất Thống Thiên Hạ Complete

Nhất Thụ Nhân Sinh Complete

Nhất Thụ Phong Cương

Nhất Thực Thiên Hạ Complete

Nhất Thưởng Tham Hoan 01 (c1-34)  02  (từ c35)

Nhất Tiếu Sát

Nhất Tiếu Thiên Hạ Tuý Complete

Nhật Tô Phòng Đích Khiếm Thao Yêu Tinh Complete

Nhất Tướng Công Thành

Nhất Tuý Hứa Phong Lưu Complete

Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ (Một Vạn Câu Em Yêu Anh) Complete

Nhất Võng Khuynh Tâm 01 02 Complete

Nhật Ký Nuôi Nhốt Của Cửu Vĩ Hồ 01 02

Nhật Ký Quan Sát  01  02 Complete 2 link

Nhật Ký Tiểu Hy Hy

Nhật Ký Tiểu M

Nhật ký tìm chồng (Cầu công ký )

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt:

Nhật Nguyệt

Nhặt Được Tiểu Hồ Ly 5cm Complete

Nhĩ Ác Tâm Bất Ác Tâm

Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái (Mũ Xanh Lục Của Cậu Để Tôi Đội) 01  02 Complete

Nhị Điệp Kỷ (Kỷ Permi) 01   02

Nhĩ khước ái trứ nhất cá sỏa bức 01 (Sao Anh Cứ Vẫn Yêu Tên Ngốc Ấy) 02 (Yêu một kẻ ngốc)

Nhị Nhân Tình Ca Complete

Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ Complete

Nhị Thiếu Complete

Nhi Tử Thị Quái Vật  01 & 02  (cùng người edit)

Nhiên

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ  01   02  Complete 2 link

Nhiên Tình Complete

Nhiên Tình (Mạch Thượng Quy Nhân)

Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương, Thỉnh Chuyên Tâm Mưu Phản

Nhiệt Độ Cơ Thể Complete

Nhiệt Hạ Complete CV

Nhiệt Phong Complete

Nhiệt tuyến XXX

Nhiễu Chỉ Nhu

Nhỏ Giọng Chút! Cách Tường Có Tai Đó!  Complete

Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường  (Thân Thân Học Đệ) Complete 

Nhũ Mẫu

Như Hoa Tự Ngọc

Như Lang  01 Complete 02

Như Lâm Đại Địch Complete

Như Nhân Ẩm Băng

Như Nguyệt Như Thu Complete

Như Quả Đích Sự

Như Quả Hữu Mạt Nhật, Ngã Môn Tựu Tại Nhất Khởi Ba Complete

Như Quả Một Hữu Tạc Thiên (Nếu Không Có Ngày Hôm Qua)

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền Complete

Như Thanh

Như thử thâm tình

Như Ý Đản  01  02 (tiếp chương 34)

Những Câu Chuyện Ngắn ấm Áp Về Tình Yêu Của Các Ông Chú

Những Câu Chuyện Đồng Thoại

Những ngày bị bệnh kiều coi trọng

Nhược Thụ  01  02 Complete

Những Thoáng Qua Gặp Gỡ  (Thùy Hòa Thùy Sát Kiên Nhi Quá)

Những Truyền Thuyết Hợp Lý   Complete

Nịch Ái

Niên hoa cẩm sắt Complete

Niên Niên Xuân Hệ Liệt

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc 01 02 Complete

Nịnh thần 01   02

Ninh Thư Trùng Sinh

Níu Kéo Chỉ Vì Tôi Yêu Em (Tối Xả Bất Quá Ngã Ái Nhĩ)

Noah Động Vật Phòng Khám Bệnh Lịch Kỷ Lục Bộ

Nô Tài 01 02 Complete

Nộ Xà Triền Quân Complete

Nơi Bị Thượng Đế Lãng Quên  01  02  Complete

Nơi Cuộc Sống Mỹ Mãn Của Đàn Ông Mang Thai

Nối Dõi Tông Đường

Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia…Lão Tử Rất Thích Hắn A! Complete

Nôn Ti

Nông bản đa tình

Nông Gia Nhạc Tiểu Lão Bản 01  02

Nột, Lão Sư

Nữ Tế Nan Đương Complete (ko làm PN An Dật vS Lục Kính Triết)

Nữ Thần ta muốn giúp ngươi nhặt xà phòng

Nữ Vương Giày Cao Gót Complete

Number 9 01 Complete 02

Nuôi Anh Là Họa Complete

Nước mắt đã cạn Complete

Nương Tử Đừng Chạy  Complete


K – L

K

Kẻ Mù – Người Điếc  Complete

Kẻ Phạm Pháp (Bất Pháp Chi Đồ)

Kẻ Thắng Làm Vua (Thắng Giả Vi Vương) 01  02 03  04

Kế Hoạch Cướp Tiền  01  02  Complete

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần 01 Complete 02

Kế Hoạch Đào Tạo Hoàng Hậu

Kế Hoạch Săn Vua Đào Hố

Kế Hoạch Vỗ Béo Nai Con

Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện Complete

Kế Hoạch Yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo Complete

Kế Phụ Complete

Kế Thừa Nhân Quy Lai 01   02

Kết Dữ Kiếp

Kết Hôn Đại Hỉ

Kết Thúc Sau Khế Ước

Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận

Khả Thị Ngã Ngận Ôn Nhu   Complete

Khách Điếm Lão Bản

 • Chính Văn 01 02 03 04 (Từ Chương 26) 05 (từ chương 40) Complete
 • Phiên Ngoại 01 02 Complete

Khách canh ba

Khán chu thành bích

Khán Thượng Tha Complete

Khanh Bản Giai Nhân

Khanh Đa Đích Trọng Sinh (Ăn Hại Sống Lại)

Khát Khao Khôn Cùng

Khắc Cốt Minh Tâm

Khất Cái Hoàng Đế 01 02 Complete

Khất Cái Nhân Sinh

Khế Cơ Điều Giáo

Khế tử  01  02

Khi BF Yêu Dấu Thị Sát Weibo Của Mình  Complete

Khi BOSS Đổi Vận  (Phản Phái Yếu Xoát Hảo Cảm Độ)

Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua Complete

Khi Dưa Leo Công Gặp Hành Tây Thụ

Khi Đồng Nghiệp Nam Xuyên Không

Khi Giấc Mộng Của Người Kết Thúc Là Lúc Giấc Mộng Của Tôi Bắt Đầu

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng Complete

Khí Ma Hãm Complete

Khi Mĩ Hình Công Gặp Gỡ Tổng Công Đại Nhân

Khi nam phụ coi trọng nam chính 01   02 Complete

Khí Phách Thành Chỉ Sỏa Đại Phu Complete

Khi Phiến: Cúc Sắc Chính Nồng 01 02 (từ chương 4)  03   04

Khi Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa  (Ngày Đó Khiến Trái Đất Thay Đổi) 01  02 Complete

Khi Thiếu Gia Gặp Thiếu Gia  01 Complete CV 02 Complete

Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính Complete

Khi yêu đã thành thói quen

Khiến Anh Yêu Em Lần Nữa

Khiết Phích Thiếu Gia Complete

Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn Complete

Khiêu khích bên người

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký  01   02 Complete

Khiêu Thủy Vương Tử Bạo Mễ Hoa Hệ Liệt

Khó Có Thể Tha Thứ Complete

Khó Ngăn Cản Complete

Khóa Thế Tình Duyên Complete CV

Khóa văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọng

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu  01  02 Complete 2 link

Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma (Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”)

Khoáng Thế Kim Sinh 01  02  03 Complete CV

Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim Complete

Khố Hạ Chi Thần     Complete

Khốn Tại Võng Trung Ương  Complete

Khốn tù (Trói buộc)  Complete kết HE 

Không có kiếp sau

Không Hề Phòng Bị Complete

Không Muốn, Không Muốn, Buông! 01  02  03 Complete link 2,3

Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao? Complete

Không Phải Mỗi Căn JJ Đều Như Máy Đóng Cọc Đâu

Không Sợ Chết, Sợ Đau Complete

Không Thành Ký

Không Thể Động  01    02 Complete

Không Thể Không Yêu (Bất Khả Bất Ái) 01 02 03 Complete

Không Thể Không Yêu

Không thể không yêu ta Complete

Không Thể Quay Đầu

Không Tin Thanh Xuân Hoán Không Trở Về  01    02

Khởi Đầu Của Hạnh Phúc Complete

Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít  Complete

Khủng Bố Cố Sự CHN   01  02 Complete  03

Khuyển Huynh

Khuynh Quốc  01  02

Khuynh Quốc Anh Hùng

Khuynh Tâm Complete

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

 • Chính Văn 01 (c1->7) 02 (c1->12)  03 Complete 04 (từ Q VI)
 • Phiên Ngoại  01  02 (Drop q2c19)  03  04  05

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Điệp Luyến Hoa

Khuynh Tẫn Triền Miên 01  02 Complete

Khuynh Thành Chi Luyến

Khuynh Thành Nguyệt Complete

Khuynh Thành Song Tuyệt Complete

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu Complete

Khuynh Thế · Thiên Hạ Duy Song 01 Complete  02

Kịch Bản Không Phải Như Vậy 01   02  Complete

Kích tình bính chàng (Va Chạm Kích Tình)

Kiêm Gia Complete

Kiếm Ảnh Trọng Lâu Complete

Kiếm Quỷ Cổ Sư  01   02

Kiểm Cá Khất Cái Dưỡng Complete

Kiểm Lai Đích Đại Thúc Complete

Kiếm Lãnh Tâm Hàn  Complete

Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp Complete

Kiển Complete

Kiền Đa

Kiền đa hòa na ta kiền nhi tử Littlepu   Tiểu Ngư Nhi Complete   Huyền Linh Cung

Kiến Quỷ   01  02  Complete  2 link

Kiến Quỷ Tiên Hoa Điếm 01 02

Kiền Sài Liệt Hỏa 01 02 Complete

Kiếp Trạng Nguyên  01  02 Complete 2 link

Kiều Thê Mỹ Thiếp

Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái Complete

Kim Bài Đả Thủ  01   02 Complete

Kim Bài Trợ Lý  01 (Hạ Nguyệt)  02 (Thủy Nguyệt Viên)

Kim dạ bất lưu nhân Complete

Kim Đồng Ngọc Tử

Kim Đông Vô Vũ

Kim Hồ

Kim Tiền Bang  01 Complete  02

Kim Giáp Cáo

Kim Nhật Kim Sinh Complete

Kim Thiền Thoát Xác Complete

Kính Ảnh Tình Duyên   01  02 Complete

Kinh Đô Đào Hoa Nguyên  Complete

Kính Hoa Duyên Complete

Kinh Thành Tứ Thiếu gia

Kinh Thuế 01 02 Complete 2 link

Kỳ Di Nhất Sinh Complete

Kỳ Duyên Hệ Liệt:

Kỳ Đãi Độ  01   02

Kỳ Định Kim Sinh Complete

Kỳ Độ Phi Hồng

Kỳ Lân

Kỳ Lân Dạ Đàm

Kỳ Lân Hàng Thế Online

Ký Hiệu Complete

Kỳ Hôn Complete

Kỷ Niên Hoang Dã

Kỵ Sĩ Diệt Vong (Mạt Nhật Kỵ Sĩ) Complete

Kỵ Sĩ Tinh Tú

Ký Túc Xá Nam Sinh Tòa Nhà Số 17 

Ký Ức Chi Tỏa  01 Complete kết HE Kết cục hai (BE) Complete 02

L

Lá Bài Cuối Cùng (Tối hậu nhất trường bài ) 01 Complete 02

La Mã Loạn Nhật

La Phù Vãng Sự Hệ Liệt 01 02 Complete

Là Ai Làm Cho Ta Xuyên Qua

Là Ai Trộm Mất Cái Đuôi Nhỏ ?

Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi! Complete CV Phiên Ngoại Complete 2 PN (Còn 1 PN)

Là Bác Sĩ Tâm Lý, Không Phải Tiếp Khách ML Qua Voice Complete (PRIVATE)

Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý Complete

Lạc Diệp Hữu Tình Complete

Lạc Hiên Tình

Lạc Hoa Complete

Lạc Hoa Hữu Ý Complete

Lạc Kì Hữu Thanh

Lạc Mai Phong  01  02 Complete

Lạc Nhật Complete

Lạc Quyết Thiên Hạ

Lại Đây Nghe Hồ Ly Tỷ Tỷ Kể Chuyện Đồng Thoại

Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em Complete

Lại giở trò, em chắc chắn sẽ đánh anh

Lại Tiểu Tam, Nhĩ Thái Lại

Lam Điều Tam Bộ Khúc 01 Complete (Q1) 02 (Q2 C6) Phiên Ngoại

Làm Một Pháo, Yêu Ngươi Luôn

Lam Nhan ‘Bất’ Bạc Mệnh Complete

Lãm Nguyệt 01 02 (từ chương 11) 03 (từ chương 13)

Làm Xằng Làm Bậy

Lan Đình Tự 01 02

Lâm Hương Complete

Lâm Gia Tam Huynh Đệ  Complete

Lâm Song Dạ Ngữ Complete

Lâm Thời Tình Nhân Quan Hệ

Lân Cư Biệt Loạn Mạc (Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung) Complete (PRIVATE)

Lang Ái Tự Hỏa Complete

Lãng Đãng Giang Hồ Hệ Liệt:

 • Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký
  • Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư  01  02 Complete 2 link 03
  • Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ô Y Ma Giáo 01 Complete 02
  • Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ma Giáo Giáo Chủ  01 Complete  02
 • Đại Hồ Tử Lịch Hiểm Ký: Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu 01 (Drop)  02  Complete CV  03  04
 • Tiểu Băng Khối Lịch Hiểm Ký: Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư Complete
 • Yến Tiểu Khuyết Lịch Hiểm Ký : Lãng Đãng Giang Hồ Chi Nhâm Hiệp  01  02
 • Bách Lý Tiểu Tam lịch hiểm ký : Lãng Đãng Giang Hồ Chi Tướng Quân Yến 01  02   03 

Lang Đích Tử Huyệt Complete

Lang Kỵ Trúc Mã Lai (Bích Thủy Mai Lạc) Complete

Lang kỵ trúc mã lai (Ly Tán)

Lang hổ chi niên

Lang Nha Complete

Lang Quân

Lang, thỉnh yêu ta nhiều hơn Complete

Lang vẫn Complete

Lang Vương Trục Phong  Complete

Lặng Lẽ Không Lời Complete

Lặng Lẽ Thích Anh Complete

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế Complete

Lánh Nhất Chủng Nhân Sinh (Một Cuộc Sống Mới) 01  02

Lãnh cung Complete

Lãnh Cung Hữu Mặc Liên

Lãnh Diễm Tiên Sinh

Lãnh Hương

Lãnh Mạc Giáo Chủ Cùng 2B Đại Hiệp  Complete

Lãnh Mạc Tình Nhân

Lãnh Thanh Complete

Lãnh Thảo Hàm Trì Complete

Lãnh Thư Sinh

Lãnh Tình Hoàng Tử Complete

Lãnh Tình Tổng Tài ‘Đại Thúc’ Thê

Lăng Nhiễm Trọng Sinh Complete

Lăng nhục người mình yêu 01& 02  

Lão Bà Của Ta 16 Tuổi  01  Drop  02

Lão Bà Của Ta 20 Tuổi

Lão Bà Nô  Complete

Lão Bà Vương Gia Của Ta 01  Complete  02

Lão Bản

Lão Bản, Nhượng Ta Thượng Complete

Lão Ca, Cứu Mạng!!!!!!!

Lão Cha 01  02   Complete

Lão Đại

Lão Đại Thiếu Chủ Tù Binh  Complete

Lão Phu Lão Phu Đích Nhất Dạ  (Drop)

Lão sư thị hài tử tha ba

Lão Thấp Của Ta

Lao tù ác ma

Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao?! Complete

Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao !  Complete

Lão tử không phải M Complete

Lão Tử Muốn Từ Chức!  Complete

Lão Tử Người Tốt?!!

Lao Vào Lòng Anh Đẹp Trai

Lật Ta Lại Mau Tên Khốn! Complete

Lê Dạ Complete

Lê Hoa Mật

Lệ Ngọc Complete

Lễ Hồn

Lễ Tình Nhân Đáng Sợ Complete

Lê Yên Kí  Complete

Li Miêu Thái Tử

Liễm Âm Vấn Tình 01 02 (Từ chương 6) Complete

Liễm Diễm Complete

Liễm Diễm Cầm Hoan

Liễm Trần Đoạt Ái Complete

Liêm Giới Tình Nhân

Liên minh hải quái

Liên Quân Hà Sự Đáo Thiên Nhai 01  02  Complete

Liên Tình 01  02   03

Liệp Lộc Compelete

Liệp Tình Mỹ Thiếu Niên Complete

Liệt Diễm Complete

Liệt Tâm

Liệt Tinh Luyến Nguyệt 01 02 Complete

Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian Complete

Liêu Nhiễu Kình Thương  Hạ  Tước Vũ

Liễu Hoa Phi

Liễu Sắc Thân Thân

Linh Biến Tương Tây

Linh Dị Thần Tiên Ma Quái Khế Ước Tình Nhân

Linh Dị Tứ Bộ Khúc Hệ Liệt

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh 01  02 Complete

Linh Huyền Ngâm Complete

Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt:

 • Tâm Trung Đích Ca Complete
 • Đặc Biệt Đích Nhĩ  01   02  Complete 2 link
 • Giao Tập01   02   Complete 2 link
 • Khúc Kì Ốc 01  02 Complete
 • Sủng Vật Luyến Nhân  01  02
 • Nan đắc hữu tình nhân 01  Complete 02
 • Tiểu Gia Hỏa 01  02 Complete 2 link

Linh Môi Sư Trọng Sinh  01 Complete CV  02  Complete

Linh Môi Trinh Thám Xã

Linh Triển Nhật Complete

Linh Xâm

Linh Y (Bác Sĩ Cõi Âm)

Lỡ Lên Nhầm Giường, Rơi Vào Bụng Sói

Lộ Hành Phân Vân Complete

Lộ Nhân Complete

Lõa Sắc Sinh Hương  Complete

Loạn Ly

Loạn Tần Complete

Loạn Thần

Loạn Thần Truyện

Loạn Thế Khuynh Quốc Complete

Loạn Thế Tình Duyên Chi Đế Vương Nam Phi

Loạn thế tình hỏa

Loạn Thế Vi Vương

Lộc Sư Cuồng Tưởng Khúc

Lời Hứa Cả Đời (Nhất Nặc Chung Sinh) Complete

Lời Hứa Trọn Đời Complete

Long Chi Tâm

Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi

Long Du Thiển Khê 01  02 Complete 2 link

Long Đích ‘ba ba ba’ Complete

Long Hồ

Long Hồn 01  02

Long Lão Bát Đích Xuân Thiên

Long Phàn Nguyệt

Long Phượng Ấn

Long Sàng Đích Tráng Đinh  01  02

Lòng ta an ổn (Ngã tâm an xử)

Lòng Ta Nào Phải Đá? Complete

Lòng tham không đủ

Lộng Thần Chi Phong Lôi Dẫn

Long Thương Truyện Complete CV

Long Vũ Phi Thiên 01 02 (từ chương 28) Complete

Lòng Trung Thành Và Tình Yêu 01   02 Complete 2 link

Long Uyên Complete

Lost Temple Complete

Love In Stockholm

Love You Again

Luận Về Cách Đẩy Ngã Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

Lúc Bắt Đầu Là Bị Cưỡng Gian Complete

Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt Complete 2 quyển

Lục Hào  01   02

Lục Phiến Môn Hệ liệt

Lục Thuỷ Thanh Sơn  01   02

Lục Tường Vi Complete

Luxury Man Complete

Lữ Hành Giả

Lừa Bảo Tiêu Đến Ấm Giường  Complete

Lừa vợ mang về nhà

Luận mệnh

Lược Đoạt (Phong Lộng)

Lược Đoạt (Tiểu Tần Tử) Complete

Lưỡng Cá Nhân Đích Tam Giác Luyến (Mối Tình Tay Ba Của Hai Người) Complete

Lương Chúc Hệ Liệt  01  02

Lương Y Thuần Ái Chuẩn  Liệu  01  02 03 Complete

Lưỡng Mang Mang Complete

Lưỡng Ốc Tam Phu Complete

Lương Tiêu Dẫn Hệ Liệt

 • Chi tam Công Tử Vô Song 01  02

Lưỡng Trọng Thiên 01 02 03 (từ chương 6) Complete

Lưu Lạc Quân Tâm Complete

Lưu Li Kiếp

Lưu Ly luyến quân 01  02  03

Lưu Manh Hoàng Phi Complete

Lưu Manh Vào Đại Học

Lưu Nhục Đoạn

Lưu Niên Tự Thủy  01  02   Complete  2 link

Lưu Oanh

Lưu Quang Đô Thị hệ liệt:

Lưu Quỷ    Long Thiên các  Ame Kurota

Lưu Thương Trắc Ẩn

Lưu Thủy Tự Vô Tình  Complete

Lưu Tinh Tự Complete

Lưu Tuế Vị Vãn

Ly Hôn 01   02   03 Complete

Ly Khai, Thỉnh Biệt Lai Hoa Ngã

Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Lý Tính Xuất Quỹ

Ly Uyên Complete

Luyến ái ba, thiếu niên !

Luyến Ái Bảo Mẫu Complete CV Phiên ngoại Complete

Luyến Ca Drop

Luyến Chiến Complete

Luyến Dạ

Luyến Đồng

Luyến Đồng Thần Thoại

Luyến Nhân Thủ Đại KỳComplete

Luyến Tâm 01  02 Complete 2 link

Luyến Thanh   01    02 Complete 2 link

Luyến Tình  01  02 (Bộ 1 Complete) 03 (Bộ 2)


G – H

G

Gã đàn ông xấu xa

Gặp Gỡ Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi ( Trời Sinh 1 Đôi)  01 02  03  04  05  06 Complete

Gặp Gỡ Mỹ Nhân ở Siêu Thị Complete

Gặp Nhau Lúc Thời Gian Yên Lặng Complete

Gặp Nhau Tại Biển Caribe Complete

Gặp Quỷ (Hồng Đường) Complete

Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan Complete

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi Complete

Giả Ái Thành Hoan

Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc 01   Complete 02

Gia Dưỡng Nhân Ngư Bất An Phận

Gia Đình Biển Cả

Gia Đình Ngọt Ngào Của Nghi Thần Nghi Quỷ

Giá Hạ Hoàn Liễu

Gia Hữu Ái Khuyển (Nhà Có Cún Yêu) Complete

Gia Hữu Đại Giá Lang

Gia Hữu Hồ Ly Tinh 01  02 Complete

Gia Hữu Tiểu Ngốc  01  02 Complete

Gia Hữu Tiểu Tiện Complete

Giá Khanh Đa Đích Nhân Tham

Gia môn nhi

Giả như ngã thị chân đích (Giả như ta là thật)

Giá sáo lộ bất đối! (Diễn biến này không hợp lý!)

Giả Thiết Rỗng S.E.R.F Complete

Giả Tình Giả Ái

Giấc Mộng Tình Yêu

Giai Hạ Tù . Chiết Chi 01  02  03  Complete

Giải Trí Quý Công Tử  01  02

Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi! Complete

Gián Đập Không Chết  01  02   03 Complete

Gián Điệp Hồi Ức Lục.

Gian tặc, hoàn ngã thân thể

Gian tình từ một cái bánh kếp tàu  Complete

Giang Hồ Chiến Tình Lục

Giang Hồ Thiếu Niên Du

Giang Hồ Thiếu Niên Ngộ Đáo Ma Giáo Chủ

Giang Hồ Trái (Nợ Giang Hồ) 01 Complete  02

Giang Nam 01 Complete  02

Giang Nam Vấn Tình Hệ Liệt:

Giang Nịnh

Giang Sơn Complete

Giang Sơn Đa Thiểu Niên

Giang Sơn Không Yêu, Yêu “Thái Giám”

Giằng Co

Giáo Chủ Chúng Ta Quỷ Súc Quá

Giảo Hình Sư 01   02

Giáo hoàng phản nghịch

Giao Nhân Thiên Hạ

Giáp Phương Ất Phương Complete

Giấy Trắng

Gió Mùa Hè (Monolife) Complete

Gió Mùa Hè (Thiển Xướng Đạm Tiếu)

Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Giữa Hè I, II Complete 02  03

Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng Complete

Gốc hoa thược dược (Thược dược hoa để)

Góc Khuất Complete

God! Ngã Đại Giá Complete Q1

GV Ký Sự  01  02 Complete


H

Hạ Chí Complete

Hà Chi Thương 01 02  03 (Complete Q1)

Hạ Cửu Lưu Hệ Liệt

Hạ Huyền Nguyệt

Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà  Complete (ko có PN cuối)

Hạ Nhất Trạm Thiên Vương  01  02

Hạ Tân Lang 01 02 Complete

Hacker Otaku Và Tổng Tài  01  02  Complete 2 link

Hảo Thụ Thừa Song

Hạt Sen Hoa Khai

Hắc Ám Chi Bạn Complete

Hắc Ám Hệ Liệt:

Hắc Ám Xâm Tập  Complete

Hắc Bang 1001 Đêm

Hắc Bang Bất Luân

Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao! 01  Complete  02

Hắc Bì Bút Kí Bản Complete

Hắc Đào Hoàng Hậu

Hắc Đạo Lão Đại Công Hòa Diện Than Y Sinh

Hắc đạo tình duyên Complete

Hắc Đạo Tình Nhân  Complete

Hắc, Đó Là Vợ Ta Complete

Hắc Hồ Bạch Lang Complete

Hắc Miêu

Hắc Miêu Ăn Mực Complete

Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha  Minh   Hải Đường Tĩnh Nguyệt  Trình Anh Complete

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Hệ Liệt Complete

Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt (Bóng Tối Ngăn Trở) Complete

Hại

Hải Âu Chi Thương 01  02  (từ c24) Complete 03

Hai Con Người, Một Cuộc Đời Complete

Hai Đứa Nhỏ Vô Tư Complete

Hái Hoa Tặc 01 Complete 02

Hải Lam Lam

Hải Nguyệt Thâm Thâm Complete

Hải Tặc Hoàng Gia

Hàm bao đãi phóng đích Nguyên soái các hạ

Ham Vui

Hãn  01  02

Hãn Phỉ Hệ Liệt

Hãn Thê Hệ Liệt

Hán Thủy Đan Ưng Complete

Hận Ái 01 02 03 Complete

Hận Giá Tiểu Kỳ Lân

Hận Nan Ly

Hấp Huyết Vương Tử Cùng Thợ Săn Hệ Liệt

Hậu Cung

Hậu Phát Chế Nhân

Hậu Thổ Xuân Kì

Hầu Tử

Hắn Đến Từ Cổ Đại

Hắn Đến Từ Ngoài Hành Tinh Complete

Hàn Vũ Tái Lâm (Kỉ Cambri Trở Lại) fiery113  emilycamibaxter

Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt:

Hạnh Phúc Cuộc Sống

Hạnh phúc không phải là tình ca

Hạnh Phúc Phiến Mại Sở Hệ Liệt:

Hạnh Phúc Giữa Những Kẽ Tay (Chỉ Phùng Gian Đích Hạnh Phúc) 01   02 Complete CV

Hạnh Phúc Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên  Complete CV

Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu Complete

Hạnh Phúc Viên Mãn Hệ Liệt

Hạnh Phúc Vụn Vặt Của Tôi Và BF

Hàng Ma Tháp  01  02  Complete

Hàng Không Bán 01 02 Complete

Hằng Ôn Complete

Hạo Dạ Vị Ương 01 02

Hạo Hạo Và Bằng Bằng

Hào Môn Bĩ Thiếu

Hào Môn Diệm 01  02  Complete 2 link

Hào môn nhân sinh

Hào môn thế gia chi Nhập Cục

Hảo Nhân Nan Vi Complete

Hạo Thiên Võng Cực Hệ Liệt

Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ

Hậu Phi

Hậu sinh khả úy

Hãy Chờ Ở Đây

Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em  01  02 Complete link 1,2 03

Hãy Nghe Tôi Kể

Hẹn Hò Với Chồng Cũ

Hệ thảo hòa Giáo thảo 01   02 Complete

Hệ thống nữ thần của trai thẳng Complete

Hệ Tình Tuyến  Complete

Hết Thảy Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau

Hi Cảnh

Hi Nháo Hệ Liệt:

1.Hi Nháo Giang Hồ:

2.Hi Nháo Quan Trường:

 • Thức Nhữ Bất Thức Đinh 01  02 Complete

3.Hi Nháo Dị Vực:

Hí Quân Nhập Hoài

Hí Quỷ

Hỉ Tương Phùng Chi Thế Thân Tình

Hiến Cho Kim Chủ Đại Nhân Thâm Bất Khả Trắc 01  02 Complete  03

Hiên Thành Tuyệt Luyến

Hiên Viên  01  (Complete Q1)  02  (Q2)

Hiện Đại Hậu Cung

Hiệp? Hiệp Sĩ?? Đại Hiệp???

Hiệu Ứng Bươm Bướm Complete

Hình Hôn (Hôn nhân giả) Complete

Hòa Bình Chia Tay Complete

Hoa Cải Dầu Nở

Hoa Cảnh Sinh

Hoa Dung Nguyệt Mạo 01 02 03 Complete

Hoa Dung Thiên Hạ yenvudinhi  0rystalpump  Thuyluunien  dieplacvotam97

Họa Đường Xuân   Complete

Hoa Giá Hệ Liệt

Hoa Hoa Du Long Complete

Hoa khai bất kí niên

Hoa khai hữu thời, đồi mỹ vô thanh

Hoa Lạc Vị Thức Quân Complete

Hoa Miên Liễu Túc  01  Complete  02

Hoa Mĩ Nam Đích Ái Nhân

Hoa Nhai Thập Nhị Thiểu Hệ Liệt

Hoa Ngữ Hệ Liệt:

Hóa ra tôi là kẻ điên Complete

Hoa Tâm Thuần Chúc Ái Complete

Hoa Tàn Hoa Khai Complete Hậu truyện Nguyệt Lãng Phong Thanh

Hoa Thần Nguyệt Tịch Complete

Hoa Viên Complete

Hòa Thân Vương Tử

Hoa Và Đại Ác Ma

Hóa Vụ 01 02 03

Hỏa Diễm Triền Truyện Complete

Họa Trung Hữu Quỷ  01  02  03

Hoài Bích Kỳ Tội

Hoan Hỉ Du Long

Hoan Nghênh Lai Đáo Trạch Nam Chi Gia  01 Complete 02  03

Hoàn Khố  01  02   03   Complete link 2,3

Hoán Phu Complete

Hoàn Thị Thính Nhĩ Ngạ Trứ Ba Complete

Hoàn Toàn Khống Chế

Hoàn Trái

Hoang Đảo Cầu Sinh

Hoàng Đế “Bụi Đời” Và Minh Chủ “Đầu Gỗ” Complete

Hoàng Đế Của Hoàng Đế  Complete

Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám 01  02 Complete

Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh 01 02 03

Hoàng Đế Thái Giam Nhất Oa Chúc  Complete

Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ Complete

Hoàng kim kiếm

Hoàng kim nhãn

Hoàng Kim Thử Tham Ăn 01 02 Complete

Hoàng Kim Vũ Dực  01 ( Hải Đường Tĩnh Nguyệt )  02 (Gia Tộc NCC) 03 (Thạch Gia Trang)

Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt

Hoàng Nhi, Tiếp Chiêu  01  02

Hoàng Phu Trùng Trùng Complete

Hoàng Thúc  01  02 Complete

Hoàng Thúc Tân Khổ  Complete

Hoàng Thượng Quá Ham Chơi

Hoàng thượng xin ngừng nhoi (Hoàng thượng biệt nháo)

Hoàng Tử Trong Tháp Ngà

Hoàng Tử Truyền Kỳ  01  02  Complete

Hoại Đạo 01  02

Hoạt Cai Nhĩ Ái Ngã

Hoạt Sắc Mộng Hương

Hoạt Thụ Tội Complete    Phiên ngoại Trường Tương Thủ Complete

Học Viện Ác Mộng Complete

Học viện điều giáo

Hòe Thụ Lý Complete

Hổ Duyến Complete

Hồ Đích Lao Lung Complete

Hồ Điệp Công Tử Complete

Hồ Giá   PN Trung Thu Tiết     PN Bánh Bao Thiên  Complete

Hồ Gia Huynh Đệ Hệ Liệt:

Hồ Nghiệt

Hổ Môi Complete

Hồ muốn đi xa (Hồ thuyết viễn hành)

Hổ nô Complete

Hồ phiến Complete

Hồ Sơ Chuyện Lạ 01  02 Complete

Hổ Phụ Complete

Hổ Tam Đừng Khóc

Hổ Thần Đích Tiểu Thỏ Tể Complete

Hổ Tiên Sinh

Hỏa Vân Ca

Hội Chứng Capgras & Đám Người 01   02 Complete

Hồi Đáo Minh Phủ Tố Thiếu Gia  01  02

Hồi ký trả thù của mèo Exotic Shorthair 01  02

Hội Phôi Đích, Khinh Điểm 01  02

Hồi Thiên

Hồi Thủ Bích Vân Tây Complete

Hồi Thủ Diệc Thị Bằng Hữu

Hối Tình Mạc Tương Tư   01  02 Complete

Hồi Ức Quân Nhân Đồng Tính Truyện   Complete

Hồn Binh Chi Qua

Hỗn Đản, Nói Thích Tôi Thì Chết Sao! Complete

Hồn Đồn Than  01 (Q1 Complete) 02 (Q2 Complete)

Hôn Lễ Trong Mơ

Hỗn Loạn

Hôn Nhân Tạm Được Complete

Hôn Quân Chỉ Nam

Hôn Quân Bản Kỷ

Hỗn Trướng Từ Đâu Đến Complete

Hôn Vô Phổ

Hồng Bì Hài  01 Complete  02

Hồng Diệp Công Tử

Hồng Phấn Nhiệt Dạ

Hồng Sắc Sa Mạc  01  02

Hồng Trần Nhất Mộng Complete

Hồng Trần Online Complete

Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại  Complete

Hồng Tuyến Ký Complete

Hợp Đồng Chuộc Tội

Hợp Hoan  (Tuyết Trung Không Linh) Complete

Hợp Hoan (Công Tử Vô Song)

Hợp Tung Thiên Hạ

Hủ Ước Số

Hứa nhất thế tình thâm

Hứa Vị Trọng Sinh Kí   Complete

Huấn Luyện Viên Quân Khuyển

Hùng Miêu Viên Viên 01  02 Complete

Hưng Đường Phong Vân

Hung thần

Hùng Thụ Đương Tự Cường  Complete

Hữu chích cương thi ái thượng nhĩ

Hữu chủng bài trực ngã 01  02

Hữu Chủng Nhĩ Ba Tường 01  02

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào  01   02

Hữu Chủng Nhĩ Tái Chàng Nhất Hạ

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí 01  02  03

Hữu Chủng Tả Đồng Nhân Nhĩ Hữu Chủng Khai Môn A Complete

Hữu Điều Kiện Luyến Ái Complete

Hữu Gia Chân Hảo

Hữu Gian Khách Điếm

Hữu Phong Minh Lang 01  02

Hữu Thủy Vong Xuyên 01  02

Hựu Nhất Xuân

Huề Thủ Thiên Nhai  01  02 Complete 2 link

Hùng Tình Nan Cấm

Hủy Tâm Chú Complete

Huy Vũ Tuyệt Thế Complete

Huyền cực Online Complete

Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang Complete

Huyền Hệ Liệt

Huyến Lạn Anh Hào

Huyễn Phượng Khúc Complete

Huyễn Vũ Khuynh Hàn

Huyết Dạ

Huyết Dạ Hệ Liệt:

 • Huyết Dạ Dị Văn Lục  01  02 Complete 03

Huyết Duyến? Tình Duyến?  01  02

Huyết Lệ

Huyết Liên

Huyết Oa Oa

Huyết Sắc

Huyết Sắc Chi Nguyệt Complete

Huyết Sắc Mê Mộ Complete

Huyết Tinh Phong Tình Complete

Huyết Tộc Dụ Hoặc Complete

Huynh Đệ

Huynh Đệ Cấm Chỉ Complete

Huynh đệ quỷ sự 01  02

Huỳnh Hỏa Trùng Đăng

Huynh Hữu Đệ Cung  Q1&2  Q3 Complete 3Q

Huỳnh Mạc Phách Đương

Huynh Trưởng Biến Thái Complete

Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại Complete Thần Thoại Hy Lạp Hiện Đại Complete


D – Đ – E – F

D

Dạ Chi Sát Complete

Dạ Chi Thương Complete CV

Dạ Dạ Tư Quân

Dạ Diên 01 02

Dạ đoạn huyền Complete

Dạ Hoặc

Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp Complete

Dạ Quang 01 02 Complete

Dạ Sắc Biên Duyên  01  02

Dã tâm của nam nhân Complete

Dã Thú Đích Ma Pháp Sư

Dã Thú Đích Tinh Linh

Dã Thú Kiên Thượng Đích Tinh Linh 01  02  Complete  03

Dã Thú Pháp Tắc  01  02  03

Dạ Thuật 01 02 03 (từ chương 16) 04 Complete  PN

Dạ Tuyền

Dạ Vương Complete

Dạ Vương Đích Dụ Hoặc 

Danh Y Cải Tạo Xử Phương 01 Complete  02

Dạy “Hư” Em Trai Mất Rồi Giờ Phải Làm Sao 01 02

Dâm Dục Thành Bảo Complete

Dâm Hồ Lãng Ngữ

Dâm thú Complete

Dẫn Lang Nhập Thất Complete

Dẫn Linh Sư Complete

Dẫn Ly Tôn Complete

Dần Mão     Complete

Dân Quốc Cựu Sự

Dật Tiếu Khuynh Thành Complete

Dessaro Nhân Ngư 01  02

Diary In Gray Tower (Hôi Tháp Bút Ký) Complete

Di Hận

Di Thu Complete

Dĩ Ác Chế Ác Complete

Dị Chủng Đảo 01  02  03

Dị địa trọng sinh chi bạch

Dị Độ Trọng Sinh Chi Thiên Âm

Dị Giới Chi Long Bảo Bảo

Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự Complete

Dị Giới Chi Thần Tạo

Dị Giới Kim Sinh

Dị Giới Thú Xâm

Dị Giới Tình Duyên

Dĩ Phụ Vi Thiên

Dị Quốc Tình Duyên

Dĩ thân tương hứa

Dị thế chi chưởng thượng danh chu

Dị Thế Chi Cực Phẩm Gian Thương

Dị Thế Chi Hạnh Phúc Tiểu Nhật Tử

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Complete

Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song  01   02

Dị Thế Du

Dị Thế Đại Lĩnh Chủ 01  02  03 Complete

Dị Thế “Đào” Hoa Trái 01  02

Dị Thế Đế Vương Luyến Complete

Dị Thế Độc Phách  01  02

Di thế linh thần

Dị thế lưu vong 01 02

Dị Thế Nhân Ngư Chi Tịnh Thủy Minh Lăng

Dị Thế Thú Duyến Complete

Dị Thế Tình Duyên  01  02 Complete

Dị Thế Tịnh Đế Song Sinh Liên

Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt Complete

Di thiên đại vụ

Dị Thú

Dịch Hướng Thiên  01  02

Diễm Cốt

Diễm Luyến Tàn Đồng Complete

Diễm Quỷ 01 02 Complete Phiên Ngoại

Diễm Sủng Thiên Hạ

Diễm Thê Hệ Liệt Complete

Diêm Vương Complete

Diện Cụ

Diễn Luyến

Diện Than Nam Đích Thải Sắc Nhân Sinh Complete

Diện Than Tướng Quân Cầu Tử Kí

Diệp Dương Quỷ Tu

Diệt Môn Sau Đích Báo Thù

Diệt Thế Kỷ Complete

Diệt Thế Thẩm Phán

Diểu Đông  01  02 Complete

Do Kí Phỉ Nhiên  01 (Phần 3 Phong Lưu) Complete 02 (Phần 2 Nam Hoa Mộng)  Complete 03

Dụ

Du Hiệp Truyền – Ma Kiếm Công Tử “Vệ” Chính Nghĩa 01  02

Dụ Hồ Nhập Hổ Khẩu Complete

Dụ bộ xuất đào tình nhân 01  02

Dụ Dạ Complete

Dụ Dỗ Đại Thần 01 (paosplace c1-32)   02 (Tiêu Dao quán- c33- Complete03 (Động Sắc Lang – Complete) 04 ( Nấm Rơm’s Blog – c68-Complete)

Dụ Dỗ Mỹ Nam Quật Cường Complete

Dụ Đồng 01  02  (Từ chương 55) Complete

Dụ Hoặc Complete

Dụ nhĩ thành nhất gia

Dụ Thanh Mị Sắc

Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu Complete

Dụ Tình  01  02  03

Dụ Tình Dẫn Ái  Complete

Dụ Tội Complete

Du Y

Dục “Ba” Bất Năng Complete

Dục Mãn Hạnh Lâm Complete

Dục Thần

Dụng ái điều giáo

Dung Hoa Toái

Dung Khuynh Thiên Hạ 01 02

Dung Quân Complete

Dụng Thân Thể Thuyết “Ngã Ái Nhĩ” 

Dữ Ái Vô Quan, Dữ Thống Hữu Quan 01 02 Complete  03

Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên Complete

Dữ Lang Cộng Vũ Complete

Dữ Ngoại Tinh Nhân Đích Thân Mật Tiếp Xúc   Complete

Dữ Phụ

Dữ Quỷ Vi Thê  Quyển 1   Quyển 2  Complete  Quyển 3 01  02  03

Dữ Thần Hôn

Dữ Thiên Địa Đồng Thú

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt  01 (C1-6) 02 Complete 7vol

Dưa Leo Nhỏ Của Tôi

Dựa Vào Lão Tử Là Công Complete

Dực tỏa thanh dương 01  02 Complete 2 link

Dực Thủy Complete

Dựng Phụ Complete

Dựng phu chủng điền ký

Dựng Quỷ – Cha Ta Không Phải Người

Dược Biệt Đình

Dược Nhân Liên Nguyệt Tâm Thương

Dược Thiện Nhân Sinh

Dược Tiên

Dưới Ánh Mặt Trời (Thái Dương Để Hạ) Complete

Dưới Chân Người Tình

Dương Cửu Complete

Dương Hoàng Đế Vs Bảy Con Lang Đại Thần Complete

Dương Quang Hạ Đích Ái Nhân (Yêu Dưới Ánh Mặt Trời)  01  02  Complete

Dưỡng Thành

Dương Thư Mị Ảnh

Dưỡng Đản Ký

Dưỡng Lang Vi Hoạn

Dưỡng Long  01 Complete 02

Dương Nhập Lang Khẩu Complete CV

Dưỡng Nhất Chích Miêu (Nuôi Một Con Mèo)

Dưỡng Ngư

Dưỡng Phụ  01  02 Complete

Dưỡng Qủy  Complete

Dưỡng Thành Nữ Vương 01 (c1-39)     02 (từ c40) Complete

Dưỡng Trư Thiên Nhật, Dụng Trư Nhất Thế Complete CV  Phiên Ngoại

Duy Ái Thanh Phong  01  02

Duy nhất Mạc Bằng Lan

Duy tự giả

Duyến Khởi Túy Nguyệt Duyến Diệt Thất Nguyệt

Duyên Phận Tòng Hắc Hưu Khai Thủy

Duyến Tội I  Cua  Hoại Băng  Động Trăng Đêm

Duyên Trung Duyên

Duyễn Luyến

Đ

Đa Đa Thị Xuyên Việt Lai Đích

Đa Tình Vương Gia Vô Tình Sủng  01 Complete  02

Đặc Chủng Binh Dã Chủng Điền

Đặc Chủng Binh Thị Vệ

Đặc Chủng Dong Binh 01  02 Complete

Đặc Thù Án Kiện Điều Tra Tổ 01   02 Complete phần 1

Đại Ca  01  02  03

Đại ca ngươi tha cho ta đi

Đái Cá Không Gian Dụ Mỹ Nam Complete

Đại Chiến Đá Quý

Đại Chủng Mã Chi Luyến

Đại Dựng Phu

Đại Đại Liếc Nhìn Tôi Một Cái Complete

Đại Đạo Công Tác Thất Chi ủy Thác Giả Đích Ái Tình  Complete

Đại Địa Chủ   01   02

Đãi Được Bảo Bối

Đại Giá

Đãi Giá Hoàng Phi  01  02

Đại Giá Qúy Phi Complete

Đại Hiệp Complete

Đại Hiệp Dữ Thần Y

 • Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể 01&02 (cùng ng edit) Complete

Đại Hồ Tiểu Muội  01  02

Đại Hoan Hỉ Complete

Đại luật sư và thực tập sinh Complete

Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký Complete  Phiên ngoại Complete

Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La  01  02 Complete 03  04

Đại Mễ Tiểu Mạch Complete  Đồng Nhân

Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vượng Tập:

Đại Minh Tinh Và Sát Thủ Complete

Đại Nịnh Thần

Đại Phách Quan  Complete

Đại Phú Ông

Đại Quái Thú Không Được Ăn Ba Ba Của Ta 01  02

Đại thần, chúng ta HE thôi Complete

Đại Thần, Theo Ta Đi Thôi 01   02

Đại Thần Cách Vách Em Thích Anh Complete

Đại Thần Này Không Kháo Phổ

Đại Thần Tiềm Quy Tắc  Complete

Đại Thần, Vợ Anh Đến Rồi! Complete

Đại Thúc, Chúng Ta Yêu Ngươi

Đại Thúc, Hữu Yêu Khí!

Đại Thúc Biệt Tưởng Đào

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt Complete

Đại Thúc Ngộ Thượng Lang  01  02  03

Đại Thúc Thân Ái

Đại Thúc Tứ Thập Complete

Đại Trứ Đỗ Tử Bôn Tiểu Khang 

Đái Trứ Không Gian hệ liệt:

Đái Trứ Nhi Tử Đàm Luyến Ái

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  01 Complete 02

Đạm Sắc Sắc Vi

Đắm Say Hệ Liệt (Trứ Ma Hệ Liệt) Complete

Đản Đông Đích Xuyên Việt (Câu Đáp Lan Lăng Vương)

Đan hành bổn hệ liệt:

Đan Hướng Đích Ái  Complete

Đan Tử Đan Hệ Liệt :

Đằng Chi Luyến Complete

Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Đợi anh ngước lên) 01  02  03 Complete

“Đáng yêu ngọt ngào” Tiểu đệ đệ

Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh VS Đáng Ghét Đại Nam Nhân Complete

Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương (Đả Đả Tang Thi, Đàm Đàm Luyến Ái) Complete

Đào Hoa Công Tử Ngận Yêu Nhiêu

Đào Mộ Đào Ra Quỷ Complete CV PN 1   PN 2 Complete

Đạo Diệc Hữu Đạo

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư Complete

Đào Hoa Dựng, Nông Gia Nhạc:

Đào Hoa Hành

Đào Hoa Nguyên Ký Complete

Đào Hoa Trái Complete

Đào Ly Vô Hạn Mật Thất 01   02

Đạo Mộ Chi Cổ Mộ Tạp Kí

Đạo Mộ Chi Tế Phẩm Complete

Đảo Môi Đích Vân Chân Nhân

Đảo Môi Hệ Liệt

Đảo Môi Tiểu Bảo Bối Nhi Complete

Đao Mộng Complete

Đào Nguyên Mộng   01  02 Complete

Đạo Sĩ Và Tiểu Quỷ

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình Complete 

Đăng Hoa Complete

Đát Kỷ (c1-35) Drop

Đây vốn là câu chuyện về một ngựa đực thu muội tử, cho đến khi hắn trúng xuân dược

Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi Complete

Để Anh Yêu Em Complete

Đế Đài Xuân (Đế Thai Xuân) 01  02  03 Complete link 2,3 04

Đệ đệ mỗi ngày đều đang diễn trò

Đế Hậu  01  02

Đế Quốc Bóng Tối Complete

Đế Nghiệp Vô Thương  Complete

Đệ Tam Giả

Đế Thụ – Hậu Cung Ba Nghìn  01  02

Đề Tiếu Giai Phi Complete

Đế Vương

Đế Vương Công

Đế vương công lược

Đế Vương Gia

Đế Vương Nghiệp – Thiên Hạ An Lan Complete

Đệ Đệ Đáng Sợ Của Ta Complete

Đêm Đêm Kinh Hồn Complete

Đêm New York

Đều Do Trò Chơi Gây Họa

Đi Đâu Về Đâu Complete

Đi Qua Hồng Trần

Đi Săn 01  02

Đi Tìm Cung Điện Cát Vàng Mộng Ảo (Tầm Hoa Mộng Huyễn Sa Trần Cung) Complete

Đi vào nhân cách phân liệt

Địa Hạ Phách Mại Sở  01  02

Địa Hạ Tình Nhân (Tình Nhân Bí Mật)

Địa Ngục Chi Ngược  01  02 Complete  03

Địch Âm

Đích Tử Nan Vi Complete

Điềm báo mạt thế

Điểm Lượng Tinh Tinh Đích Nhân 01  Complete 02

Điểm Tướng

Điểm Tướng Quân Tâm

Điên Cuồng Tiến Hóa

Điên Đảo Chúng Sinh

Điện Hạ, Thỉnh Cẩn Thận

Điên Phong Đối Quyết Complete

Điên Phúc Đồng Thoại Complete

Điếu Cá Kim “Công” Tế Complete

Điểu Đại Hữu Thí Dụng  01  02 Complete

Điều Giáo

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường Complete (còn 1 pn)

Điều Giáo Thê Đệ Ngày Ngày Đêm Đêm  01  02  03 Complete

Điều Phong Lộng Nguyệt Complete

Điểu Ngữ Chuyên Gia Complete

Điều Ước Của Dê Con Complete

Điệu valse của những kẻ cặn bã  01  02

Định Huyền Đạo Không Complete

Đỉnh Online

Đổ ái

Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp

Đọa Lạc Bạch Bào 01 02 03 Complete link 1, 3

Đọa Thiên Sứ Chi Dụ

Đoạn Hồng Lâu

Đoản Thiên Cố Sự Tập

Đoạn Tương Tư

Đoạt Bảo Hệ Liệt

Đoạt Đế Complete

Đoạt Tình Quân Sư  Complete

Đoạt Tử

Đoạt Tướng Complete

Đơn Phương Công Lược (Chiến Lược Tấn Công Một Phía) Complete

Đổ Cục 01 02  Complete Phiên Ngoại

Độ Duyên

Đố Kỵ Và Yêu

Đổ Thạch Sư  Complete

Đô Thị Dị Văn Lục Hệ Liệt:

Đô Thị Tế Linh Sư

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Cô Huynh Đệ Hệ Liệt:

Độc Gia Chuyên Sủng 01   02   03 Complete

Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái  01  02 Complete link 1,2   03

Độc giả, ngươi nằm xuống! 01  02 Complete

Độc Hành Thú  Complete

Độc Thủ Diêm Vương Lệnh Complete

Độc Y Cốc Hệ Liệt

Đối Bất Khởi Hệ Liệt

Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có Complete

Đối Diện Tương Tư  Complete Phiên Ngoại

Đội Đặc Nhiệm S.W.A.T

Đôi đũa lệch

Độn Nô Ác Chủ  01  02

Đơn giản yêu hận 01 02 Complete

Đơn sắc

Đông Cung Đồ

Đồng Hoa Trung Lộ Tư Lập Hiệp Tể Y Viện Quái Đàm  01  02 Complete 03

Đông Lăng Văn Ngôn

Đồng Nhất Phiến Giang Hồ Hệ Liệt:

Đồng Nghiệp Nam Chi Võng Du

Đông phong hí liễu

Đông Phong Phá

Đồng thoại Điêu và Sóc

Động vật máu lạnh

Đột Ngột

Đưa Tôi Đi Ngắm Biển Mùa Đông Complete

Đứa Nào Dám Ngược Tiểu Thụ Của Ta Complete

Đừng Chạy Lão Sư Complete

 • Phiên Ngoại  1-6   7-end Complete

Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi! (chính văn) Phiên Ngoại Complete

Đừng Đùa Bỡn Lưu Manh Như Ta, Cảnh Sát Ca Ca

Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình  01 Complete  02 

Đừng Nói Yêu Tôi  (Biệt Thuyết Ái Ngã) Complete

Đừng Tới Đây

Đương BT Gặp Gỡ BL Complete

Đương Cẩu Ái Thượng Miêu Complete

Đường Đột Mỹ Nhân Complete

Đường Lang Quân 01 (c1-5) 02 (từ chương 6) Complete

Đường Nam Hướng Bắc 01  02  03

Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Thành Tiểu Quan 01  02  Complete 2 link

Đương Niên Ly Tao 01  Complete  02

Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác 01 Complete  02

Đương Suất Ca Biến Thành Sửu Nữ Thì

Đương Thời Minh Nguyệt Tại

Đương Trọng Sinh Tao Ngộ Xuyên Việt

 

E

E&C (Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh) Complete

Em Chỉ Nhìn Về Phía Anh Complete

Em Họ Không Dễ Nuôi

Em Không Biết Complete

Em Là Một Chú Cún

Em Muốn Là Chính Em

Em Yêu Anh Nhưng Em Đã Già Rồi  Complete

F

Forever


0 – A – B – C

0

囧 không gian

囧 Nhân Nhất Gia Thân 01  02  03 Complete

囧 Tử Cá Nhân Liễu  01  02  03

0:55 AM

0 Distance

1/2 Lưu Manh 01  02 Complete

2+ Complete

2B lâu lý hoan thoát đa

3 Ngày, Em Yêu Anh

7

7 Ngày – Thất Thiên Complete

10 Tuổi vs 17 Tuổi Complete

12 Cầm Tinh Hệ Liệt

15P, 7H, 6SM Complete

30 Ngày Làm Gay  01  02  03 Complete link 2,3

36 Kế

37 độ rưỡi Complete

128√e980, Baby! Complete

138 Hào Dị Thú Manh Sủng Điếm  01 Complete  02

317 Những Câu Chuyện Lặt Vặt

365 Nghề

503 Sự Kiện Bộ Complete

555, Vì Sao Tôi Lại Là Thụ Complete

1930

2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục 01 02

2013  Winterplace   makyo0117  lammieu4  toratoramu Complete

2401

A

A ∑(°△°) Lão đại Complete

AA! Phụ Thân 01 02 Complete

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ   01   Complete season 1  02

A Bảo

A, Này, Tôi Là Thẳng Nam Complete

A Nhuyễn

A Thiệp

A Trạch Cơ Tình Liên Manh  Complete

Ác chi hoa  Complete

Ác Chỉnh Hồ Ly Tinh

Ác độc nam phụ muốn thượng vị

Ác Huynh Tại Bên 01  02 Complete

Ác Long Pháp Tắc

Ác Ma

Ác Mã Ác Nhân Kỵ Complete

Ác Ma Bảo Bối Complete Q1

Ác Ma Chi Danh 01 02 03 Complete link 2,3

Ác Ma Cũng Đi Làm  01  02  Complete link 2

Ác Ma Đệ Đệ Của Ta

Ác Ma Hướng Bên Trái

Ác ma giáo phụ

Ác ma phi dưỡng thành

Ác Ma Song Bào Thai Complete

Ác Mộng 01 02 (Từ chương 68 -end)  03 Complete

Ác Nghiệp – Nguyệt Hạ Giai Nhân Complete

Ác Phó   01  02  Complete  2 link

Ác Thần

Ách Ba  Complete

Ách Ba Hiền Thê

Ách Thê Complete

Ai, Anh Hùng Khí Đoản Complete

Ai Ai Cũng Yêu Bản Giáo Chủ

Ái Bất Hối Complete

Ái Bất Quy (Không Thể Quay Đầu)  01  02 Complete

Ái Cửu Sinh Tình Complete

Ái Dục Manh Động & Ái Dục Loang Lổ

Ái dục thành thị hệ liệt

 • Ái Dục Thành Thị Chi Chấp Nhận 01  02

Ai đâm sau lưng tui Complete

Ái Đích Dụ Bộ (Giăng Bẫy Tình Yêu)  01 Complete  02

Ái Đích Thành Nhân Thức  Chính Văn   PN  Complete 2 link

Ái Hậu Dư Sinh  01  02 Complete

Ai gặp gỡ ai (Thùy ngộ kiến thùy)

Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm! Complete

Ái Khuyển Complete

Ai Là Ai Đích Thương (Ai Tổn Thương Ai) 01  Complete CV  02  Phiên Ngoại

Ái Linh

Ái Muội Cuồng Luyến

Ai nha, bảo bối 01 02

Ái Nhân Lười Biếng 

Ái Ngươi Sẽ Ăn Luôn Ngươi

Ái Ngươi Thân Bất Do Kỷ

Ái Nô Hệ Liệt 01  02 Complete Ách nô, Tuyết nô nhi, Si nô nhi, Lãnh nô nhi

 • Sửu Nô Nhi 01  02

Ai Nói CV Không Thể Cưa?! Complete

Ai nói nam nhân không thể làm [mẹ]

Ái Tại Đồ Thư Quán 01   02 Complete

Ái Tại Hà Phương

Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì  Complete

Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt

Ái Thị Đột Tập (Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ) Complete

Ái Thượng Đại Sư Huynh Complete

Ái thượng giả diện trợ lý Complete

Ái Thượng Mĩ Nam Quản Gia  Complete

Ái thượng nam nhân đích nam nhân

Ái Thượng Nhất Cá Nhân Complete

Ái Thượng Phách Đạo Cảnh Quan

Ái Thượng Thiên Tài Ngọa Để (Yêu Phải Thiên Tài Nằm Vùng) Complete

Ái Thượng Tối Ưu Tú Đích Nhĩ

Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu Complete

Ái Tình

Ái Tình Ấm Áp Uyên Ương Hệ Liệt

Ái Tình Chân Vĩ Đại Complete

Ái Tình Dư Vị

Ái Tình Luân Khuếch  Complete

Ái Tình Như Trà Hệ Liệt

Ái Tình Sự Kiện Bộ Hệ Liệt

Ái Tình Thủ Biểu (Đồng hồ tình yêu ) 01 02 Complete

Ái Vô Cấm Kỵ Complete

Ám Ảnh Chi Ma Luyến Complete

Ám dạ chi tộc Complete Q1

Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn 01 Complete 02

Ảm Dạ Ly Du  Complete (blog private)

Ám Dạ Thự Quang Complete

Ám Dạ Trầm Luân Complete

Âm dương quyển Hệ liệt   Hoàn bộ 1

Ám Đế Sủng Ái

Ám Luyến Na Kiện Tiểu Sự (Như Gần Như Xa)

Ám Tử

Ám Vô Dạ ONLINE  Complete

An Cư Lạc Nghiệp 01   02

An Tĩnh Đích Bộ Thủ Complete

Âm Dương Gia Tỏa

Âm Hoàng

Âm Luyến

Âm Trần Tuyệt Complete

Ẩn Nguyệt Tập Ảnh   01  02

Ẩn Tính Muộn Tao

Ân Tứ (Báo Ơn)

Ấn Chương Của Vương Tử Complete

Anh Bang Hệ Liệt Complete Tuyệt đối tập trung, Tuyệt Đối Hấp Dẫn, Tuyệt Đối Phục Tòng

Anh Chàng Đi Giày Cao Gót, Cậu Uy Vũ Lả Lơi

Ảnh Công Tử

Anh cũng chỉ là tên cặn bã

Anh ~ em muốn ngủ với anh Complete

Anh Đào Truyện Complete

Anh! Để Em Ôm Đùi Đi!

Ảnh đế là tên tiểu tiện nhân!

Ảnh Đế Thành Song

Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rơi Rồi! 01 02 Complete

Anh Hai Ôm Một Cái  Complete

Ánh họa Complete

Anh Hoa Hỏa

Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu Complete

Anh Không Bán Thử Xem

Anh là bài ca trong trái tim em  Complete

Anh Nghĩ Muốn Em Complete

 Ảnh Quỷ Complete

Anh Sẽ Chờ Em ở Tầng 16

Anh trai, em vẫn thích anh

Anh Túc

Anh Yêu Em Complete

Ảo Giác  01  Complete 02

Áp Ngươi Cả Đời

Áp Trại Phu Nhân Complete

Atula Vương Đích Nam Nhân 1-12  13 – 22  23 trở đi

B

B&D Thuần Ái Chi Thiên Phàm Quá Tẫn Thượng Hữu Tâm

Ba Ba 17 Tuổi Của Ta Complete

Ba Ba Đích Luyến Sủng

Ba Ba Đích Tân Nương Tử Ở Cửa Đối Diện  01  02 Complete

Ba Ba Độc Thân Của Ta Complete

Bà Chủ Đi Đâu Rồi?!

Bá Đạo Kỵ Sĩ Tình Nhân

Ba Mươi Lăm Đống Phòng Bốn Lẻ Một Complete

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân  Complete

Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu Complete

Bà Mối 10086 Complete

Bá Chủ Đích Nhu Tình Complete

Bá Chủ Đích Soả Nhi

Bá Đạo Tổng Tài Nhặt Xà Phòng

Bá Đạo Vương Gia Điêu Ngoa Công Tử Complete

Bá Đạo Vs Ôn Nhu Complete

Bá Tình Thủ Ái Complete

Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật Complete

Bá Tước Đại Nhân Cầu Người Tha Đi 01 02

Bạc Hà Đường  01   02  Complete 2 link

Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc Complete

Bác Sĩ Túc Xá Lâu Ký Sự Bộ

Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt Complete 4 vol (còn 2 vol)

Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy Complete

Bắc Thành Thiên Nhai

Bạc Tửu

Bạch Công Tử Complete

Bạch Hắc Bạch Complete

Bách Hoa Khiếu Hệ Liệt

Bạch liên hắc hóa mười tám thức

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký (Khánh Trúc Nan Thư) Complete

Bách Quỷ Dị Văn hệ liệt:

Bách Thảo Chiết  01  02

Bạch Hạnh Lang  Complete

Bạch Huyết Hồng Tâm

Bạch Miêu Complete

Bạch Si Complete

Bạch Si Nam Công Quan

Bạch Trạch  01  Complete  02

Bách Vô Nhất Dụng Thị Thư Sinh

Bạch Vũ Một Thạch Lăng Complete

Bạch Y Kiếm Khanh  01  02  03  04

Bài Loan Giá Cá Binh 01   02  Complete

Bái Thác Liễu, Tiểu Bạch!

Bán Cá Hải Dương

Bán Diện Trang Complete

Bản Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Dã Thú

Bản Ghi Chú Hằng Ngày Complete

Bán lộ phu phu Complete

Bản Sắc Lưu Manh Complete

Bàn Sư Hồi Sào Hệ Liệt:

Bần Tăng Giới Sắc, Thỉnh Vương Gia Tự Trọng

Bản tình ca nhỏ Complete

Bạn trai cũ đều đang nằm thương

Bàng Hoàng Đích Dã Thú Complete

Bảng phỉ tiên sinh thân ái của tôi

Bàng Quan Bá Khí Trắc Lậu 01  02

Bảng Thượng Hoa Kiệu Giá Liễu Lang  01  02

Băng Hỏa

Băng Phong Chích Dục Complete

Băng Sơn Vương Gia Đích Ái Nhân

Bánh Táo  01  02 Complete

Bao Dưỡng Tình Nhân Complete

Báo Ân Kí Complete

Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi Complete

Bảo Bối  Complete CV Q1

Bảo bối bảo bối

Bảo Bối Con Là Ai Complete

Bảo Bối Của Hải Tặc

Bảo Bối, Em Đang Câu Dẫn Tôi Đấy   01   02 Complete

Bảo Bối, Khiếu Ba Ba Complete

Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Gặm Cỏ Non 01  02

Bảo bối nhanh yêu anh đi

Bảo bối thiên hạ 01     02

Báo cáo thủ trưởng, thân thỉnh phản công

Bảo Hiểm Nhân Mạng Complete

Bạo Lực Hòa Thân Chỉ Nam

Bảo Mẫu Complete

Báo Phục Complete

Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa) fishboylove  yuukititan  mongphonhoa Complete reddevilrose

Bạo Quân (Phong Lộng) Complete

Bạo Quân (Tế Mểu) 01  02 Complete

Bạo Quân Trọng Sinh

Bạo tiếu giang hồ hệ liệt :

 • Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba 01  02   03 Complete
 • Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào! 01 02
 • Thổ phỉ công lược 01  02

Bảo trì trầm mặc

Bất Ái Kỷ  Complete

Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài Complete

Bất Báo Complete

Bắt Buộc Trúng Thưởng Complete

Bất Chính Đương Quan Hệ Complete

Bất Chính Thường Quan Hệ  01   02 Complete  Phiên Ngoại

Bất Dạ Thành 01 Complete 02

Bất Đan Thuần, Hựu Chẩm Dạng?

Bắt Đầu Hạnh Phúc

Bát Điểm Đương Complete

Bất Hủ Bất Trạch Bất Tương Ái

Bất Khả Kháng Lực 01 Complete 02  03

Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình Complete

Bất Luân Chi Luyến – Bắc Xuyên Tú Hoành Complete

Bất Lương Đạo Sĩ Hệ Liệt

 • Đảo Môi Kiểm Đáo Nhất Quả Đản   01  02  Complete 2 link 
 • Tiên Đạo Yêu Ma Lục  01  02 Complete

Bát Mặc Đào Hoa  01  (q1)  02  (q2) Complete

Bất Năng Ái Nhĩ

Bất năng thuyết đích ái luyến

Bất Năng Thuyết Đích Bí Mật Complete

Bất Nghi Hữu Hận

Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt Complete

Bất Phối Đích Luyến Nhân Complete

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh 01 02 Complete

Bất Quá Chỉ Như Vậy

Bát Quái Đam Mỹ Lâu

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt Complete

Bát Quái Tu Chân Giới

Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh 01  02 (từ chương 45)  03 Complete

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân Complete

Bất tiểu tâm Complete

Bất tố ly thương

Bất Tử Ái Hệ Liệt

 • Thánh Huyết Chi Vương  01  02

Bất Uổng Thử Sinh Complete

Bầu Trời Của Tô Kỳ Xán

Bảy Ngày Yêu Nguy Hiểm (Nguy Tình Thất Nhật) Complete

Bầy Sói Giữa Đường

Bé Ngốc Của Ta

Bé Thỏ

Bé Thỏ Ngoan, Mở Cửa Ra Nào

Bệ hạ nhĩ kiểu tình liễu

Bệnh chữa rồi

Bệnh Khí Mười Năm Complete

Best Lover 01  02

Beautiful Complete

Beijing Story 01 02  03Complete lnik 2,3

Blue Complete

Blue (Neleta)  01  02 Complete  Phiên Ngoại

Bị bách liên nhân

Bị Boss Mang Thù Trốn Thế Nào

Bị Cấm Cố Đích Ba Ba  Complete

Bị Chà Đạp Đích Học Sinh Hội Trưởng Complete

Bị Ép Phụ Trách

Bị Hiện Đại Cơ Lão Thượng Thân Liễu Chẩm Yêu Phá

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân Complete

Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh  01 Complete 02& 03 (cùng ng edit)

Bí Mật (Huỳnh Dạ) Complete

Bí Mật (Lạc Duệ) Complete

Bí Mật Của Đông Chí   01   02

Bí Mật Của Món Đồ Chơi

Bí Mật Của Tiểu Thất

Bỉ Ngạn  (Huyết Nguyệt Ly Hồn)

Bỉ Ngạn (Khinh Tiểu Sơ)

Bỉ Ngạn Đào Hồng Complete

Bỉ Ngạn Lâm Uyên  Complete

Bí Quyết Dưỡng Phượng Complete

Bỉ thì bỉ thì 01  02

Bị trai thẳng phòng kế bên bẻ cong làm sao giờ

Bích Huyết Phệ Tình

Bích Thủy Tình Thiên

Bích Thủy Tình Thiên – Tứ Huyền 01  02 Complete

Biên Bức 01 Complete  02

Biên Đóa Biên Ái

Biên Giới

Biên Nhược Thủy  01  02  Complete

Biên Thành Phiến Mã    01&02  03   04 Complete  05

Biến Miêu Ký (Nhật Ký Hóa Mèo) 01& 02 03 (Từ c5) Complete

Biến thái Complete

Biến Thái Hội Trưởng Hội Học Sinh

Biến Thái Thần Quái Học Viện

Biến Thân Du Hí

Biến Thân Hệ Liệt:

Bệnh Sợ Yêu

Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

Biệt Thái Nhập Hí Complete

Biệt Thự Mê Tình Complete

Biệt  Trảo Cự Tinh Đương Tức Phụ Nhi  01  02

Bình Dân Hạnh Phúc Complete

Bình Đạm Như Thủy Complete (blog edit đã bị del)

Bình Đạm Sinh Hoạt Complete

Bình Hành Tình Nhân  Complete

Bình Hoa 01  02  03  04  05 Compelete CV link 1,3 Phiên Ngoại Compelete

Bình Phàm

Bộ bộ vi doanh

Bồ Chi Luyến Complete

Bộ Khoái Xuân Thu  01   02

Bỏ Qua Đích Chờ Đợi  01  02   Complete 2 link  03  (Vuột mất đợi chờ)

Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ Complete

Boss Hậu Bối Đích Nam Nhân

Boss Thôi Đảo Ký

Boss, Xin Đừng Nóng Nảy Xà Viện  Vân Du Các  Phong Kiều Complete

Bối Đạo Nhi Trì

Bội Đức Chi Nhị Ác Liệt Con Riêng Complete

Bội Đức Chi Kiếm Complete

Bồi giá Complete

Bội Phản Chi Luyến Complete

Bối Phụ Dương Quang Complete

Bồi Tẩm Thừa Tướng Complete

Bói toán

Bởi Vì Ta Yêu Ngươi Complete

Bọn mi bắt nạt ta!

Bổn Dương Hàng Lang Ký

Bổn Trư Truyện

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp  01  Complete 02

Bỗng Dưng Cạp Đất

Bóng Lưng Nhạt Nhòa (Tiêu thệ đích bối ảnh)  Complete

Bỗng Nhiên Quay Đầu

Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre Complete

Buộc Luyến 01 Complete 02

Buông Tay  01   02  Complete

Buông Tha Cho Ta Được Không  01  02 Complete

Bức Khổ Tình Sử Của Tiểu Tài Xế

Bươm bướm Complete

Bướng Bỉnh Tiểu Thiếu Gia  01  02 Complete

C

Ca, Anh Thích Em Không Complete

Ca Ca , Ba Ba Thật Vĩ Đại  Complete

Ca Ca Cấp Đệ Đệ Tín 01  02 Complete

Ca Ca Cấp Thiên Sứ Tín 01  02 Complete

Ca Ca Hỗn Huyết Của Ta

Ca Ca Xuất Giá  Complete

Cả người đều là bảo

Ca Thần Chi Luyến Complete

Ca Thủ

Các Độc Giả Ơi, Tác Giả Bị Ăn Tươi Rồi Complete

Các Ngươi Khi Dễ Người!

Cái Đuôi Thứ Chín

Cách trở thành một ma sủng thành công

Cái Gì? Hắn Có Sở Thích XX  01  02  Complete

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xa Đích Thế Giới Complete

Cain Chi Huyết

Cảm Giác Bị Người Theo Nhòm Ngó Complete

Càn Quấy Complete

Cẩn thận! Nơi này có học đệ thường lui tới

Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người  01 & 02  (cùng ng edit)

Cảnh Đế Kí Sự  01  02

Cảnh Cáo Anh, Đừng Yêu Tui

Cảnh Hiên

Cảnh Giới Online

Cảnh Quan Đích Lão Hổ Lão Công

Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu  Complete

Cạnh Kiếm Chi Phong Complete

Cáo Bì Hổ Oai

Cao Gia Phong Vân Complete

Cát Tường Như Ý Complete

Cát Tường Thú Hệ Liệt:

Cấm ái chi tương sủng Complete

Cấm Cung  01    02  Complete

Cấm Đoạn Chi Luyến

Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Complete

Cấm Kỵ Hệ Liệt:

Cấm Lại Gần (Thỉnh Vật Kháo Cận) Complete

Cấm Luyến   01  02  Complete Link 1,2  03

Cấm Ngục 01   02 Complete

Cẩm Sắt Complete

Cầm Vương Hệ Liệt:

Cẩm Y Vệ Complete

Cận Sắc Như Thương

Cật Phạn, Thụy Giác, Đả Cương Thi 01   02   03

Cậu ấy Là Chi Lý Đại Nhân

Cầu Duyên  01   02 Complete 2 link

Cầu Hoàng (Phượng Trọng Hoàn)

Cầu Hoàng Complete

Câu Cấm Lão Đại Complete

Câu Chuyện Bể Bơi Complete

Câu Chuyện Cha Và Con Trai

Câu Chuyện Của Chủ Quán Và Nhà Thiết Kế 01  Complete 02

Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ  Complete

Câu Chuyện Của Thầy Giáo Và Tổng Giám Đốc

Câu Chuyện Của Tiểu Ngân Và Tiểu Lam Complete

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng 01 Complete  02

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng Complete

Câu Đáp Thành Gian  Complete

Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Ngọc Gia Trang (private) Complete  Little Conner  Tố Tố  Bạch Điệp Các Complete  libakado Phiên Ngoại  01   02 Complete PN

Cẩu đần báo ân

Câu Lạc Bộ Sắc Lang Complete

Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt  01 02 Complete 03  Phiên Ngoại

Câu tâm du hí

Cầu Thê 

Cầu Thối Nhân Gian Giới (Tìm Về Thế Giới Con Người)  01  02   03

Cậu Vẫn Là Đi Bán Đi

Cầu Vồng Loang Complete

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo Complete

Cha Lưỡng Nhất Khối Nhi Quá Nhật Tứ Bái Complete

Cha, về nhà ăn cơm!

Chạm Vào Là Nổ (Nhất xúc tức phát)

Chanh Hoàng  Complete

Chàng Admin Không Muốn Cặp Kè Với Tôi Complete

Chạy Trốn

Chạy Trở Về Thế Giới Của Các Ngươi

Chẩm Độ Đa Tình  Complete

Chẩm Hội Như Thử Comple

Châm Phong đối quyết

Chân Mệnh Thiên Tử

Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm Complete

Chân Tình Tương ủng  Complete

Chất Tử   Complete

Chất Tử Điện Hạ 01  02  (Từ chương 21) Complete

Chất Tử Hoặc Quân

Chất Tử Vu Li  Complete

Châu Ngọc Tại Trác

Che giấu chủng tộc em gái ngươi ý! Complete

Chết Không Hối Cải

Chết Không Tha Thứ

Chi Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt

Chỉ Dẫn Phấn Hồng Của Boss

Chí Dị Huyền Nghi

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ  01  02 Complete

Chỉ Tình Yêu Thắng Complete

Chiếc Lá Kí Sinh  01 Complete 02  Phiên Ngoại Complete

Chí Tử Bất Du  01 Complete 02

Chỉ Xích Dương Quang  (Ánh Mặt Trời Trong Gang Tấc)

Chỉ Yêu Em

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí Complete

Chiếc Lá Kí Sinh Complete

Chiến Dịch Ôn Nhu

Chiến Đồ

Chiến Lật Chi Hoa 01  02  03

Chiến lược công phòng của đại thần

Chiến Quốc Chi Bách Vạn Đồ Thành

Chiết Dực Đích Thanh Điểu  01  02   03

Chiết Đằng Chiết Đằng, JQ Nảy Nở (Cọ Tới Cọ Lui, Gian Tình Nảy Mầm)

Chiết Mai Lưu Hương

Chiết Quế 01 02 Complete

Chiêu Nghiêu Chàng Phiến

Chiêu Tài  Complete

Chiêu Tuyết Complete

Chiêu Tước  Complete  Thượng bộ

Chín Cây Số Tình Nhân 01   02 Complete

Chỉnh Cổ Complete

Chính Là Cậu Complete

Chính Là Ngươi Nô Lệ Complete

Chính Là Yêu Sủng Ngươi

Chính năng lượng hệ thống

Chinh Phục  Complete

Chinh Phục Học Trưởng

Chinh phục mãnh nam học trưởng  01    02

Chính Xuân Phong Complete

Chó

Chờ

Chó Sói &Mèo Tinh Complete

Cho ta một nụ hôn

Chocolate Chi 囧

Chú Ái Tinh Không

Chu Gia Hệ Liệt

Chu Gia Nam Sủng Danh Mộ Yên

Chu Môn Hệ Liệt

Chủ Nhân, Thỉnh Uy Ta Ăn No! Complete

Chu Sa Lệ

Chủ Tử 01 (c1-14) 02 03 Complete 04 (c15-end)

Chú ý! Có gấu qua lại!

Chúa Ban Phước (Thượng Đế Bảo Hữu Nhĩ)

Chúc Mừng Sinh Nhật 01  02 Complete 2 link

Chức Nghiệp Thế Thân  Complete

Chủng Chủng Điền, Dưỡng Dưỡng Nhi

Chung Cư Của Các ảnh Đế  (Ảnh Đế Môn Đích Công Ngụ) Complete

Chung Cực Lam Ấn Complete

Chung Cực Vãng Sự

Chung Điểm Trạm  01 (Fangirl’s world-bachhoababa)  02 (Winterplace)   03 (Khốn Kiếp) 04 (Phong- thienthanma9x)   05 (Gà Cầu Vồng)

Chủng Điền Chi Nước Phù Sa Không Lưu Ngoại Nhân Điền

Chủng Điền Dưỡng Nhi 01   02

Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan  01 Complete 02  03

Chúng Lý Tầm Tha Complete

Chúng Ta Một Nhà Đều Là Quỷ Hút Máu  Complete

Chung Thân Chế Nô Tài

Chung Thân Thành Tựu

Chung Thân Tù Cấm

Chuông Lạnh

Chuột Túi Xã Hội Đen Complete

Chưởng Quỹ   01 02 Complete

Chuyện Cái Tờ Rym Complete

Chuyên Chú Phối Giác Nhất Thiên Niên!

Chuyển Công Thành Thủ

Chuyện Cửu Vương Gia Lấy Vợ

Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh Complete

Chuyên gia lừa gạt tình yêu

Chuyên nghiệp phẫn diễn Complete

Chuyển Thế Tình Duyên

Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ  Complete

Chuyện xấu CP Complete

Chuyện Xưa

Chuyện yêu đương Complete

Có gan ngươi đừng chết  01   02

Có Lẽ Tình Yêu Không Hề Đau Khổ

Có Một Tên Mặt Than Khép Kín Yêu Em Complete

Có Quỷ Triền Thân  01  02

Có Thể Yêu, Có Thể Hận, Cũng Có Thể Tha Thứ

Cô Hồ Complete (Chỉ có tới chương 21)

Cô Nhiên Tùy Phong Complete

Cổ Bảo Đồng Cư Vật Ngữ Complete

Cố Cách, Bạch Đốc của anh bị rơi rồi

Cổ Hoặc Chiến

Cổ Hồi Đương Chử

Cố hữu

Cổ Mộ Có Một ổ Xà Complete

Cổ Mộ Kì Duyên Complete

Cố Nhân Sàng Sự

Cổ ngoạn tông sư tại hiện đại

Cổ Tâm Linh Lung Complete

Cơ khát Complete

Cơ Khát ( Dạ Đồng)

Cơ hữu ca ca không phải người

Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi   01  02  03  04  05 Complete

Cốc Nước Ấm

Cởi sạch giải trí Complete

Con Diều 01 02 Drop 03

Con Đường Lưu Giữ Tình Yêu

Con Hồ Ly Ghê Tởm (Na Chích Khả Ác Đích Hồ Ly)

Con Mắt Thứ Ba (Đệ Tam Chích Nhãn) 

Con Mẹ Nó, Ta Bị Hãm Hại Complete

Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng (Băng sơn nam đích liệp vật) Complete

Con Rết Tinh Và Vu Sư Đại Nhân  01 Complete 02

Con Trai Thanh Quan Cha Gian Thương

Con Yêu Người Xa Lạ

Còn Sống Chính Là Ghê Tởm

Cổn, Ly Hôn 01 02  03

Công Bất Khả Một

Công Chiếm Complete

Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân Complete

Công Giá

Cổng Rào Tiếng Chó Sủa Vang

Cống Phẩm Complete

Cống Phẩm Nam Hậu

Cộng Sinh Khế

Công Tẫn Thiên Hạ

Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào

Công Tử Biến Bại Gia Tử  01  02  03  04 Complete link 3,4

Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang Complete

Cos Cũng Biết Yêu

Cốt Lý Hương

Củ Triền Bất Thanh

Cúc Đãng  Complete

Cúc Hoa Cổ Kiếm Hòa Tửu

Cúc Hoa Đản Tử Ký

Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung Complete

Cung Chủ, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi! 

Cung Đấu Nhất Sinh Thôi

Cung Hỉ Phát Tài 01  02

Cùng Miêu Mễ H Ba Complete

Cung Nghiệt Complete

Cùng Quân Hoan Hảo

Cung Trung Liên Lí Thụ Complete

Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công Complete

Cuộc sống bình thản của bộ xương khô quái đản

Cuộc Sống BT Của Hủ Nam

Cuộc Sống Cổ Đại Của Trương Vân

Cuộc Sống Có Thể Vớ Vẩn Hơn Nữa Không? Complete

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo  (Sách Xuất Bản) Complete

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Bác Sĩ Và Thần Y   Complete

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu Hổ Complete

Cuộc sống hàng ngày của nam thần và mèo AMETHYST Vivienne1503 Complete link 2

Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc Complete

Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá Complete

Cuộc sống nhàn nhã của Lâm Ngọc Khê

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà  01  02 Complete

Cuộc Sống Người Vợ Bắt Nguồn Từ Một Bài Post ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Complete

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại

Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng 01 02

Cuồn Cuộn Hồng Trần 01 02

Cuồng Bạo Đích Nhĩ, Cuồng Nhiệt Đích Ái Hệ Liệt

Cuồng Hỏa

Cuồng Lỗ Ngạo Khí Trang Chủ Complete

Cuồng Phu Complete

Cuồng Thú  01   02    03   Complete  link 1,3

Cứ Như Vậy Mang Bản Thân Rao Bán

Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh 01 Complete 02

Cự Tuyệt Cứu Chuộc

Cửa Hàng Giả Tưởng

Cực Ác Tử Kỵ Complete

Cực Đạo Hoa Hỏa  01 Complete  02

Cực Đạo Ngạ Phu  01 02

Cực Đạo Tà Diễm

Cực Đạo Truy Sát Complete

 Cực Đạo Vương Sủng

Cực hạn săn bắn

Cực Phẩm Tiểu Thái Giám

Cực Phẩm Thái Tử Mê Luyến Hồng Trần 01 02

Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế

Cưng Chiều Dựng Phu

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại n

Cương Thi Vương Gia

Cước Đạp Lưỡng Thuyền Complete

Cưng Chiều Complete

Cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc (Sự dụ hoặc của kẹo ngọ) 01   02 Complete

Cường Chế Ngụy Trang  01  02  Complete

Cưỡng Đoạt Complete

Cường gian

Cường mãi cường mại Complete

Cường Nhân Sở Nam

Cường Thế Tướng Công Quai Phu Lang

Cường Thủ Hào Đoạt   PN

Cưỡng Tình Đoạt Ái Complete

Cừu Ái

Cừu Ái Phong Vân  01 (1-11) 02

Cửu Cung Tế Complete

Cửu Giới Hệ Liệt

Cửu Giới Online Chi Vũ Quá Thiên Tình

Cửu liên hoàn Complete

Cửu Mệnh Nhất Miêu

Cựu Nhân  01  02   03  Complete  04  05

Cửu Nhật Hoàng Đế

Cứu Phong Trần Ngoại Thiên Lưu Ly Toái Complete

Cửu Thiên Liên Sinh  Complete

Cứu Thục Complete

Cửu Tội Complete

Cửu Vương gia yêu triền vạn quán Complete