U – V – W – X – Y

U

U Nhiên Huyễn Dạ

U Lan Lộ  01 Complete 02

 • Long Hương 01  02

U linh thiên sư 01   02

Uất Trì Quân Duệ

Ủng Bão 01  02 Complete 

Úy Lam Chi Hải (Đại Dương Xanh Thẳm)

Ủy Lam Online   01  02

Uy long giáng phượng

Uy, Sách Hạ Nhĩ Đích Diện Cụ Ba

Uy, Ta Dưỡng Ngươi  01  02

Uy, Tiềm Trứ Ba (private)  Complete

Uy Vũ Hoàng Phi

Uyên Bão Uyên Complete

Uyên Ương Lâu Chi Hoạ Sư Đan Phượng Complete

Uyên Ương Phổ Complete

Uyên ương thác  Complete

Uyên Viễn Lưu Trường  Complete

Ức Tình Hệ Liệt:

Ức vạn tân lang : Hào môn tổng tài ái thượng ngã Complete

Ứng Công Án

Ưng Đích Diện Cụ Complete

Ưng Hạc Ký

Ưng Nô

V

Vạn Năng Bảo Bảo Complete

Vạn Ngô Chi Linh Complete

Văn Phòng Thiên Sư

Vãn Thiên Hà Complete

Vạn Thụ Chi Vương

Vạn Tuế Gia Thiên Thiên Tuế

Vãn Túy Tỉnh Thời Cộng Triều Hà (Tỉnh Rượu Cùng Đón Ánh Bình Minh) Complete

Văn Công Võ Lược Hệ Liệt:

Văn Tuyết Vô Song Complete

Vận động trên trên dưới dưới Complete

Văn tự mơ màng luyến ái Complete

Vân Hách Liên Thiên 01  02 Complete

Vân Hành Hoàng Vũ

Vân Lâu Quỷ Sự

Vân Sắc Complete

Vấn Tâm Nguyệt

Vấn Thế Gian Tình Là Gì

Vận Mệnh  (Mạt Hồi)

Vận Mệnh (Imeros)

Vật Ái, Dĩ Ái

Vật Hoa Thiên Bảo

Vậy Thì Sao

Vệ Khê

Vệ Sĩ (Bảo Tiêu) Complete

Về Tình Yêu Chúng Ta Hiểu Quá Ít  Complete

Vì em ý loạn tình mê

Vi Nhân Sư Biểu  Complete Phần Tục Tình địch (Tiếu Sinh) Complete

Vi Nhĩ Lưu Tình Complete

Vi Quân Cuồng 01 02 Complete

Vi Sư Vi Phụ

Vị Tằng Vọng Ký Complete đến chương tgiả drop

Vi Thần  Complete

Vi Thần Rất Bận Complete

Vi trần

Viên Đinh Pháp Sư Kí Sự Bạc

Viễn Khê 01   02

Viện tâm thần thần tiên

Viên tiên sinh luôn không vui 01  02

Vinh Diệu đế quốc

Vinh Khô Hoa Niên Complete

Vĩnh Cơ Kí

Vĩnh Hằng 01 02 Complete

Vinh hoa phú quý Complete

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt:

Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ Complete

Vĩnh Viễn Hữu Đa Viễn

Vĩnh viễn tại nhất khởi

Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện  Phiên Ngoại

Võ Vận Hưng Thịnh

Vô ái song tử  Complete

Vô Căn Công Lược   01   02

Vô Cấm

Vô danh vật ngữ

Vô Diêm Nam Tình Sự Complete

Vô Khả Tị Miễn

Vô Giác Long

Vô hoa quả Complete

Vô Hữu Khả Cập Complete

Vô Liêu

Vô Năng Vi Phượng  01  02 Complete

Vô Nhạc Bất Tố

Vô Ngôn Đích Cự Ly

Vô Song Công Tử

Vô Thanh Hí 1938

Vô Thanh Thâm Xử Complete

Vô Thu Lãnh Nguyệt Complete

Vô Tình Complete

Vô Tình Hữu Tình

Vô tính phồn diễn thì đại

Vô trảo dã thú

Vô Xá:

 • Bộ 1 – Thâm Uyên Chi Liêm  01  02 Complete
 • Bộ 2 – Tu la Quân Tử  01  02 (từ C99)   03 Complete
 • Bộ 3 – Nhiễm Huyết Quý Công Tử  01  02 Complete
 • Bộ 4 – Ám Dạ Quân Vương   01  02  03

Vô Xảo Bất Thành Thư

Vô Xử Khả Tầm Complete

Vô Ý Câu Dẫn 01  02

Vô Ý Vi Chi Complete

Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ Complete

Vợ Yêu Bé Nhỏ Complete

Vòng Bảy Người  01  02 Complete

Võng Du Biệt Bả Huyết Ngưu Bất Đương Thụ

Võng Du Chi Ái Nhĩ 59 Miễu  01  02 Complete 2 link

Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch ONLINE Complete

Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo Complete

Võng Du Chi Báo Thù Xã Hội

Võng Du Chi Bát Quái Ma Giới 01  02  03

Võng Du Chi Bát Quái Ma Giới 2 – Ta Không Phải Dâm Tặc

Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu  01 Complete   02

Võng Du Chi Biệt Nữu Thụ Hòa Quả Ngôn Công Đích Cố Sự 01  02  Complete 2 link

Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch  01 Complete 02

Võng Du Chi Có Gan Em Đừng Chạy

Võng Du Chi Cơ Tình Tứ Xạ

Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương  01  02 Complete

Võng Du Chi Cự Tinh Bị Phác Đảo

Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh  Complete

Võng Du Chi Di Thất Chi Mộng

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu  Complete

Võng Du Chi Dữ Quang Đồng Trần 01  02

Võng Du Chi Đại Thần Là Nhân Yêu

Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích  Complete

Võng Du Chi Đối Kháng

Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân

Võng Du Chi Hảo Thụ Phạ Sàm Lang   01  02 Complete

Võng Du Chi Huyễn U Huyết Giới

Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng  Complete

Võng Du Chi Giang Hồ Tái Kiến

Võng Du Chi Khứ Nhĩ Đích Nữ Phẫn Nam

Võng Du Chi Khuynh Thành Mĩ Nhân

Võng Du Chi Long Duyên

Võng Du Chi Một Tiễn Ly Hôn

Võng Du Chi Nhân Yêu  Complete

Võng du chi Nhiếp ảnh gia GV

Võng Du Chi Ngã Bất Phối    Phiên Ngoại

Võng Du Chi Ngã Thị Hoa Tượng Ngã Phạ Thùy  01  02  03

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ Complete CV

Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Võng Du Chi Sát Lục Tình Duyến (Private)

Võng Du Chi Số Liệu XO Trung 01  02

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma   01    02 Complete

Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc Complete

Võng Du Chi Ta Là Trớ Chú Sư

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Complete

Võng Du Chi Thập Bát Tiến

Võng Du Chi Thệ Thủy

Võng du chi thúc đẩy JQ Complete

Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung 01   02 Complete

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên Complete

Võng Du Chi Tiểu Tâm Phiến Tử Complete

Võng Du Chi Tiểu Thông Hữu Đậu Hủ

Võng Du Chi Tiểu Trư Khoái Bào

Võng Du Chi Tình Định Lỗ Trư Đề Complete CV (không làm full PN)

Võng Du Chi Tránh Ra, Tui Là Nhân Yêu!

Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ Complete

Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội  01 Complete  02 Complete (ko edit c47)

Võng Du Chi Tuyệt Sắc Thiếu Niên Complete (Chỉ tới c36) PN

Võng Du Chi Tuyệt Sắc Tiểu Hồ  01  02

Võng Du Chi Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Võng Du Đại Thần Vs Võng Phối Đại Thần Complete

Võng Du Họa Thủy Tam Thiên

Võng Du kỳ duyến hệ liệt

Võng Du T Bất Kiến T Complete

Vọng Giang Nam Complete

Võng Lạc Ca Giả 01 02

Vong linh ma pháp sư du ký

Võng Phối: 1987 Ngộ Sắc hệ liệt

 

Võng Phối Bối Cảnh Hệ Liệt

Võng phối chi độc gia thụ quyền

Võng Phối Chi Quá Khí Đại Thần Đích Hồi Quy (Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời) Complete

Võng Phối Chi Mạt Niên Complete

Võng Phối Gắn Kết A

Vong Quốc Chi Nô

Vong Quốc Chi Quân vs Khai Quốc Chi Quân

Vong Ưu Complete

Vong Xuyên Complete

Vụ Cốc

Vũ Dạ Kì Đàm Ổ mèo  Vũ Thu Ngọc Thạch  jongwookislove   chuongco Complete

Vũ Điểu

Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che (Thất Trọng Sa Vũ) Complete

Vụ đô dạ thoại

Vũ Giả Hệ Liệt

 • Quyển 1 Anh Xin Hãy Nuôi Em 01  02 Complete
 • Quyển 2 Hồ ĐiệpComplete

Vũ Hoa Lâm Complete 

Vũ Lâm Dật Sự Hệ Liệt

Vũ Lâm Lâm Complete (Private)

Vũ Lâm Linh 01 Complete  02

Vũ lâm minh chủ đích mệnh môn

Vũ Lăng Xuân Complete

Vũ nam

Vu Sắc Mỹ Túy Complete

Vu Sơn Tận Tình

Vũ Thể Đầu Đệ Complete

Vườn Trường Bạo Quân   Complete

Vương Gia (Hệ Liệt)

Vương Gia Địa Ái Trù Complete

Vương Gia Đích Sơ Luyến

Vương Gia Đích Thiếp Thân Thị Vệ 01 02 Complete Phiên Ngoại

Vương Gia Nói Một Câu Complete

Vương Giả Quy Lai 01  02

Vương Gia Tha Mạng Complete

Vương Gia Diễm Xuân Mai

Vương Gia Thị Cá Phu Quản Nghiêm

Vương phủ thâm viện

Vương Triều Charcot Hệ Liệt:

Vương Triều Kim Ngọc Complete Q1-5

Vương Tử Bệnh Đích Xuân Thiên  01  02  03

Vương Tử Lôi Thôi

W

When We Were Young Complete


X

Xà phụ

Xà Phược  Complete

Xà Mị

Xà Quân

Xà Tính

Xà Vương Kỳ Truyện Complete

Xa Xỉ Phẩm 01 Complete  02

Xà Thân

Xà yêu (Quân Phu Nhân)  Complete

Xà Yêu (Lão Lâm)

Xà Yêu Bảo Bảo

Xác Ướp Trở Lại (Mummy Quy Lai)

Xâm Chiếm Complete

Xe Jinbei bé nhỏ và xe BMW (Tiểu kim bôi dữ đại bảo mã) 01  02

Xí Hoang Nghi

Xích Ái Sát Thủ Complete

Xin Chào, Đại Thần 01   02   Complete 2 link

Xin Chào, Thị Trưởng Đại Nhân!

Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Xuân Lai Biến Thị Đào Hoa Thủy

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam 01 Complete 03

Xuân Muộn

Xuân Phong Độ  Complete CV

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng Complete

Xuân thụ mộ vân  Complete

Xuân Túy Liễu

Xuẩn Xuẩn Dũ Động

Xuất Giá Tòng Phu

Xuất Vân Thất Tông “Tội” 01  02

Xúc Thủ Sinh Xuân Complete

Xung Động (Va Chạm) Complete

Xung Hỉ Nam Phi  01 02

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan Complete

Xuy Sầu Complete

Xuyên đáo giảo cơ đồng nhân lí đích tác giả nhĩ thương bất khởi a 01  02

Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử Complete

Xuyên Không Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ  01 02 Complete 2 link

Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia   01  Complete  02

Xuyên Qua Hoang Dã Complete

Xuyên Qua Hoang Dã Niên Đại

Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du Complete

Xuyên Qua Thành Lucifini

Xuyên qua thế giới võ hiệp làm hoàng đế

Xuyên thành áo lót của nam chính thì biết mần sao?  Complete

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính

Xuyên vào truyện ngôn tình

Xuyên Việt Biến Thành Thái Giám Complete

Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh 01   02

Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu Complete

Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc 01 Complete  02

Xuyên Việt Chi Đảm Tiểu Thú Nhân Tầm Công Ký

Xuyên Việt Chi Đào Hoa Trái Complete

Xuyên Việt Chi Hí

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Xuyên việt chi gia hữu soả phu Complete

Xuyên Việt chi Gia Hữu Tiểu Phu Lang 01 02 Complete

Xuyên Việt Chi Gian Hoạn Cự Tinh  01  02

Xuyên Việt Chi Khoái Nhạc Nông Phu Sinh Hoạt 01  02 Complete

Xuyên Việt Chi Lưu Manh Công 

Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam 01  02

Xuyên Việt Chi Quy Đồ Complete

Xuyên Việt Chi Thâm Hải Nhân Ngư  Complete

Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng! Complete

Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa Complete CV

Xuyên việt chi Trầm vương gia

Xuyên Việt Chi Tu Tiên 01   02

Xuyên Việt Cự Nhân Quốc Độ  Complete

Xuyên Việt Chi Song Kiếm Duyên

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ Complete

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn Hội sâu lười   Thiên Mặc Phủ

Xuyên Việt Mạt Thế Đại Lục

Xuyên việt nguyên thủy

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành  01 Complete  02

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng Complete

Xuyên Việt Thú Nhân Thế Giới

Xuyên Việt Viễn Cổ

Y

Y Đạo An Nhiên

Ỷ Lại Vào Ngươi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu  01  02

Y Sinh Ngộ Lưu Manh

Ý trần hiên

Yểm Nguyệt Complete

Yêm Nô Complete

Yến Complete

Yên Ba Hạo Diểu

Yến ca hành

Yên Chi Túy Complete

Yên Hoa Tam Nguyệt

Yên Hoa Tuyết  01  02 Complete

Yến Hoài Tích

Yên Hôi

Yến Khanh

Yên Nguyệt Ca

Yến Song Phi

Yên Thủy Hàn Complete

Yên Tri Phi Hồ (Private)

Yên Vũ Giang Hồ 01  02

Yên Vũ Giang Hồ  

Yên Vũ Nguyệt Sắc Complete

Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan Complete

Yes, Quân Đoàn Trưởng!

Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối

Yêu, Kỳ Thật Rất Đơn Giản

Yêu Anh Như Yêu…Nhiệm Vụ Môn Phái Complete

Yêu Đàm Mộng Hoa 01 02 (tiếp c6) 03  04 Complete

Yêu Đào Độ Tiên

Yêu Hậu Không Dễ Làm Complete

Yêu Hoặc  Complete

Yêu Hồ

Yêu Hồ Hệ Liệt

Yêu Hồ Tiểu Bạch Complete

Yêu Hồng

Yêu Ma Đạo 01  02   03 Complete

Yêu Một Hồn Ma Không Chân   Complete

Yêu Một Giọng Nói Complete

Yêu Nhất Bé Trư Lười 01 02

Yêu Nhi

Yêu Nhứ Long Ngâm

Yêu như hơi thở (private)

Yêu Nghiệt Đột Kích

Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký

Yêu Nghiệt Hoành Sinh Complete

Yêu Nghiệt Pháp Y

Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn

Yêu Ngôn Hoặc Chúng Hệ Liệt:

Yêu ở Hamo (Ái Tại Hạ Đóa)

Yêu quá khó khăn (Ái Thái Nan)

Yêu Quái Kỳ Đàm

Yêu Straight Complete

Yêu thầm kiểu Âu Mĩ Complete

Yêu Thầm Thế Thôi

Yêu Thô Nhân Complete

Yêu Thương 01 Complete 02

Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn  Complete

Yêu Thượng Một Người

Yêu Thượng Nam Nô Complete

Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi Complete

Yêu Tôi Xin Hãy Nói (Ái Ngã Thỉnh Cáo Tố Ngã) Complete

Yêu Vũ Dạ Mị 01 02 Complete

Advertisements

S – T

S

“Soả” Hậu Khuynh Thiên Hạ

Sa Lạp-Sa Lậu Complete

Sama, Cầu Tiếp Kịch Complete

Sa Mạc Phong Bạo Complete

Sa Trư Cải Tạo Kế Họa Drop

Sắc Dụ Vương Đạo Complete

Sách Cốt Nhập Phúc

Sách Đạn Tinh Anh Complete

Sài Lang Hổ Bái

Sai Quyền Complete

Sam trọng thủy phục

Sao em không nói cho anh biết mẹ em là hủ nữ?

Sát phá lang Complete

Sát Phá Lang (Priest) Complete

Sát Thanh

Sát Tương Tư

Satan’s Diyu Complete

Sau Cơn Mưa Thấy Cầu Vồng Complete

Sau Khi Một Tên Ma Vương Chinh Phục Thế Giới Complete

Sâu Không Lường Được

Sau Tình Một Đêm

Say Rượu Tình Ý Complete

Sắc Giới Complete

Sắc Lang Thượng Sai Giường Complete

Sắc Vi  01  02 Complete

Sắc Vi Hoa Khai Complete

Sắc Vi Xử Xử Khai Chi Luyến Sắc  Complete

Sâm Yêu

Sâu LườiComplete

Sếp, tôi không muốn tăng ca! Complete

S*X Note

Seven Hệ Liệt 01 Complete  02

Si Quỷ  Complete

Si Tâm Tuyệt Đối Complete

Si Tâm Vọng Tưởng

Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường Complete

Siêu Cấp Cự Tinh

Siêu Cấp Vị Hôn Phu  01 Complete 02

Siêu Độ

Siêu Phàm Khế Ước 01 02

Siêu Sao  01   02  Complete 2 link

Siêu sao báo thù

Siêu Sao, Tính Cái Gì?!  01 02 Complete

Siêu sao tu chân

Siêu Sao Yêu Đại Thúc

Siêu Thời Không Báo Cáo

Sinh Bánh Bao, Không Được Dừng

Sinh Diệt Phù Trầm

Sinh Hoạt Cấm Kị Complete

Sinh Một Đứa Đi Complete

Sinh Ý Nhân Complete CV Phiên Ngoại

Sơ Ảnh Tại Thiên Thương  Complete

Sổ Kiến Hồng Trần Ứng Thức Ngã

Sơ Luyến Anh Thì 01 Complete  02

Số Phận Bị Đánh Cắp

Sở Sở Hệ Liệt:

 • Bộ 1: Sở Sở Complete
 • Bộ 2: Yêu Ma Complete
 • Bộ 3: Tiểu Bảo Bình Thiên Hạ  01 (Q. thượng)  02 (Q. hạ) Complete 2 link

Sổ tay chăn nuôi hung thúComplete

Sổ tay kéo mệnh

Sổ Tay Siêu Sao 01  02

Sở Tiêu Complete

Sở trường chính là phanh gấp Complete

Sở Vị Ái Tình (Trường Thiên) 01 Complete   02    Cái Gọi Là Ái Tình (Đoản) Complete

Sỏa Tử Complete

Soán Vị Ba  Complete (Thiếu PN Nhất Tiễn Song Điêu) PN Nhất Tiễn Song Điêu Complete

Sói Con Ngoan Ngoãn Mở Chân Ra Complete

Sói Đi Thành Đôi( Lang Hành Thành Song)

Sôi Trào Complete

Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ  Complete

Sơn Hà Biểu Lý 01   02

Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long  Complete

Sơn Kê Tinh Muốn Làm Đại Yêu Quái

Sơn Thần Tế Complete

Sơn Trung Tiểu Ốc Complete

Song Diện Nam Sủng Complete

Song Hoa Song Diệp Hựu Song Chi

Song Hoàng

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Song Sanh Duyến

Song sinh ác ma

Song Tâm 01 02

Song Trọng Sinh Chi Đào Ly  01   02 Complete

Song Tu Complete

Song Tuyệt  01  02  03  04

Song Trình Hệ Liệt 01 02 Complete (4 quyển đầu – Lam Lâm)

Sống Lại Chi Công Thần

Sống lại chỉ để yêu em lần nữa Complete

Sống Lại Cho Ngươi Ấm Lòng (Trọng sinh chi vi nhĩ noãn tâm)

Sống Lại Dưỡng Đều Là Lang

Sống Sót  Complete

Sorry Girl! I’m Gay! Complete

Spider  01   02  Complete

Sủng Nịch Thiên Hạ

Sủng Thê Chi Đạo Complete

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp Complete CV

Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Sư Huynh Đừng Chạy

Sư Huynh Là Nam Thần

Sự Lựa Chọn Của Đỗ Thăng

Sư Phụ Nghĩa Phụ Chung Một Nhà

Sư Phụ Trong Tay, Ta Có Thiên Hạ

Sự Trả Thù Của Món Đồ Chơi  01  02 Complete

Sử thoại tình yêu của hệ thống quân số 250

Sử thượng đệ nhất kiếm tu

Sử Thượng Tối Cường Đích Tiểu Thụ Complete

Sử Thượng Tối Cường Nam Nhân Công Ngụ

Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký 01  02 Complete

Sư tình họa ý

Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ

Sủng cha

Sủng Manh Thê

Sủng Ngươi Trọn Đời

Sủng Nhĩ Bất Cú 01 02 Complete

Sương Mù (Vụ ải)

Sửu Nhi Complete

Sửu Nô

Sửu Nương Nương  Complete

Sửu Thiên Nga Complete

Sửu Thụ Ngư Phu Complete

Sửu Thúc  01   02 Complete 2 link  03

Sửu Tiên

Sửu Tiểu Xà  01 02 Complete

T

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khí  Complete

Ta Biến Thành Con Của Mình

Tà Dạ Vô Hối

Ta Đích Quỷ Linh Tự Tay Ghi Chép (Bản Ghi Chép Quỷ Linh)

Ta Không Khóc  Complete

Ta Không Muốn Sinh Tiểu Hài Tử   Complete

Ta không phải nữ nhân Complete

Ta Không Phải Sắc Ma

Ta không yêu ngươi

Ta Là Ai?

Ta là anh ngươi

Ta Là Boss, Ta Sợ Ai

Ta Là Cha Hài Tử  Complete

Ta Là Hoàng Đế? Là Long Thần? Là Ngoại Tinh Nhân?

Ta là một ảnh vệ 01 Complete  02

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu Complete

Ta Là Một Con Mèo 01  02  03

Ta là nam phụ không phải dụ thụ! 01  02 Complete

Ta Là Nho Thương

Ta Là Nhược Công Vậy Thì Sao Complete

Ta Là Thần Thú Không Phải Thần Thụ

Ta Là Vú Anh Không Phải Vú Em

Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại

Ta Sẽ Làm Cho Ngươi Yêu Ta

Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng Complete

Ta Yêu Ngươi

Ta Yêu Ngươi, Chỉ Là Giao Dịch

Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại Complete

Tà Dương Thâm Điện 01  02

Tà Lang Quân Complete

Tà Kiếm Phụ Thân Complete

Tại mỹ nhân hoài

Ta nổi tiếng khắp đế quốc 01 Complete 02

Tà Quân Như Nguyệt

Ta Tại Bờ Cầu Bên Kia Chờ Ngươi 01 Complete 02  03

Tà Tình Tự Chủ Sủng Vật Nam Hài

Tà Trần 01 02 Complete

Tạ Trường Lưu Complete

Tà Ma Noãn Sàng Nam Nô Complete

Tạ Trường Lưu 01 02

Tả Ý Phong Lưu.

Tạc Thiên (Ngày hôm qua) 01  02 Complete

Tác Đồng  01  02 Complete

Tác Lan Online

Tặc Hoàng Kiếp Tình

Tạc Mao Lão Sư Bộ Tróc Kế Hoạch Complete

Tái ái nhất hồi  01  02

Tai Hậu

Tai Họa Thành Nạn Yêu Thành Hoạ

Tái Kiến Vô Thanh Complete

Tái sinh chi từ

Tái Thế Trọng Sinh Hệ Liệt

Tái Thế Vi Hồ Complete

Tái thế vi nhân

Tái Thế Vi Xà Complete

Tái Tục Tiền Duyên Hệ Liệt

Tài Xế Của Tôi Là Lão Đại

Tạm biệt Nordrhein Westfalen

Tạm Biệt Yêu Giới

Tam Cá Nhân Đích Tính Phúc Sinh Hoạt Complete

Tắm Cho Đại Ca  Complete

Tầm Định Nhâm Tiêu Dao Complete

Tam Đoạn Thức

Tâm Kế

Tam Lưu Bộ Khoái Nhất Đẳng Hộ Vệ  (3 c đầu) drop

Tám Năm Kháng Chiến

Tam Nhật Triền Miên 01   02 03

Tam Quan Bất Chính Complete

Tầm Tâm Hệ Liệt 01 02 (Bộ 1-2, 5,7)

Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ  01 (c1-46) 02  Complete

Tẩm Thất Mỹ Lang Complete

Tam Thê Tứ Thiếp

Tâm Thực

Tam Xích Thanh Phong Loạn Hồng Trần

Tâm Võng

Tần Ca Complete

Tân Chủ Tẫn Hoan

Tấn Dương Công Tử

Tân Hắc Công Tử Truyền Kỳ

Tân Hoan Complete

Tần gia phụ tử Complete (Còn 1 PN)

Tân Lang Biến Tân Nương  01  02

Tân Lang Thượng Sai Giường Complete

Tàn Ngọc Li Thương Complete

Tàn Nguyệt Tình Thương  01  02  Complete 2 link

‘Tân Nương’ Của Ba Ba  Complete

Tân Thuyết Liêu Trai

Tàn Tồn Complete

Tân Triều Cựu Sự Hệ Liệt:

Tàn Tro Complete

Tàng Anh Tập Hệ Liệt

Tặng Anh Tình Yêu Của Thiên Sứ Complete

Tầng dưới! Mau xách con anh về đi! Complete

Tàng kiếm quân hỏa thương

Tàng Kiều Complete

Tặng hoa cho Bách Đồ

Táng Phong Nhai

Tang Thế Sinh Tồn  01  02  Complete

Tang thế tình nhân

Tang Thi Biến Địa Tẩu

Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam 01   02

Tàng Tâm

Tang Thụ Nương Nương

Tàng Tình    Complete CV

Tầng Trên Tầng Dưới

Tàng Yêu 01  02   Complete  Phiên Ngoại (Tiểu Yêu Quái Thiên) Complete PN Còn lại Complete

Tao 0 Nhật KýComplete

Taobao Tình Thú Kí Sự Complete

Tập Cảnh 01  02 Complete

 Tàu Điện Ngầm Bắc Kinh Tuyến Số 1

Tẩu thác lộ

Tây Lam Yêu Ca 01 (c1-22) 02 (c23-43)  03 (c44q1-50q1) 04 (c44q1-c39q2) 05 Complete 06

Tây Xan Tiểu Tình Nhân Complete

Tempo Tango

Tế Phẩm Của Thôn Báo Tử Complete

Tê Phượng Hàng Phong Complete

Tê tức chi lục

Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi! (Thụ Lâu Đích, Dĩ Thân Để Trái!)

Tên Của Ta Rất Hài Hòa Complete

Tha táo công hệ liệt

Thả Tuý Phi Thương Complete

Thác Dục Complete

Thác Giá Complete

Thác khai đích không gian môn

Thác Liễu Thác Liễu 01   02 Complete  Phiên ngoại 2 Complete

Thác Luyến

Thác V Complete

“Thạch Nữ” Lão Bà

Thạch Tín Hành Động (Tỳ Sương Hành Động) 01   02

Thải Đản Du Hí (Trò chơi trứng Phục Sinh) 01   02   03

Thái Phó

Thai Phụ Nhà Bên, Cậu Vẫn Khỏe Chứ? Complete

Thái Sư A Thái Sư

Thái Trì Complete

Thái Thượng Hoàng  Complete

Thái Tử 01  02 (Từ chương 9) 03 Complete   04

Thái tử phi

Thái tử phi xuyên qua các vì sao (Tinh tế xuyên việt chi thái tử phi)

Tham Đắc Vô Yếm

Tham Hoan Complete

Tham Lang Chi Hoa

Tham Lang Đích Xâm Chiếm

Tham Thần Vô Tâm

Thâm Cung Oán

Thâm Cung Tù

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc Complete

Thâm Độ Dụ Nhập

Thâm Tỉnh Băng

Thâm Thâm Complete

Thâm Tình Hiếm Có (Nan Đắc Tình Thâm)

Thâm Uyên Đối Trì (Đôi Bờ Vực Thẳm) 01   02 Complete

Thân ái, chúng ta sinh hài tử đi!

Thân Ái, Ta Muốn Ly Hôn Complete

Thân Ái Đích, Đại Ca Complete

Thân Ái Đích Lão Công  01 (Chồng Yêu)  Complete 02

Thân Phận Hệ Liệt

Thân Thân Ngô Hoàng

Thần Chi Ngự Tòa

Thần Đồ

Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Thần Hi (Tia Nắng Ban Mai) 01     02 Complete

Thần đích nam nhân  01 02

Thần Khí Đồ Giám Hệ Liệt:

Thần Kinh Phái Xuất Sở

Thần Ma Biến Chi Ma Huyễn Kỷ 01    02

Thần ma hệ liệt nhị chi long thần

Thần mộc nạo bất tẫn 01  02  Ngoại truyện Chuyện ở tiên giới

Thất niên chi dương

Thần Ngọc  01   02

Thần Nguyệt

Thần Phục Complete Thần phục II

Thần Tâm Đãng Dạng Chi Nhạ Đáo Phượng Hoàng (Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm) Complete

Thần Tài hệ liệt

Thần Tịch chi luyến

Thần Tiên Công Tử

Thần Tiên dẫn

Thần Tiên Thú Complete

Thần Tinh

Thần Toán Dịch Kiếp Số Complete

Thần Toán Tứ Bộ

Thần thú hệ liệt :

Thần Thụ Giang Hồ

Thần Vô Chi Nguyệt  01 (1-31)  02 (Chương 32 trở đi) Complete

Thần Vô Chi Tế  Complete

Thần y cùng vương gia Complete

Thần Y Đích Khắc Tinh

Thần Y Giải Tình Cổ 01 02 03 Complete

Thanh Bình Kết Lục Complete

Thanh Bình Nhạc  01  02 Complete

Thanh Chúc Tiểu Thái  (Bữa Cháo Sáng Đơn Thuần)

Thanh Dục Tuyết Chủ Complete

Thanh Giang Ánh Tuyết  01 02  Complete

Thành Đôi Complete

Thanh Hoa Trấn hệ liệt  01   02 03

Thanh Huyền  01  02 Complete

Thanh Khung Kiếm Ảnh, Sát Na Chi Nhai

Thanh Liên Kí Sự

Thanh Mạch Hi Dương

Thanh Mai Sự Complete

Thanh Mai Trúc Mã Complete

Thanh Mai Trúc Mã Hệ Liệt

Thanh Mai Túy Complete

Thanh Mạt 01  02   03

Thanh Minh Complete

Thanh Minh Dĩ Hậu Complete

Thanh Mộng

Thanh Ngọc Án hệ liệt:

Thanh Niên Đích Điều Giáo

Thanh phong hạo nguyệt nhất bôi tửu

Thanh Phong Hận Complete

Thanh phong từ lai

Thành Phố Vô Tận Complete

Thanh Sơn Lục Thủy 01  02 (từ c11) Complete

Thanh Sơn Thủy Linh Chi Ôn Dụ Thiên  Complete

Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tích Complete

Thanh Thông (Hành lá) Complete

Thanh Ti Complete

Thanh Ti Tuyết

Thanh Trà Như Ôn

Thanh Y Thiên Hạ

Thanh xuyên Complete

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

Thánh Âm

Thánh Dạ Chi Hoa

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt

Thắng khước nhân gian vô số

Thang Máy Complete

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay Complete

Thẳng nam biến dựng phu

Tháng Năm Ngọt Ngào Complete CV

Thẳng Tắp

Thay Đổi Số Phận (Trọng sinh chi thuế biến)

Thay Thế Phẩm Complete

Thắp Đèn Chiếu Non Sông  (Đề Đăng Chiếu Hà Sơn)

Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Đao (Đề Đăng Khán Thứ Đao)  Complete

Thập Chỉ Khấu Nhất Khấu

Thập Đại Khốc Hình 01  02  Complete

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu   Complete

Thập Niên Complete

Thập Niên Chi Yêu

Thập Nhất Lâu Complete

Thập Nhị Thánh Thú Cung 01  Complete  02

Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt

Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt Chi Phiên Ngoại:

Thập Niên Tâm

Thập Tam Phân Tử Thần Complete

Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca

Thập Thiên Đối Phó Một Thụ Complete

Thất Gia 01   02 Complete

Thất Hữu Bất Trực

Thất Miên Bệnh  Complete

Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt:

Thất thân rượu

Thâu Bất Tẩu Đích Bảo Thạch 01 02  Complete

Thâu Long Chuyển Phượng

Thâu long hoán phụng  Complete

Thâu Tâm Tiểu Xà Tiên Complete

Thế Bất Khả Đáng 01   02  03 Complete

Thế Dụng Tình Nhân

Thế Hạ Lạc Mai Như Tuyết Loạn

Thế gia hệ liệt

Thế Gian Thanh Cảnh Thị Vi Lương 01 Complete CV Phiên Ngoại Complete

Thế Giới Chi Môn  Complete

Thế Giới Có Chút Ngọt Complete

Thế Giới Này Điên Rồi  Ám Dạ Cung  Phong Linh Lâu Complete Tiêu Dao Vân

Thế Giới Màu Hồng Của Hắn

Thế giới nhỏ Complete

Thế Thân

Thế Thân Hoàng Tử  01  02

Thệ Tử Tướng Tùy Complete

Thê Vi Thượng 01  02  03 (từ c45) Complete

Thí chủ, bần tăng là người xuất gia

Thi Hoàng

Thị Diệp Thành Si Complete

Thị Huyết Quy Lai

Thị Ngược Thành Tính Complete

Thị Quân Như Bạn Hổ

Thị Quân Thủ Complete

Thị Tẩm Mỹ Lang Complete

Thi Văn Lục

Thị Vệ Sinh Bao Tử Complete

Thích Khách  boyloveacademy  Hoàng Hạc Huyên

Thích Thượng Đệ Đệ 01   02

Thiên Biến

Thiên Cân Complete 

Thiên Cao Lộ Viễn Complete 

Thiên Chân Vô Tà

Thiên Chấp Chuyên Sủng  Complete 

Thiên Đạo

Thiên Giang

Thiên Giáng Lân Nhi Chi Thiên Y Vô PhùngComplete

Thiên Hạ

Thiên Hạ Đệ Nhất  Complete

Thiên Hạ Đệ Nhất ảnh Vệ

Thiên Hạ Đệ Nhất Hệ Liệt:

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng  01 (1-34)  02  (từ c35) Complete

Thiên Hạ Phong Vân

Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc Complete

Thiên Hạ Vô Lôi

Thiên Hạ Vô Song

Thiên Hàng Hãn Thê

Thiên Hàng Lân Nhi Hệ Liệt

Thiên Hàng Yêu Nghiệt Complete

Thiên Hảo Lam Complete

Thiên hoàng quý trụ Complete

Thiên Hữu  Complete

Thiên Kim Mãi Cốt

Thiên La Địa Võng  Complete

Thiên Lý Khởi Giải Complete

Thiên môn

Thiên Nhai Khách Complete

Thiên Niên Đích Yêu Ước Complete

Thiên Nguyệt Chi Mị  01  02 (Complete bộ 1 Q1-5) 03  (Q5)  04 (Q6 – Complete bộ 2)

Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sứ Bên Tôi

Thiên Sư Chấp Vị II 01 02 (Complete Q1-4) 03 Complete Q5 Quyển 6 Complete Q6

Thiên Sứ Đích Mỉm Cười Complete

Thiên Sứ Ở Nơi Đâu Complete

Thiển Thả Ca

Thiên Thác Chi Hợp

Thiên Thần Hữu Dực   01 02    Vĩnh Hằng (Book of Lucifel & Book of Israel) Complete

Thiên Thần Online  01  02    03

Thiên Thần Sa Đọa Complete

Thiên Thần Tế Phẩm  01  02

Thiên Thu

Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp Complete

Thiên Thư  01  02  03

Thiên Toán Complete

Thiên Toán (Lãnh Âm)  Complete

Thiên Tính

Thiên Tự Yêu Thư

Thiên Tuyết Complete

Thiên Vận Online  01  02  Complete

Thiền Vu Cưỡng Hôn

Thiên vương

Thiên Vương II

Thiên Vương Chi Lộ

Thiên vương chi tình

Thiên Vương Hệ Liệt (Tô Du Bính)

Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt Complete

Thiếp Cư Noãn Các Complete

Thiết Kế Sư Trọng Sinh Băng Tình Lộ

Thiết Lập Này Đã Sụp Đổ Rồi 01   02

Thiết Phu Yêu

Thiệu Hàn  Complete

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên 1-152  153-165  166-end   Phiên Ngoại

Thiếu Gia Cùng Thợ Săn Hệ Liệt

Thiếu gia hết thời

Thiếu Niên Du  01 Complete (blog private) 02

Thiếu Niên Lạc Thượng Đích Phiền Não

Thiếu Niên Nam Sủng Của Huyết Tộc Điện Hạ Complete

Thiều Quang Đảo Tự Complete

Thiểu Thương

Thịnh Cung Vũ

Thịnh Thế Trường An Dạ  01 Complete 02

Thiểu Thương 01     02

Thiếu tướng! Vợ ngài có thai!

Thịnh Thế Thu Tàng

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá Complete

Thổ Hào, Chúng Ta Làm Bằng Hữu Có Được Hay Không Complete

Thổ Lang Tiến Công Thành Thị Lang

Thợ Săn

Thỏ thích ăn Lang Complete

Thỏ Trắng Hay Prince Charming

Thoại Hồ   01 Complete  02  03

Thoái Vị Hoàng Đế 01  02

Thời Đại Thân Vương

Thời Gian Gợn Sóng

Thời Gian Rồi Cũng Sẽ Già

Thời kỳ dục vọng của thiếu niên Complete

Thối Lộ

Thôi miên sư đích tính phúc sinh hoạt Complete

Thối Nhận

Thói Quen Complete

Thối Tán Ba, Bôi Cụ 01 02 Complete

Thôi Xán Vương Tọa

Thời Thượng Tiên Sinh  01   02  Complete 2 link

Thông Báo Đăng Ký Dự Thi Khu Ma Sư Bậc 1 Cấp Quốc Gia 01  02

Thông Gia

Thống Tâm Miên

Thời Tiết Ngày Mai: Trong Xanh Complete

Thu Phong Sinh Vị Thủy Complete

Thu Phong Tái Khởi Thì

Thu Phong Triền Complete

Thu Tâm Ngọc Lạc Complete

Thu Tư Complete

Thú ái

Thù Đồ 01  02 Complete

Thú giới hệ liệt

Thú Giới Trà Chủ Complete

Thú Liệp Vô Lương Dược Sư

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Thú Nhân Chi Bất Đắc Dĩ  01  02  03

Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt

Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới Complete

Thú nhân chi đái trứ không gian bị kiểm tẩu

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 01  02  03

Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên 01 02 Complete 2 link

Thú nhân chi Hùng Thư

Thú Nhân Chi Không Gian Chủng Điền Ký

Thú Nhân Chi Lang Vương

Thú nhân chi lưu manh công

Thú Nhân Chi Luyến Sủng Complete

Thú nhân chi nghiệp dư thú y 01 Complete 02

Thú Nhân Chi Pháp Sư

Thú Nhân Chi Sủng Nhĩ Vi Thượng

Thú Nhân Chi Thần Cấp Quặng Sư

Thú Nhân Chi Tư Văn Complete

Thú Nhân Chi Xây Dựng Xã Hội Khá Giả (Thú nhân chi kiến thiết tiểu khang xã hội)

Thú Nhân Đích Tiểu Ngân Thỏ

Thú Nhân Tinh Cầu   Complete  Bộ 7

Thú Nô Complete

Thú Sủng Complete

Thú Tập Complete

Thú Thế Chi Phu Phu Đích Mĩ Hảo Sinh Hoạt Complete

Thủ Tiện Là Bệnh, Phải Trị Complete (private)

Thú Tùng Chi Đao

“Thú” Y Complete

Thú Y Complete

Thụ Công Thiên Hạ

Thụ Tính Đại Phát

Thu Vũ Vi Lương  Complete

Thư Ca 01 02 Complete

Thư Kí Vạn Năng Complete

Thử Phương Thương Hải, Bỉ Ngạn Hồng Liên

Thư Sinh

Thư Sinh Vô Địch Chi Văn Tâm Điêu Long 01  02  Complete

Thư Tình Complete

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhâm Sơ Cuồng

Thử Sinh Vi Quân Lưu  01  02 Complete

Thừa ảnh

Thừa Hoan

Thuần Bạch Hoàng Quan 01 02

Thuần Hoàng Ký 01 02

Thuần Gia Môn Dữ Xảo Tức Phụ  01  02

Thuần Khiết Chi Tử Complete

Thuần Linh Thời Đại Complete

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông 01 02 Complete  03

Thuần Y Tà Lang

Thúc Phược (Ràng Buộc) Complete

Thúc Phược Đông Cung  01  02

Thúc Thúc, Biệt Bào 01  02  Complete

Thức Phá Thiên Kinh

Thực Ảnh  Complete

Thức Cốt Tầm Tung Complete

Thực hồn đồ

Thực Nghiệm Tình Nhân Complete

Thực Nghiệm Tình Nhân Tục Tập 01  02 Complete

Thực Nhân Hoa Complete Tục Thiên Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu   Complete

Thực Sắc Tính Dã  01  02  03

Thực Tập Hoàng Đế 01  02

Thực Vật Nhân Complete

Thũng yêu hội thị nhĩ

Thương  01  02  03 Complete  link 2,3

Thượng ẩn Quyển 1 Quyển 2: 01 02 PN Hải Nhân PN Kỳ Mãnh Complete

Thương Khung Chi Thượng

Thương Hoàn Thất Cung  01  02  03  04

Thương Hành Thiên Hạ 01 02 Complete

Thương Lạc

Thượng tặc thuyền

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thượng thác hoa kiệu thưởng đối lang

Thương Thệ

Thượng Lạc Hữu Thượng Hệ Liệt:

Thương nhân giám định đồ cổ

Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt:

Thượng Bạch Ban Đích Thụ Hòa Thượng Vãn Ban Đích Công Đích Cố Sự  01   02  Complete 2 link

Thượng Cổ Chúng Thần hệ liệt:

Thương Hải Dư Mộng Hệ Liệt:

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái Complete

Thượng Sàng Đi, Thiếu Gia

Thượng Tá 01  02  03

Thượng tên thiên sư kia

Thượng Tướng

Thượng Tướng, Ngài Có Rồi

Thượng Vị

Thùy Chủ Trầm Phù  01 Complete   02 Complete PN

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu Complete

Thùy Gia Bao Tử (Bánh Bao Nhà Ai) 01  02 Complete

Thủy Mẫu (private)

Thùy Ngôn Vô Dụng Complete

Thụy Khuyết Tình Sự Complete (blog private)

Thủy Lưu Sa

Thủy Mị

Thủy Nhân Duyên Complete

Thủy Sắc Hệ Liệt :

Thủy Tích Thanh Thanh 01  02  Complete 2 link

Thuỷ Tinh Đăng Hệ Liệt

Thuyết Hảo Đích Đệ Đệ Ni Complete

Thuốc lá của Ngài (Nâm đích yên) Complete

Ti La Phi Độc Sinh

Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Tiềm ái cầu sinh

Tiêm Bạch Thâm Uyên Complete Q1 PN 100 câu vấn đáp

Tiệm Bánh Tây Âu Dương

Tiềm long tại uyên 01 02

Tiềm Phục

Tiệm Quan Tài Số 7  01  02

Tiềm Thủy Loan 01  02 Complete

Tiệm trà sữa Complete

Tiện Ái   Complete CV

Tiền Đồ Vô Lượng   01 (Drop)  02 Complete

Tiên hoa thiên yếu sáp ngưu phẩn

Tiên giới tẩu tư phạm Complete

Tiên Giới Vấn Tình Online 01  02

Tiên Lí Tình Duyên Complete

Tiên Ma Chi Dữ Quân Đồng Miên

Tiên Mãn Cung Đường KimBumL  Fu  Nio (Wattpad) Complete

Tiện Nam Xuân

Tiện Nô Complete

Tiền Phu, Nhĩ Hảo  01 Complete 02

Tiên Sinh Dữ Xà

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi Complete

Tiện Thụ Không Khóc

Tiện Xà Truy Thê Lục  01  02 Complete

Tiếng Thét Của Hồ Điệp

Tiệt Hồ Complete

Tiểu Bạch Dương

Tiểu bạch liên, đại thần thương em Complete

Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí Complete

Tiểu Bảo Tiểu Bảo

Tiểu Bồ Đào Truy Phu Ký Complete

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang Complete

Tiểu Công Năm Nay 7 Tuổi Complete

Tiểu Cừu Trong Tay Bạo Quân Complete

Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công Complete

Tiêu Dao Du

Tiêu Diêu Thiên Địa Du 01  02  03  04

Tiểu Dương Mị Mị Complete

Tiểu Đạo Diễn

Tiểu Đệ 01 Complete 02

Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế 0102 Complete (cùng ng edit)

Tiểu Điềm Nhi

Tiểu Đường Cầu (Viên kẹo nhỏ)

Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Ký  Complete

Tiểu Hoàng Đế Cân Tha Hoàng Thúc Đích Jq Manh Nha Sử

Tiêu Gia Hệ Liệt

Tiểu Giang Ngươi Đừng Chạy

Tiểu gia vô xử bất tại

Tiểu Kỳ Ba Complete

Tiểu Lang Tướng Quân Complete

Tiểu Lâu Thính Vũ  Complete

Tiểu Lâu Truyền Thuyết 01   02  Complete

Tiểu Lâu Truyền Thuyết Nhị

Tiểu Long Dưỡng Cá Xà Bảo Bảo Complete

Tiểu Long Nữ Bất Nữ Complete

Tiểu Minh Tinh Hệ Liệt

Tiếu Mộng

Tiểu Mỹ Nhân Cũng Khó Nuôi Complete

Tiểu Ngư Nhi Của Ta Complete

Tiểu Nhân Nan Dưỡng 01  02 Complete

Tiểu Nhân Nan Vi

Tiểu Nhị 01  02

Tiểu Nhi Nan Dưỡng

Tiểu Oan Gia Complete

Tiểu Phạn Quán  01  Complete  02

Tiểu Quai Của Sơn Tặc Complete

Tiểu Quai Một Hào

Tiểu Quan

Tiểu Quan Đích Lang Trung Complete

Tiểu Quy Mô Chiến Tranh  01   02 Complete 2 link

Tiểu Tâm Can

Tiểu Thấu Minh Thị Như Hà Thực Thể Hóa Đích

Tiểu Thiếu Gia

Tiểu Thụ Ghẹo Nhân Ái

Tiểu Thư Cưới Vợ 01 02  03 Complete link 2,3

Tiểu Thư Ký, Đại Lão Bản 01  02 Complete 2 link

Tiểu Thú Phản Công Chiến 01 02 (từ chương 13)

Tiểu Thụ Nhật Kí  Complete

Tiêu tiêu tây phong

Tiêu Tiêu Trọc Hề

Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Như Hòa Vương Tử Complete

Tiểu Tư 01 Complete  02

Tiểu tướng quân

Tiều Tụy Đông Phong Complete

Tiếu Xuân Phong Complete

Tiếu Xuân Phong (Lệ Mộ Huyết Lan) Complete

Tiếu Ỷ Xuân Phong Bất Tự Tri 01  02  Complete

Tiếu vấn hà nhân cộng dữ tuý omplete

Tiêu Vũ Hoa Lệ

Tiểu Vũ Trụ Đích 囧 Manh Sinh Hoạt Complete

Tìm Về Thân Ái Complete

Tĩnh Ảnh Trầm Bích (Private) Complete

Tinh Ấn Online   01  02 Complete

Tinh Cầu Hoang Dục  01  02

Tĩnh Dưỡng Vô Uy

Tình Duyên Hẹn Ước

Tình Duyến 01 02

Tình Địch (Quan Tuyết Yến)

Tình Địch (Lăng Bộ Nhược Anh) Complete

Tình địch biến phu phu

Tình Địch Biến Thành Con Mèo Của Tôi Rồi Làm Sao Đây Treo Máy Hóng Khẩn

Tình địch chúng ta làm bạn đi

Tình địch thầm mến tôi

Tình Động Complete

Tình Hãm Dị Quốc Thái Tử

Tình Hãm Trạng Nguyên Lang 01 (Chương 1-6)    02 (Từ chương 6) Complete CV (Chưa hoàn PN)

Tình Hoặc Complete

Tình Săn Giả Tổng Tài Complete

Tính kế tình yêu

Tình Khiên Trường Tư 01  02 Complete

Tình Khuynh Cung Đình

Tinh Linh, Nhĩ Đích Tam Quan Ni?

Tinh Linh Hiện Tại Thức

Tình Mê Pháp Lan Tây Complete

Tình Minh Hoài Nhâm

Tình Nan Tự Cấm   01  02

Tình Nan Tự Chế  01   02 Complete 2 link

Tình Nhân

Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng 01 Complete 02 

Tình Nhân Đệ Đệ  Complete

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió    Complete

Tinh phân, hùng khởi triệt

Tịnh Phi Dương Quang 01 02 03  04 Complete link 3,4

Tình Phi Nương Nương

Tình Quang 

Tinh Quỹ Complete

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

Tinh Tế Pháo Hữu Hệ Liệt

Tinh tế tu yêu

Tình Thú Complete

Tịnh thủy hồng liên  Complete

Tĩnh Thủy Thâm Âm

Tinh trình công lược 01  02

Tình Trung

Tình Toả Thâm Cung  Complete

Tỉnh Vị Trì Complete

Tình Yêu Bình Thường Của Ác Ma Và Dê Con Complete

Tình Yêu Của Ta

Tình Yêu Không Giống Người Thường

Tình Yêu Lạ Kỳ Complete

Tình yêu ngọt ngào như chiếc bánh

Tình Yêu Vườn Trường Của Tô Kim Lâm Complete

TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ   Complete

Tố Cá Hoàn Khố Bất Dung Dịch

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối Complete

Tọa Khán Vân Khởi Thì 01 02 Complete

Tỏa Ái (Lăng Tử Minh) Complete

Tòa Số 17 Khu Ký Túc Xá Nam Sinh

Tỏa Thanh Phong

Tỏa Ưng  Complete

Toái Phong Thiên Complete

Toàn bản hý (private)

Toàn bộ đều thua Complete

Toàn Chức Quân Y

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn 01 Complete  02

Toàn Tức Võng Du Chi Bạo Quân Complete

Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực 01  02   03

Tòng Kim Dĩ Hậu Complete

Tòng Tâm Ái Nhĩ 

Tội Ác Thành Thị Hệ Liệt

Tội Ái An Cách Nhĩ Complete 2 quyển đầu

Tội + Cộng Sự

Tối Chung Lưu Phóng 01   02

Tôi Có Năm Lão Chồng  Complete

Tối cường nam thần 01 02 (Từ c200)

Tối Cường Triệu Hoán Sư Lyl   sungreasub3112   Thủy Quang Vô Sắc

Tôi Đã Chết Rồi

Tôi đã nghe thấy thanh âm của hạnh phúc Complete

Tôi Không Có Mượn Ngạnh Mà  Complete

Tôi Không Phải Nam Nô

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu Complete

Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân Complete

Tôi là người đứng đắn Complete

Tôi Lấy Gì Để Đổi Lấy Em Về?

Tội Lỗi Dưới Ánh Mặt Trời

Tôi muốn một mái nhà

Tội nhân (Lạc Ly) 01 (Nana’s world)   02 (lunatan) Complete  03 (Paradise Yaoi)

Tội Nhân (Dật Danh) Complete

Tội Phạm

Tôi Sắp Chết Rồi Complete

Tôi thấy được những văn tự kì quái

Tối Thượng Sủng Nịch 

Tội Tử

Tối Viễn Thị Thân Bàng Complete

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu Complete

Tổng Hữu Xuất Hồ Ý Liêu Đích Mỹ Hảo

Tống Nghệ Tiểu Bạch Cùng Tam Tê Cự Oản   01  02  03 Complete CV PN 01  02

Tổng giám đốc, đủ rồi đó

Tổng Giám Đốc Hệ Liệt:

Tổng giám đốc ngoảnh đầu lại cười, tám phần là chưa uống thuốc!

Tổng tài bá đạo yêu quỷ

Tổng Tài Chẩm Ma Hội Thị Băng Sơn Complete

Tổng Tài Dữ Khai Tỏa Tiểu Ca  01   02  Complete 2 link

Tổng Tài Đích Lạc Bào Đặc TrợComplete

Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ   cualovekanze diemmatcac mieuhodong  dammy9694

Tổng Tài Nô Lệ Thư Kí Chủ Nhân Complete

Tổng tài rất phúc hắc

Tổng Tài Và Kẻ Lang Thang Complete

Tổng tài yêu công tử  Complete

Tống Thượng Môn Hệ Liệt:

Tống Xuyên Chi Nam Phụ Nghịch Tập Ký 

Tống xuyên chi nghịch tập đi, nam phụ!

Tra Công, Cách Tôi Xa Một Chút

Tra Công Biến Miêu Ký 01   02

Tra Công Chi Tử

Tra Công Hoàn Lương Ký Complete

Tra công muốn tái hôn cùng tôi

Tra công trùng sinh chi mạt thế truyền kỳ 01 Complete   02 

Trà Đạo

Tra Thụ

Trả Thù

Tra vô thử nhân (Tìm Không Thấy Người) Complete

Trái chủ hãn phu

Trái Chủ Quan Hệ

Tranh Đoạt

Tranh Phong Complete

Tranh Sủng

Tránh Xa Ta Ra, Năn Nỉ Ngươi Để Ta Cưới Vợ Đi Mà (Muốn Thú Lão Bà)

Trang Thần Lộng Quỷ  01  02

Trẫm đích hoàng hậu

Trầm Gia Phong Vân Hệ Liệt

Trầm Hương Tỏa 01 02 03

Trầm Nịch Complete  Phiên Ngoại

Trầm Thụy Tiền, Biệt Thuyết Ái Ngã! Complete

Trầm Túy Đông Phong

Trấn Hồn  Complete

Trần Tam Lang Complete

Trần tiểu cẩu dữ mạnh quyển quyển 01 02

Trần Túy Lưu Niên

Trất Tức Du Hí

Trên Đường Có Quỷ

Trì ái 01  02  Complete 2 link

Trì Đáo Đích Hoan Du

Tri Phụ Mạc Nhược Tử Chi Đa Đa Biệt Nháo (Phụ Thân, Đừng Nháo)

Trích Tinh Lâu Hệ Liệt:

Triền

Triền đấu

Trên Đời Có 6 Việc Nên Làm Nhất Complete

Triền Phược

Triều Lạc Nham Tây  01  02 (Từ chương 21)

Trò chơi

Trò Chơi chấm dứt Complete

Trò Chơi Tình Nhân

Trớ Chú (Nguyền rủa) 01  02

Trợ lý bá đạo

Trốn, không thể trốn

Trọng Án Truy Hung

Trọng Hoa

Trọng lai nhất thứ

Trọng Lâm Điên Phong

Trọng Minh Kế Diễm Chiếu Lưu Niên

Trọng Nham Complete

Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian Complete

Trọng Phản Nam Thần Chi Lộ

Trọng phùng dĩ hậu Complete

Trọng sinh chi ách ba lão công (private)

Trọng Sinh Chi Ái Nhân

Trọng Sinh Chi Âm Độc Hoàng Hậu 

Trọng sinh chi An Lạc

Trọng Sinh Chi Ảnh Đế Ca Vương

Trọng sinh chi ảo thuật gia

Trọng Sinh Chi Áp Đảo Hắc Bang Lão Đại

Trọng Sinh Chi Ấu Sư Trưởng Thành Kí

Trọng sinh chi bạch liên

Trọng Sinh Chi Bàn Tử Khoái Bào

Trọng Sinh Chi Bạo Quân

Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Trọng sinh chi bị trung khuyển đeo bám

Trọng sinh chi biến phế vi bảo

Trọng sinh chi bình phàm đích sinh hoạt

Trọng Sinh Chi Bùi Vũ Complete

Trọng Sinh Chi Ca Lưỡng Hảo

Trọng Sinh Chi Cẩm Thượng Thiêm Hoa 01  02 Complete

Trọng Sinh Chi Chuyển Viên(Vãn Hồi) Complete

Trong Sinh Chi Cố Thanh  01  02  03 Complete

Trọng sinh chi công chủ nan đương

Trọng Sinh Chi Cự Ái Complete

Trọng Sinh Chi Cự Tinh Bất Lạc 01   02

Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị

Trọng Sinh Chi Cưu Triền Complete

Trọng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân 01  02  03

Trọng Sinh Chi Dữ Lang Cộng Chẩm

Trọng Sinh Chi Đại Giới  Complete  Phiên ngoại Thiếu niên của tôi 01  02 Complete

Trọng sinh chi đái trứ không gian bôn tiểu khang

Trọng Sinh Chi Đặc Biệt Án Quyển  01   02

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp   01  02  Complete CV (không làm PN)

Trọng Sinh Chi Đăng Tiễn Bài Complete

Trọng Sinh Chi Đế Quy

Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ Complete

Trọng Sinh Chi Đích Tử Complete

Trọng sinh chi độc gia chuyên sủng

Trọng sinh chi đừng tới đây

Trọng sinh chi Hàn Cẩm

Trọng Sinh Chi Hàn Kỳ (Private) Complete

Trọng sinh chi hiền thần nan vi 01  02

Trọng sinh chi họa hồn

Trọng sinh chi kế phụ

Trọng sinh chi khả dĩ phi phàm 01   02

Trọng Sinh Chi Khô Mộc

Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù

Trọng sinh chi lãnh quân noãn tâm Complete

Trọng Sinh Chi Lang Tể Tử  01 Complete   02  03 

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Trọng sinh chi Lộ Tử Kỳ

Trọng Sinh Chi Lông Gà Vỏ Tỏi (Trọng sinh chi kê mao toán bì) 01 02

Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh Complete

Trọng Sinh Chi Mang Theo Bánh Bao Đấu Ác Phu  01   02 Complete

Trọng Sinh Chi Mạt Thế Công Lược 01   02  03

Trọng Sinh Chi Mệnh Là Do Ta

Trọng Sinh Chi Mệnh Sổ 01  02

Trọng sinh chi một tờ giấy kết hôn

Trọng Sinh Chi Mỹ Vị Văn Học

Trọng sinh chi nam thần muốn về nhà

Trọng Sinh Chi Nhà Giàu Mới Nổi

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân 01   02

Trọng Sinh Chi Nịch Ái  01  02 Complete  03

Trọng Sinh Chi Nịch Sát Complete CV

Trọng sinh chi ngã tâm phỉ thạch Complete

Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân  leonemean  daamlac Complete

Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế Complete

Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp 01  02 Complete

Trọng Sinh Chi Phá Kính

Trọng sinh chi phản cốt

Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu Complete

Trọng Sinh Chi Phi Nhĩ Bất Khả

Trọng sinh chi phỉ thúy nhân sinh

Trọng Sinh Chi Phong Di Vân Động

Trọng Sinh Chi Phụ Tử Tiến Hóa Thức

Trọng Sinh Chi Quải Cá Nam Tức Hồi Gia Ngoạn Complete

Trọng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài  Complete

Trọng Sinh Chi Quy Linh 01   02 Complete

Trọng Sinh Chi Quyển Lang  Complete

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú   01   02  Complete 2 link

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Một Thương Lượng

Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Khế Ước

Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Complete

Trọng Sinh Chi Sử Tiền Đại Hùng Dưỡng Mễ Trùng

Trọng sinh chi tà chủ

Trọng sinh chi tang thi mạt thế

Trọng Sinh Chi Tảo Mộ    01  02

Trọng Sinh Chi Tầm Thạch Giả 01  02

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử  Complete

Trọng Sinh Chi Thái Tử Chiêu Dương

Trọng Sinh Chi Thái Tử Sái Hầu

Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc Complete

Trọng Sinh Chi Thâm Hải Hoàng Quan  01  02

Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung 01  02 Complete

Trọng sinh chi thiên vương chi vương

Trọng Sinh Chi Thông Gia 

Trọng Sinh Chi Thù Đồ

Trọng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập

Trọng Sinh Chi Thú Hồn  01  02 Complete

Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Thiên Complete

Trọng Sinh Chi Thừa Tục  01  02

Trọng Sinh Chi Thúc Chất Quan Hệ

Trọng sinh chi thùy mộ Complete

Trọng Sinh Chi Tiểu Công Chúa

Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu Complete

Trọng sinh chi tiểu lão bản

Trọng Sinh Chi Tiêu Triết

Trọng sinh chi Tô Trạm

Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây! Liarlovers   Hotohorih  Duongdudu Complete Phuongthiencung

Trọng Sinh Chi Tra Thụ   01  02   03 Complete

Trọng Sinh Chi Tra Thụ Tòng Lương

Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật Complete CV

Trọng Sinh Chi Triệt Để Điên Phúc (Hoàn Toàn Phá Vỡ)

Trọng Sinh Chi Trung Nhị Bệnh

Trọng sinh chi tự do Complete

Trọng Sinh Chi Tửu Sắc Tham Bôi   01    02 Complete

Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly  01  02 Complete

Trọng Sinh Chi Vô Tình Làm Chúa Cứu Thế

Trọng sinh chi Vương gia thê quản nghiêm

Trọng Sinh Chức Nghiệp Quân Nhân   01  02  03

Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử 01  02  03

Trọng Sinh DuyênComplete

Trọng sinh đến giảo cơ du hí

Trọng Sinh Đến Nông Gia Complete

Trọng Sinh Hậu Kì Ngộ

Trọng sinh hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện cặn bã

Trọng Sinh Hoàn Khố Tử 01   02

Trọng sinh mạt thế chi mệnh chủ thanh long Complete

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân 01   02   03 Complete

Trọng Sinh Ngoạn Chuyển Đào Nghệ

Trọng Sinh Ngu Nhạc Quyển Chi Chuyên Chức Nam Thần

Trọng Sinh Omega Chi Đại Phản Công

Trọng Sinh Phát Tiểu

Trọng Sinh Phế Vật Chấp Hoàn

Trọng sinh quy lai

Trọng sinh siêu sao là thụ Complete

Trọng Sinh Sổ Tay Chỉ Đạo Của Hệ Thống Giảo Cơ

Trọng Sinh Tại Trên Người Tình Nhân Cũ Của Bạn Thân 01  02

Trọng Sinh Thành Con Mèo Của Anh

Trọng sinh thành đạo manh khuyển 01 02

Trọng Sinh Thành Liệp Báo 01   02 Complete

Trọng Sinh Thành Miêu Diễn Viên Ngươi Thương Không Dạy Nổi

Trọng Sinh Thành Trí Năng Hệ Thống

Trọng sinh thú thế chi quân phu

Trọng sinh tính cái gì

Trọng sinh tinh sư tương lai Complete (Private)

Trọng Sinh Triền Phược

Trọng sinh trở về thời điểm trước ly hôn Complete

Trọng Sinh Tu Tiên Chi Nhạc Thần

Trọng sinh vào hào môn – hệ thống thay đổi khí chất

Trọng sinh vào Game Boylove

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư Complete

Trọng sinh vị lai chi quân tẩu 01  02 Complete 03

Trọng sinh vị lai chi sinh bao tử Complete (Private)

Trọng sinh vi tiểu ca nhi

Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Trộm Một Cảnh Sát Mang Về Nhà 01   02

Trốn ? Truy Đuổi 01  02  Complete 2 link

Trở Lại Nguyên Thủy

Trở Lại Tuổi 14

Trời Sinh Một Đôi (Trừu Phong Đích Tú Tử)

Trư Cát Tường

Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh Complete

Trư Trảo Hệ Liệt:

Trúc Lâm Hẹn Ước

Trúc Mã Kỷ Sự

Trúc Mã Thanh Mai 01  02 Complete 03

Trúc Mã Trúc Mã Complete

Trúc Mã Trục Mã  Techanjj  Snail Complete

Trúc Mộc Lang Mã

Trúc Ngoại Đào Hoa Khai Complete

Trực Chí Tẫn Đầu

Trúng Độc  01   02

Trung khuyển bị bệnh dại

Trùng sinh chi Bản tính Complete

Trùng Sinh Chi Bảo Mẫu Ngận Mang (Bảo Mẫu Rất Bận) Complete

Trùng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh 01  02  03

Trùng sinh chi dưỡng phụ

Trùng Sinh Chi Hạ Trạch 01   02 Complete

Trùng sinh chi Hào môn ảnh đế

Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Trùng Sinh Chi Hoạ Trung Tiên

Trùng Sinh Chi Hoàn Trái

Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn

Trùng sinh chi kế phụ

Trùng Sinh Chi Kỳ Lộ (Sống Lại Và Kỳ Lộ)

Trùng Sinh Chi Lệ Chí Nhân Sinh

Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài Complete

Trùng Sinh Chi Tao Niên

Trùng Sinh Chi Thân Vương Điện Hạ

Trùng sinh chi thanh hồ yêu 01  02

Trùng Sinh Chi Thiên Hạ

Trùng Sinh Chi Tiểu Thị Dân

Trùng Sinh Chi Tỉnh Ngộ

Trùng Sinh Chi Tô Gia Complete

Trùng Sinh Omega Chi Đại Phản Công

Trùng Sinh Thành Hệ Thống 01 02 Complete

Trung tâm nghiên cứu những người không bình thường Complete

Trứng ốp Tiêu Sái Complete

Trừng Phạt

Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Trước Kia Có Một Server, Server Đó Có Một Đôi Ma Đầu Phu Phu Complete

Trường An Huyễn Dạ 01  02  03  04

Trường An mấy mùa mẫu đơn

Trường Ca Hành Complete

Trường Dạ Vị Ương (Hiểu Cừ) Complete

Trường Dạ Vị Ương (Tô Dung)  Complete

Trương Dương Đích Ái Tình Complete

Trường Hận Ca Complete

Trường Học Ma Quái

Trưởng Lớp Cùng Bất Lương Học Sinh

Trường Nhân Cửu Complete

Trường Phong Vạn Lí

Trường tương tư (Private)

Trường Tương Tùy Complete

Trượt Chân 01  02  03

Truy Tầm

Truy Trục Complete

Truy Ái Tiểu Tình Nhân 01  02 Complete

Truy Công Tử   01  02  Complete 2 link

Trụy Nhật Chi Thành

Truyền Kỳ phu nhân

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân 01 02 Complete

Complete

Tù Ái Complete

Tù Cấm 01   02  Complete

Tù đồ Complete

Tú Gia Đích Tinh Tế Chi Lữ

Tù Lung  Complete

Tù Luyến

Tù Phi Complete

Tú sắc

Tu Sáp Nam Tử Complete

Tự Thị Cố Nhân Lai

Tù Thú

Tụ Thủ Khuynh Thiên 01 (chương 1-15) 02 03 (Từ chương 16)

Tú Tài Dục Thượng Binh Complete

Tu Tiên Chi Ma Thể

Tu tiên chi thần phẩm chú kiếm sư 01 02

Tự ái nhi phi Complete

Tử Bàn Tử

Tử Bất Giáo, Phụ Chi Quá

Tử bất ngữ 01  02

Tứ Bề Thọ Địch Complete

Tử Chậm

Tự Chui Đầu Vào Lưới Complete

Tử Dạ Ngô Ca   Complete

Tử Dạ Tình Triền 01 Complete 02  03

Tứ Diệp Mục Túc

Tự Đầu La Võng

Tử Đằng Hương Chúc Điếm Thủ Trát (Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng) 01   02 Complete

Tự độ bất đắc

Tứ Gia Tộc Chi Lam Môn

Tứ hôn

Tứ Hung Liệt Truyện Hệ Liệt:

Tự Lang  Complete

Tử Lê Complete

Tử Linh Đảo Complete

Tự mang xuân ♂ dược đích nam nhân

Tử Mệ 01  02   03  Complete

Tư Nhân Cảnh Khuyển Complete

Tư nhân hỉ sự

Tư Nhân Hoa Viên Complete

Từ Người Qua Đường Giáp Thành Thái Tử Phi

Tử Nguyệt Đàm Hoa

Tử Ngự Cung

Tư Phàm 01 02 Complete  03

Từ Phúc Ký

Tứ Phương Complete

Tư Quân Nhập Mộng Complete

Tứ Quý Vật Ngữ Chi Lưu Thảng Đích Thịnh Hạ Complete

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc  Complete

Tử Sắc Song Nhân Sàng (Giường Đôi Màu Tím) Complete

Tư Sinh Tử 01 02

Tử Tâm Thế Thân  Complete

Tứ Thần Thú Hệ Liệt

Tự thử tinh thần phi tạc dạ Complete

Tự Thủy Nhu Tình Complete

Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ Complete

Tử Trái Phụ Thường

Tử Trung Đích Tử Sĩ

Tứ Tuyệt Thiên Hạ

Tử vong cấm chú Complete

Tử Vong Trung Chuyển Trạm

Túc địch Complete

Tuần San 《 F Giới 》, Tạp Chí Bát Quái

Tuần Thú Truyện

Tức Phụ Nhi Hệ Liệt:

Tức Phụ Nhi Nan Đương 01  02

Tức Phụ Ngân Manh

Tuế Nguyệt Gian 01  02 Complete 2 link

Túng Dục Complete

Túng Tình Hệ Liệt

Tương Kế Tựu Kế

Tương Kiến Hoan 01   02

Tương Kiến Hoan

Tướng gia tuần phu Complete

Tướng môn nam thê

Tương Nhu Dĩ Mạt Complete

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại Complete

Tượng Phong Tử Nhất Dạng Ái Nhĩ

Tương Phu

Tương Thân Khai Thủy Đích Quan Hệ  (Quen Nhau Qua Buổi Xem Mắt)  01 02 Complete 2 link

Tương Tư Đoạn

Tương Ái Hảo Bất Hảo Complete

Tương Tư Thành Cuồng Complete

Tương Tư Thành Tro

Tương tư thùy phó

Tường Lân Uy Phượng Complete

Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền Complete

Tướng Quân Ghẹo Quốc Cữu Complete

Tướng Quân Lệnh

Tướng quân, nhĩ định trụ Complete

Tương Quân Phối Complete

Tướng quân sủng phu Complete

Tướng Quân Vương Phi (PN)  01 Complete 02

Tướng Quốc, Ra Chăn Heo!

Tựu Ái Phôi Ba Ba Complete

Tửu Công Bất Hạ

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh  Complete

Tửu Sắc Tài Khí

Tựu Thị Yếu Cật Oa Biên Thảo   01    02

Tuy Hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ Complete

Tùy Ái Trầm Luân Complete

Tùy Dịch Nhi An

Tùy Hứng Complete

Túy Ca

Túy Chẩm Xuân Sắc

Tuý Hoa ấm Complete

Túy Hồng Y Complete

Tùy hứng

Túy lý khiêu đèn khán kiếm  01   02

Túy Nam Kha

Tuý Ngọa Hồng Trần Complete

Túy Nguyệt Online  01   02

Túy Nhược Thành Hoan 01 02 03 Complete

Tùy Phong

Tùy Thân Không Gian Chi Tiểu Hắc Ốc

Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp Complete

Túy Tiếu Bồi Quân Tam Thiên Trường

Túy Tỉnh Mại Thân Complete

Túy Trường Sinh

Tùy Ái Trầm Luân

Tuyên Cổ Tình Duyên

Tuyền Qua Complete

Tuyến xe cuối Complete

Tuyệt Đối Khế Hợp (Tâm Đầu Ý Hợp)  01  02  Complete  03 Complete  CV

Tuyệt Đối Nô Lệ

Tuyệt Đối Xâm Chiếm 01 02 Complete 03

Tuyết Hồ Complete

Tuyết Hồ Ly Của Bá Tước Complete

Tuyệt Kiếm Lộng Phong Complete

Tuyết lê hoa

Tuyệt Luyến

Tuyệt Luyến 01 Comp Q1  Link 2: Q1 Q2 Complete 2Q

Tuyệt Ngạo Cô Yên

Tuyệt Sắc Complete

Tuyệt Sắc Nam Nô

Tuyệt Sắc Nam Thê

Tuyệt Sắc Nô Bộc Complete

Tuyệt Sắc Tà Thần

Tuyệt Sắc Tể Tướng, Ngốc Nghếch Thái Tử   01  02

Tuyệt Sắc Tiểu Quan

Tuyệt Thế Hảo Baby  Complete

Tuyệt Thế Luyến Complete

Tuyệt thế nịch sủng của Vương gia

Tuyệt thế phong lưu luyến khuynh thành

Tuyệt Xứ Phùng Sinh (Thủy Vô Tình)

Tuyết Nhân Dữ Đào Phạm

Tuyết Sắc Tiểu Hồ

Tuyết Táng Chi Ái Complete

Tuyệt thế tiểu thụ khuynh thiên hạ

Tuyết Tử Tà Nguyệt

Tuyệt Xử Phùng Sinh (Tiêu Đường Đông Qua) 01   02

Tuyết Y Công Tử Complete


O – P – Q – R

O

Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 365 Ngày

Oa ‘Oa’ Thân Complete

Oan gia 01 02 Complete 2 link

Oan Gia Cổn Nhất Sàng  01  02  Complete2 link

Oan gia? Không, chủ nợ! Complete 

Ô Hắc – Ma Hoàng Chi Trói Buộc  01  02 Complete

Ô Nha Chi Sâm 01 (Vương Tử Đích Vũ Hội) Complete 02

Ôm ấp đam mê

Ôm Khối Băng Về Làm Vợ

Ôn Nhu Đích Ca Ca  01 Complete 02

Ôn Nhu Đích Gia Tỏa 01  02 Complete

Ôn Nhu Đích Thành

Ôn Văn Nho Nhã Complete

Ông Chủ Cửa Hàng Bán Hoa

Ông chủ phúc hắc thư kí xinh đẹp

Ông chủ, thứ bị hỏng không phải máy móc mà là đầu óc anh đấy

Ông Chủ, Tôi Muốn!!! Complete

Ông Chủ Vs Lưu Manh

Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm

Ông Già Noel Cười Một Cái

Ông Nội 16 tuổi Complete CV

Ông Trời Ta Hận Người 01 Complete 02

P

FH Tiên Sinh Hệ Liệt

Phá Hiểu  01   02

Phá Kiểm Nhân  01  02

Pha Ly Tâm  (Trái Tim Thủy Tinh)

Phàm nhân ca Complete

Phạm Quy

Phản Chuyển Thú Nhân Complete Thượng bộ 

Phản Công Hảo Mang

Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp

Phấn Đấu Đi, Tiểu Tam 01  02

Phản Đồ Complete

Phạn Hậu Hạ Thủ Complete

Phản Phác Hương Thôn Chi Vũ Đả Ba Tiêu Liễu Sao Thanh

Phản Phái Đích Chức Trách

Phán Quan Complete

Phản Tướng 01  02  03 Complete

Phản Xuyên Chi Tiểu Quan Đích Minh Tinh Lộ

Phản Xuyên Qua Cường Hạ Nhược Thượng 01  02

Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Pháo hôi tiên sinh chuyển chính đi! 01 Complete 02

Pháp Sư cao cao tại thượng Complete

Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

Phạt Anh Phải Lòng Em Complete

Phật Môn Ác Thê Complete

Phệ Ái Như Huyết Complete

Phi chính quy luyến ái

Phi Chủ Lưu Xuyên Việt  01 (c1-10)  02  (từ c11)

Phi Cơ Áp Hỏa Xa

Phi điển hình tính S Complete

Phi Hồ Complete

Phỉ Hoạn Complete

Phỉ Hoạn Tương Tư Complete

Phi Hữu Complete

Phi hoàn mỹ gien Complete

Phi lai hoành khuyển

Phi Lễ Vật Nhiễu Complete

Phi Long Tại Thiên

Phỉ Hoạn

Phi Nguyệt Như Tuyết   01  02

Phi Tầm Thiên Hạ

Phi tần dắng tường

Phi Thành Vật Hôn (Nếu mình lấy nhau)

Phi Thăng Hệ Liệt

 • Tế Thế  01  02  Complete

Phi Thường Gia Đình 01 02

Phi Trần  01 02 Complete 2 link

Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt Complete

Phi Tử Tuyết (Drop)

Phi Vân Độ Complete

Phì Thê Phi Thất Complete

Phía Đông Thành Phố Nhỏ Complete

Phiêu Bạc Phụ Tình Complete

Phiêu Bạch Đích Ái Tình  Complete kết HE

Phiêu Dương Quá Hải Trung Quốc Thuyền 01 02   03

Phiêu Vũ Phi Hoa

Phiến Tử Hoà Ngã Complete

Phiến Tử X Công Lược X Xuyên Việt 01   02  03

Phim giả tình thật

Phó Thủ nan đương Complete

Phối Giác Complete

Phòng 103 Số 45  01  Complete  02

Phong Âm Chi Hoa

Phong Cốt  Complete phần 1

Phong cuồng du hí

Phong Cuồng Đích Mộc Đầu Complete

Phong cuồng đích thủ thuật đao

Phong Hành Thiên Hạ   01  Complete  02

Phong Hành Vân Tri Đạo Complete

Phong Hầu Tiêu Sơn Complete

Phong Hỏa Long Hành

Phòng khám tâm lý 419 Complete

Phong Khởi Đích Nhật Tử Complete

Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa

Phong Khởi Thiên Lan Chi Dạ Như Triệt

Phong Lâm Chi Ái Complete

Phong Lưu 01    02 Complete

Phong Lưu Danh Kiếm Si Thần Y

Phong Lưu Quyển 01 Complete 02

Phong mang

Phong Nguyệt

Phong Nguyệt Trái Complete

Phong Nguyệt Vô Song

Phong Ngữ Giả

Phong Quá Thiên Phàm  01   02 Complete

Phong Quá Vũ Lưu Vân  01  02  (từ c12)

Phong Sát

Phong Thần Truyện

Phong Thịnh Thì Quang (Thời Thanh Xuân Hoa Mỹ)

Phong Tịch Sa

Phong Tình Vương Triều Chi Quân Sinh Ta Vị Sinh

Phong Trung – Tương Y Thiên

Phong Tuyết Dạ Quy Nhân Complete (Link bị del)

Phong Vô Nhai 01 02 (từ chương 20)

Phong Vũ Cuồng Sa

Phối Giác Trọng Sinh Chi Nghịch Tập

Phôi Tiểu Tử

Phồn Chi

Phồn Gian Yêu Nghiệt

Phồn hoa

Phồn Hoa Tẫn Lạc

Phồn Hoa Thịnh Khai Complete

Phụ Complete

Phụ Ái

Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công Complete

Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch Complete

Phụ Gia Di Sản

Phụ Tử Mê Tình Complete

Phụ Tử Quan Hệ 01  02 Complete

Phụ Từ Tử Ác

Phụ từ tử hiếu

Phù Ảnh Ám Hương 01  02  Complete  Phiên Ngoại Complete

Phu Bằng Thê Hữu  01   02  Complete

Phù Hoa Lãng Nhị

Phụ Hoàng

Phu nhân ngươi bình tĩnh cái đã 01 Complete 02

Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Cậu Về Nhà! 01  02  03  04

Phu phu chi ước (Private)

Phù Quang (Ác Đan) 01   02

Phù Quang (Mạt Hồi) Complete

Sinh Hoạt Cấm Kị Complete

Phù quang lược ảnh

Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng Hệ Liệt

Phụ Thân Đích Đại Thụ  Complete

Phụ Thân Ta Muốn Gả Cho Ngươi

Phụ Thân Thị Long Tộc  01  02

Phù Tu Đương Tự Cường 01  02

Phúc Trạch Hữu Dư

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ Complete

Phụng Chỉ Thành Hôn

Phùng Quân

Phụng quân trắc chi sinh tử kiếp

Phùng Xuân (Cần Thái Hương Kiền) Complete

Phùng Xuân (Đại Giang Lưu)

Phược Long Complete

Phượng ẩn Long tàng  Complete

Phượng Bá Thiên Hạ 01  02  03

Phượng Hậu 01 02 (từ chương 17) Complete

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng Đồ Đằng 02 (từ chương 15) Complete

Phượng Hoàng Kiếp Complete

Phượng Hoàng Nam 01    02  Complete 2 link

Phượng Hoàng Thần Thụ

Phượng Hứa Quân Complete

Phượng Huyền Cung Thương Complete Phiên Ngoại  01  02 Complete 2 link

Phượng Lạc Bình Dương

Phương Lân Hảo Thổ Complete

Phương Lâu Kí Sự

Phượng Ly Thiên

Phượng Mị Complete

Phượng Minh Kỳ Sơn

Phượng Ở Trên, Long Ở Dưới

Phương Pháp Chính Xác Ăn Ngốc Manh Ngựa Trúc

Phương Pháp Chính Xác Biến Ngược Văn Thành Chữa Khỏi Văn Complete

Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ CV Kỳ Cựu Complete

Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu Complete

Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất (Gả Cho Cha Thằng Tình Địch)

Phượng Phi Ly Complete

Phượng quy vân Complete

Phượng Tần 01 02 (từ chương 48) Complete

Phượng Tướng Quân Truyền Complete

Phượng tường cửu thiên 01   02

Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vũ Sơn Cố Sự

Play – Trò Chơi

PR Công Ty Mỹ Phẩm

Q

Quả Chanh Tình Nhân (Nịnh Mông Tình Nhân) Complete

Qua Cửa Complete

Quá Khách Complete

Quá Khí Minh Tinh

Quá lộ âm dương

Qua Ngày Complete

Quải Complete

Quái, Ngài Thật Mỹ Lệ 01 02

Quái Kia, Đứng Lại Complete

Quái Thú Đại Chiến Siêu Nhân Complete

Quái Vật Hình Cảnh 01   02

Quan Hệ Bình Thường

Quan Hệ Phụ Tử

Quan Kỳ Bất Ngữ  Complete

Quản lý Tieba Complete

Quan tình trai  01 02

Quan Trung Thiên Hạ

Quản Gia  01  Comp CV 02  Complete PN  Complete

Quản Gia Kí Sự Lục Complete

Quay Tay? Hãy Cẩn Thận  (Đối Trứ Điện Não Lộ Quản Đích Trừng Phạt) Complete

Quân Ân

Quân Bất Ngữ

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch 01   02  03 Complete

Quân Cờ

Quân chi Thần + Vũ duy Nhất Complete

Quân Kĩ:

 • Bộ 1: Phong Tự Yên La 01  02 (từ c48) Complete
 • Bộ 2: Khuynh Tẫn Thiên Hạ 01  02  03 Complete link 2,3

Quần Ma Loạn Vũ Chi Thuyết Ngã Bất Ái Nhĩ (Ai Nói Anh Không Yêu Em)

Quần Ma Truyện

Quân Mạc Vũ  Complete

Quân Lâm Thiên Hạ Hệ Liệt:

Quân Giáo Sinh Complete

Quấn Riết Vào Nhau  (ABO Truy Nguyện) Complete

Quân Sách

Quân Thần Tương Đắc 01  02

Quân Tử Chi Giao Complete

Quân Vi Hạ 01  02 Complete 2 link

Quân Vi Khuynh Nhã

Quân Vương  01  Complete  02

Quân Vương Vô Tình

Quốc Đảo Nguy Cơ 01 Complete 02

Quốc Sĩ Thành Song

Quốc Sư Đại Nhân

Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực  Complete

Quốc Vương Và Mèo

Quy Tắc Dã Man

Quy Tắc Thuần Dưỡng Ông Xã Hồ Ly Complete

Quỷ Complete

Quỷ ba ba Complete

Quỷ Dị Tập Đàm

Quỷ Đế

Quỷ Đoạn Tình Thương Complete

Quỷ Giá  01  02   03  Complete 3 link

Quỷ Hạng 01  Complete CV  02   03

Quỷ huyết Complete

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại Complete

Quỷ Huynh  Complete

Quỷ Kế  01  02 Complete 2 link

Qủy Linh Tinh Quái Chi Đào Linh Complete

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ Complete

Quỷ linh tinh quái hệ liệt

Quý ngọc Complete

Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa Complete

Quỷ Phu

Quỷ Phục Binh Đoàn 01   02  03

Quy phục đi, ngư thần đích chủ giác!

Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!  01  02 Complete

Quỷ Súc Dũng Mãnh Complete

Quỷ Tà Tị Tử

Quy tắc sinh tồn ở tinh tế cật hóa

Quỷ Tâm Nan Án Complete

Quỷ Thê 01 Complete 02

Quỷ Thi Độc Hương Complete

Quỷ Thoại Liên Thiên 01 02 [Hoàn nửa bộ sau]  03 Complete   Phiên Ngoại

Quỷ thoại yêu đàm

Quỷ Thuyết Complete

Quỷ Tình Trái

Quy Trần

Quỷ Y  Complete

Quyển Dưỡng Complete

Quyển Dưỡng – Đồi Complete

Quyền Sắc Song Thu

Quỳnh Châu Toái Viên 01  02 Complete

Quỳnh Thương    01   02   03 Complete (Còn Tiền truyện và 1 PN)

R

Ranh Giới Sinh Tử

Ràng Buộc Complete

Ràng Buộc Chi Gông Xiềng Complete

Rent Boyfriend _ Cho Thuê Bạn Trai Complete

Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi Complete

Rời đi, xin đừng đến tìm tôi

Rối Rắm 01 02 Complete

Role-play   01     02

Romeo và Romeo 01  02  03 Complete

Rong biển bị mèo ănComplete


M – N

M

Ma bồn cầu Complete

Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt

Ma Da Hệ Liệt:

Ma đạo tổ sư

Ma Đầu Complete

Ma Hoặc Chúng Sinh 01   02

Ma Giới Thiên Sứ

Ma Luyến

Mã Phu 01 02 Complete

Ma Quân Đích Tiểu Bổn Lang Điện Hạ

Ma Quân Giá Đáo

Ma Thần Cùng Quản Gia Complete

Ma Vũ Đại Lục Hành Ký Complete

Ma Vực Hệ Liệt:

Ma vương 01   02

Ma Vương Bệ Hạ Đích U Buồn

Ma Vương Dữ Chung Yên Tuyết – Devil And Warrior

Ma Vương Dữ Ma Vương Và Gian Tình Sử

Ma Vương Đích Mại Thân Nam Nô 

Ma vương nan dưỡng

Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi Complete

Ma Xui Quỷ Khiến Hệ Liệt

Mạc Hậu 01   02 Complete

Mạc Hồi Thủ

Mạc Thượng Tang Complete

Mạc Tích Thì Complete

Mặc Ái  01   02 Complete

Mặc Chi Đồng Complete

Mặc Nhiễm Kinh Niên Complete

Mặc Sinh Complete

Mặc Thương

Mặc Vân Hải Complete

Mạch Thanh  01  02  Complete

Mạch Thượng Thùy Gia Niên Thiểu Complete

Mại Nhục Complete

Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm Complete

Man Hoang Đại Lục Sinh Tồn Ký

Mãn Thành Cấm Đại Tị Dựng Sáo

Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu Complete

Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên Complete

Manh quân Complete

Mãnh Quỷ Hệ Liệt:

Mang Sinh Duyên

Mang Tang Tử

Mang theo bánh bao đi tróc quỷ

Mang theo con trai đi chủng điền

Mang theo linh tuyền xuyên thành nông dân

Mang theo nhân vật chính trốn kịch tình Complete 

Mãng duyên (Lương duyên mãng xà) 01 Complete  02

Mãng Niên Hoa  Complete 

Mạo Bài Tân Nương  01  02 (Cô Dâu Giả) Complete 2 link

Mạo Hợp Thần Ly 01 02 Complete 2 link

Mật án nhất khoa

Mật đường niên đại

Mật Mã Tử Vong

Mặt Nạ Hoàn Mỹ Complete

Mặt Người Dạ Thú 

Mạt thế

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng 01   02

Mạt thế chi cưỡng chế tiến hóa

Mạt thế chi du nhàn sinh hoạt

Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn Complete

Mạt thế Chi Lang Triền

Mạt thế chi hàn triều lai tập 01   02

Mạt Thế Chi Nãi Ba Quật Khởi (Vú Em Quật Khởi Thời Tận Thế) 01 02

Mạt thế chi phế vật

Mạt thế chi phiêu lưu đô thị 

Mạt Thế Chi Quỷ Súc Chế Tạo Thương

Mạt thế chi tang thi thăng cấp hệ thống

Mạt Thế Chi Tiểu Nhân Đắc Ý 01   02

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh 01  02

Mạt thế chi trần dư đích thần thoại

Mạt Thế Chi Trọng Sinh 01 (c1-38) 02 (từ c38) 03 Complete

Mạt thế chi trùng tộc quật khởi

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh 01   02

Mạt thế cự cổ 01 02

Mạt thế dưỡng lang

Mạt thế đàm

Mạt Thế Lục

Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống Complete

Mạt thế trọng sinh chi bạch liên hoa nghịch tập Complete

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái Complete

Mạt thế trọng sinh chi không gian hữu nhân 01 02

Mạt thế trùng sinh chi khuất phục

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần Complete

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, ThiếuNiên!

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phụ Sủng Tử Thụ 01  02

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử  Complete

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu Complete

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Cầu Cự Biến 01   02

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia Complete

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành  Complete

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích Complete

Mạt thế trọng sinh lộ

Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội Complete

Mạt Thế Xâm Nhập 01  02

Mau Cởi Quần Tôi Giúp Cậu Thoa Thuốc Complete

Mẫu Nghi Thiên Hạ

MB Giá Rẻ Complete

Mẹ nhỏ Complete

Mê Ảnh Huyên Hiêu 01   02 (private)

Mẹ Kế

Mê Ái Oan Gia Hệ Liệt:

Mê Cung Complete

Mê Hồ Tướng Quân

Mê Lộ Complete

Mê Luyến

Mê luyến khế ước chủ

Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt:

Mê Thất  01  02 Complete

Mê Thất Tùng Lâm Complete

Mễ trùng

Mệnh Phạm Đào Hoa Chi Thần Cơ Lậu Toán

Mệnh trung chú định Complete

Mèo Con, Làm Ơn Ăn Ta Đi Complete

Mèo tinh nhà ta Complete

Mị Khuynh Diễm Thiên Hạ

Mi Mục Như Họa  01  02  Complete 2 link

Mị Bất Khả Đáng  Complete

Mị Cung Ngâm 

Mị Dược Khai Thủy Đích Quan Hệ (Mị Dược Tình Duyên)

Mị Hoặc Hệ Liệt:

Mị Hoặc Nam Nhân hệ liệt:

Mị Loạn Hồng Nhan

Mị Tình Bá Ái

Mị Triều Cương

Miêu Ái Mộc Thiên Liệu  01  02

Miêu Cẩu Hệ Liệt:

Miêu Cương Kì Tình Hệ Liệt

Miêu hành bá đạo

Miêu Mễ Tình Nhân

Miên Hoa Chủng Thực Viên Complete

Miêu Báo Ân 01 (Private) Complete 02.

Miêu Mễ Bất Phát Uy Complete

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Miêu Phạn

Miêu sinh doanh gia

Miêu Tâm Nan Trắc Complete

Minh Di 01   02

Minh Hậu

Minh Hậu Ngận Nhâm Tính 01 02

Minh Kính Đài

Minh Như Thần Tư

Minh Nguyệt Hệ Liệt

Minh Thần Complete

Minh Tinh Hòa Cẩu Tử Đích Cố Sự (Chuyện Chàng Minh Tinh Và Cậu Paparazzi) Complete

Minh Tinh Lộ Chi Nông Dân Công Tiến Thành

Minh tinh truy ái ký

Minh Tuyết Thánh Đồng

Minh Xuyên Hệ Liệt:

Minh Uyên   Complete

Mít Ướt 01  02 Complete 2 Link

Món Ăn Khai Vị Của Tổng Tài Complete

Mộ Hàn Trọng

Mỗ hậu kỳ cao quý lãnh diễm (private)

Mộ Khuynh Cuồng Kiêu Complete

Mộ Sắc Tịch Hoa

Mộ Tướng Quân

Mỗi Đêm Đều Bị Đè Cho Thở Không Nổi  Complete

Mới không phải là Bạch Liên Hoa

Mỗi Lần Đi Xem Mắt Đều Gặp Phải Tiểu Tử Kia (Drop)

Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Phát Hiện Thủ Trưởng Nhìn Chằm Chằm Ta

Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa Complete

Mỗi ngày một a còng (private) Complete

Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ

Mỗi ngày rời giường đều thấy nhân vật phản diện đang đoạt diễn

Mỗi sớm thức dậy đều trông thấy cặp phu phu kiểu mẫu đòi chia tay

Mỗi Thiên Khởi Sàng Đô Khán Kiến Giáo Chủ Tại Cật Dược

Mỗi Thiên Khởi Sàng Đô Khán Kiến Giáo Chủ Tại Hóa Trang  01  02

Một thùng giang hồ Complete

Mối tình đầu năm 14 tuổi Complete

Mối tình đầu sau bốn năm chia tay đến cửa hàng của tôi mua bánh ngọt

Một chân chạm đất (Đan cước trứ địa) Complete

Một Chút Cũng Không Giống Jack Sue Trong Mary Sue Complete (Ko edit PN cuối)

Một cú điện thoại gợi ra bản tính YD

Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Complete

Một hoàn một liễu

Một giây thành thiên vương (Private) Complete

Một Người Như Thế Trên Đời

Một phần cày cấy, một phần thu hoạch Complete

Một trăm cách tự sát 01 02

Mộng Đại Lục Hệ Liệt

Mộng Hồi Tàn Cận   Complete

Mộng Tuyết Nguyệt Complete

Một Năm Kia Complete

Một Ông Bố Và Ba Thằng Con Complete

Một Tay Che Trời  Complete

Mr.Right Chỉ Thuộc Về Tôi

Mua Được Lão Bà Ngốc

Mùa Hạ 01  02 Complete Phần đầu

Mùa hè có gió thổi qua Complete CV Phiên Ngoại Complete

Mùa Hè Của Diệp Xuyên  Complete

Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ Complete

Mua Nam Thê Complete

Mua Xuân

Mùa Xuân Sẽ Không Úa Tàn 01   02

Mục Nhiên Complete

Mục tiêu hệ liệt

Mục Tiêu Hoa Lệ (bản convert đã qua chỉnh sửa)

Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Muốn Làm Nam Phụ Kỳ Thực Cũng Chẳng Dễ Gì (Tưởng tố nam phối kỳ thực dã bất dung dịch)

Muốn Lên Giường Bạn Cùng Phòng

Mưu Sát Lãng Mạn (private) Complete

My Lord, My God  01  02

My Lord, My God II Complete

Mỹ học trí mạng

Mỹ Nhân, Cho Ta Hun Cái Coi Complete

Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái đi

Mỹ Nhân, Sao Sao Đát Complete

Mỹ Nhân Dữ Dã Thú

Mỹ Nhân Kiếp 01 02  Complete Link 1,2

Mỹ Nhân Tam Nhật Yếm

Mỹ Nhân Trì Mộ

Mỹ Nhân Và Mì Thịt Thăn Complete

Mỹ Vị Nhân Sinh   Complete

 

N

Na Nhất Đoạn Tinh Quang Complete

Na Thì Hậu Hoa Khai Complete

Nặc Nặc Hạnh Phúc Sinh Hoạt 01   02

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố Complete

Nam chính không dễ làm đâu

Nam chủ tổng tưởng lộng tử hắn

Nam Cực Tinh 01 02 Complete

Nam Giang Quốc Bát Đại Hệ Liệt

Nam Hậu

Nam Nam Chi Gian

Nam Nam Thú Thụ Bất Thân 01  02 Complete

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ dos666   lachoaluuthuy   paradiseboylove PN

Nam Nhân Đương Tự Cường Hệ Liệt:

Nam Phi Hoặc Chủ  Complete

Nam Phi Giá Đáo

Nam Phi Nan Vi (Private) Complete

Nam phụ

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Quán Hệ Liệt:

Nam Quán Lão Bản

Nam Sủng 

Nam Sủng Phải Xoay Người

Nam thần cao quý lãnh diễm

Nam Thần Công Lược Hệ Thống

Nam Thần, Lượn Đi Mà!

Năm Thành Hóa Thứ 14

Nam Thê   Complete

Nam Thê Của Tể Tướng

Nam Thiếp Complete

Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Nam Ưu Bí Tân  01 &02  (cùng ng edit)

Nam Vu  01  02 Complete

Năm 7th Của Cặp Vợ Chồng  Complete

Nằm Cũng Trúng Đạn

Nằm Vùng Truyền Kỳ

Nan Triền Đại Hiệp Đảo Môi Thần Y

Nắng Ban Mai Complete

Não tàn phấn thần mã chán ghét nhất! Complete

Này, Đại Thúc Complete

Này, đến YY đi Complete

Này Phong Hoa Tuyết Nguyệt   Phiên Ngoại

NewYork thập tam nhai Complete

Nếu 01 02 Complete

Nếu Có Thể Yêu 01 02

Nếu như em không giống cậu ấy Complete

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân Complete

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ Complete

Nếu như tôi trầm lặng

Nếu Như Yêu (Do Khê) Complete

Ngã

Ngã Ái Biến Thái Complete

Ngã ái nhĩ bất hội cải biến Complete

Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt:

Ngã Bất Khiếm Nhĩ Môn Đích

Ngã Bất Thị Nhân Yêu

Ngã Bỉ Nhĩ Đại

Ngã đích đa đa dữ tiểu đa đa nhị tam sự Complete

Ngã đích bạch si ca ca Complete

Ngã Đích Lão Ba Thị Lão Đại  01 Complete 02

Ngã Đích Nam Hữu Thị Quái Vật Complete CV Phiên Ngoại Complete

Ngã Đích Nguyên Thủy Sinh Hoạt

Ngã Hòa Tha Complete

Ngã Hữu Dược A 01 02 (Drop)

Ngã Ly Hạnh Phúc Soa Nhất Bộ Complete

Ngã Tâm Phỉ Thạch Complete

Ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu

Ngã Thị Miêu Mễ Bất Thị Hổ   01 Complete CV  02  03 Complete 2 link

Ngã thị nhĩ nam nhân

Ngã Ý Tiêu Diêu 01  02 Complete CV Phiên Ngoại (Còn 1 PN)

Ngài Bia Đỡ Đạn Lên Làm Nhân Vật Chính!

Ngạn Chử Giang Ly Mặc Phong Khởi

Ngàn Lẻ Một Đêm

Ngao Du Tận Thế (Mạt Thế Du)

Ngạo mạn

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm Fynnz    Aura

Ngao Ô, Sói Hói Rắc Rối Của Ngươi Thật Khó Hiểu Complete

Ngày đêm

Ngày Tốt Cảnh Đẹp

Ngắm Một Trời Xuân  Complete

Ngân báo đích thiếu niên sủng vật 01 Complete 02

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt Complete

Ngân Lang Cao Dương  (Private) Complete

Ngân Mặc

Ngân Hồ

Ngân Tích Hệ Liệt

Ngẫu Nhiên Đích Khái Suất   Complete

Ngây Thơ

Nghệ ~~ Bảo bối Complete

Nghịch Lữ Lai Quy Complete

Nghịch Phong Chi Hành Complete

Nghịch Quang Thiếu Niên Complete (private)

Nghịch tập Huyết Phong  Complete Cẩu Miêu Động

Nghịch Thiên (Ngọc Ẩn)  01   02  Complete 2 link

Nghịch Thiên (Phong Duy)

Nghiệt Đồ Complete

Nghiệt tử

Nghìn Lẻ Một Đêm (Lam Lâm đồng nhân văn) Complete

Ngọa Tháp Chi Trắc Hệ Liệt 01  02

Ngoạn phôi chủ giác

Ngoạn tiếu

Ngoạn Vật Thế Gia Complete

Ngọc Diện Diêm Vương Complete

Ngọc Mạt Nan Toàn

Ngọc Sát

Ngọc Thạch Phi Ngọc   Complete

Ngọc Tiêu Hồn

Ngọc Toái Cung Khuynh Complete

Ngọc vô hà Complete

Ngô Câu

Ngộ Điếu Phong Lưu Long Quân 01 (c1-3) 02 (c4-end) Complete

Ngộ Hoan  01  02

Ngộ Ma Complete

Ngộ Nhập Chính Đồ 01    02

Ngộ Nhập Tiền Nhãn

Ngô Nhi, Khả Quai (Private)

Ngỗ tác công lược

Ngỗ Tác Tiên Sinh

Ngộ Thủy Tắc Họa

Ngộ Thượng Quỷ Quỷ Complete

Ngộ Xà

Ngốc Lư Biệt Truy Complete

Ngốc Manh Trúc Mã Đích Chính Xác Thực Dụng Phương Pháp (Drop)

Ngốc nhất trên thế giới chính là tiểu tử khờ kia

Ngốc Tử

Ngôi Nhà Ma Ám Complete

Ngôi Nhà Rác

Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ Complete

Ngôi Sao May Mắn Của Ta (Ngã đích hạnh vận tinh) Complete

Ngồi Trên Cầu Vồng  01  02 Complete

Ngôn Vũ Tường Thư  01  02

Ngũ Bộ Khúc Hệ Liệt

Ngũ Độc

Ngu Nhạc Quyển Chi Đột Xuất Kết Hôn

Ngu Nhạc Quyển Chi Hắc Hồng

Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

Ngủ Ngon, Paris Complete

Ngũ hành ONLINE Complete

Ngự Hoàng

Ngự Phong

Ngự Sử Đại Nhân Xông Pha Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ Complete

Ngự Thiện Nhân Gia

Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm 01 02 Complete 2 link

Ngự Tuyết Cuồng Đồ Complete

Ngự Y Dữ Thần Y vs Phiên Ngoại Complete

Ngư Yêu Complete

Ngục Giam: Vương Miện Trong Bụi Gai

Ngục Hoả Đốt Người

Ngục Hữu Hung Tàn 

Ngục Liên Ký

Ngục Tai Complete

Ngưng Mâu Thâm Xử (Sâu Trong Đáy Mắt)

Ngược Ái

Ngược Ái Chi Luyến  Complete

Người Bên Gối Complete

Người Đàn Ông Thành Thục Và Người Vợ Khéo Léo

Người Hầu Của Quý Ông Complete

Người Giữ Tháp Complete

Ngươi Không Thương Ta Ta Ngoại Tình

Người Kia

Người Lạ

Ngươi là nương tử của ta Complete

Người Nghèo Như Thế Nào Nuôi Sống Một Đầu Rồng?

Ngươi Tình Ta Nguyện

Người Trong Giang Hồ Phiêu Nha

Người Vô Hình

Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài Complete

Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi

Ngưu Nam 01  02

Nguy hiểm cự ly Complete

Ngụy Nương Trà Lâu Hệ Liệt

Nguyên Nhược Ngữ     01    02  Complete

Nguyên Sinh Thái

Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái  Complete

Nguyên Thuỷ Xã Hội Đích Sinh Hoạt

Nguyện Vi Quân Thụ

Nguyệt Dạ Complete

Nguyệt Hà Tuyết

Nguyệt Hoa Khuynh Thiên

Nguyệt Lạc Khuynh Thế 01  02

Nguyệt loan loan Complete

Nguyệt Mê Hệ Liệt:

Nguyệt Mê Sơ Đồng

Nguyệt Quang Chi Thành Hệ Liệt

Nguyệt Tiêu

Nguyệt Vũ Dị Thế

Nhạ Ái Tứ Khẩu Hệ Liệt:

Nhà Có Đô Đô Complete

Nhà hàng chuyên món móng lừa đen

Nhà giam màu xám Complete CV

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ và Vị Biên Tập Ôn Nhu Complete

Nham Động Mê Tình

Nhâm Lao Nhâm Oán Hệ Liệt

Nhâm Tính Vương Gia

Nhâm Tính  Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình Complete

Nhạn Độ Thủy Nhu Tình Complete

Nhân Gian Tửu Tỉnh Mộng Hồi Thì

Nhàn Nhân Thiên Hạ

Nhân Ngư Của Thor

Nhân Ngư? Hải Yêu!

Nhân ngư minh ước

Nhân Ngư Tiểu Nam Complete

Nhân ngư vương tọa

Nhan sắc phượng hoàng

Nhân Sinh Trong Sách Complete

Nhân Thú Chi Báo

Nhân Thú Loạn Complete

Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt  01  02

Nhân vật phản diện tà mị cười (Phản phái tà mị nhất tiếu) 01 02

Nhập Cốt Tương Tư Tri Bất Tri Complete

Nhập Cung Vi Tặc Complete

Nhập Vọng

Nhất định không thể chết

Nhập Hí  Complete

Nhập Ma

Nhất Bổn Nhật Ký Dẫn Phát Đích Gian Tình  01  02 Complete

Nhất cá ảnh vệ đích sinh hoạt 01   02 Complete

Nhất cá nhược công đích tự ngã tu dưỡng

Nhất Cá Thái Điểu Đam Mỹ Tác Gỉa Đích Thấu Minh Nhân Sinh

Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng 01 02 Complete

Nhất Chi Hồng Hạnh Nhập Tường Lai

Nhất chích bạch hổ thụ

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang  Complete

Nhất Chích Tiểu Dương Đích Ái Tình  Complete

Nhất chủy mao

Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản Complete

Nhất Dũng Giang Sơn

Nhất Đạn Giang Sơn

Nhất Đao Xuân Sắc Complete

Nhất Điều Nội Khố Dẫn Phát Đích Phong Ba 01  02  Complete

Nhất định không nối lại 01   02 Complete 2 link

Nhất Gia Tam Khẩu 01 Complete 02

Nhất Hào Quỷ Môn Khai (Một Cánh Cửa Ma Được Mở Ra) (Private)

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ Complete

Nhất khuyết ly ca trường đình mộ

Nhật ký lẩn trốn biển sâu

Nhật ký nuôi mèo Complete

Nhật Kí Trưởng Thành Của Miêu Tiểu Bảo

Nhật Kí Trưởng Thành Của Thẩm Khải Ni  01   02

Nhất Kiến Chung Tình (Duy Na Tư) Complete

Nhất Kiến Chung Tình (Huyền Dạ Khinh Ẩn) 01  02 Complete

Nhật Lạc Tùng Gian Xuy Yên Niểu

Nhật Lạc Vân Hi Complete

Nhất Lệ Khuynh Thành Complete

Nhất mặc như lôi

Nhất Mộng Phù Sinh

Nhất Nhân Thiên Hạ

Nhất Phạn Chi Ân

Nhất Sinh Cô Chú Trịch Ôn Nhu

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân

Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái 

Nhất Thế Khuynh Tình Complete

Nhất Thế Như Mộng (Một Đời Như Mộng) Complete

Nhất Thế Vi Nô Complete

Nhất thế vi thần (Kiếp Thần Tử) 01  02

Nhất Thụ Phong Cương

Nhất Thực Thiên Hạ Complete

Nhất Thưởng Tham Hoan 01 (c1-34)  02  (từ c35)

Nhất Tiếu Sát

Nhất Tiếu Thiên Hạ Tuý Complete

Nhật Tô Phòng Đích Khiếm Thao Yêu Tinh Complete

Nhất Tướng Công Thành

Nhất Tuý Hứa Phong Lưu Complete

Nhất Túy Kinh Niên

Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ (Một Vạn Câu Em Yêu Anh) Complete

Nhất Võng Khuynh Tâm Complete

Nhật Ký Nuôi Nhốt Của Cửu Vĩ Hồ 01 02

Nhật Ký Quan Sát  01  02 Complete 2 link

Nhật Ký Tiểu Hy Hy

Nhật ký tìm chồng (Cầu công ký )

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt:

Nhật Nguyệt

Nhặt Được Tiểu Hồ Ly 5cm Complete

Nhĩ Ác Tâm Bất Ác Tâm

Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái  Complete

Nhị Điệp Kỷ (Kỷ Permi) 01   02

Nhĩ khước ái trứ nhất cá sỏa bức (Yêu một kẻ ngốc)

Nhị Nhân Tình Ca Complete

Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ Complete

Nhị thế tổ và tình địch

Nhị Thiếu (Private)Complete

Nhị trọng ảnh

Nhi Tử Thị Quái Vật  01 & 02  (cùng người edit)

Nhiên

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ  01   02  Complete 2 link

Nhiên Tình Complete

Nhiên Tình (Mạch Thượng Quy Nhân)

Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương, Thỉnh Chuyên Tâm Mưu Phản

Nhiệt Độ Cơ Thể Complete

Nhiệt Hạ Complete CV

Nhiệt Phong Complete

Nhiệt tuyến XXX

Nhiễu Chỉ Nhu

Nhỏ Giọng Chút! Cách Tường Có Tai Đó!  Complete

Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường  (Thân Thân Học Đệ) Complete

Nhũ Mẫu

Như Hoa Tự Ngọc

Như Lang  01 Complete 02

Như Lâm Đại Địch Complete

Như Nhân Ẩm Băng

Như Nguyệt Như Thu Complete

Như Quả Đích Sự

Như Quả Hữu Mạt Nhật, Ngã Môn Tựu Tại Nhất Khởi Ba Complete

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền Complete

Như thử thâm tình

Như Ý Đản 

Những Câu Chuyện Ngắn ấm Áp Về Tình Yêu Của Các Ông Chú

Những Thoáng Qua Gặp Gỡ  (Thùy Hòa Thùy Sát Kiên Nhi Quá)

Những Truyền Thuyết Hợp Lý   Complete

Nịch Ái

Niên hoa cẩm sắt Complete

Niên Kỷ Đại Liễu Nhất ĐiểmComplete

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc Complete

Nịnh thần 01   02 Complete

Níu Kéo Chỉ Vì Tôi Yêu Em  (Tối Xả Bất Quá Ngã Ái Nhĩ)

Noah Động Vật Phòng Khám Bệnh Lịch Kỷ Lục Bộ (private)

Nô Tài Complete

Nơi Bị Thượng Đế Lãng Quên  Complete

Nơi Cuộc Sống Mỹ Mãn Của Đàn Ông Mang Thai

Nồi nào vung nấy Complete

Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia…Lão Tử Rất Thích Hắn A! Complete

Nôn Ti

Nông bản đa tình

Nông Gia Nhạc Tiểu Lão Bản

Nữ Thần ta muốn giúp ngươi nhặt xà phòng

Nữ Vương Giày Cao Gót Complete

Number 9 01 Complete 02

Nuôi Anh Là Họa Complete

Nương Tử Đừng Chạy  Complete

 


K – L

K

Kẻ Mù Người Điếc   Complete

Kẻ Phạm Pháp (Bất Pháp Chi Đồ)

Kế hoạch dụ bắt Merman

Kẻ Thắng Làm Vua (Thắng Giả Vi Vương) 01  02 (Private) Complete

Kế Hoạch Cướp Tiền  01  02  Complete

Kế Hoạch Vỗ Béo Nai Con

Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện Complete

Kế Phụ Complete

Kế Thừa Nhân Quy Lai (Private)

Kết Hôn Đại Hỉ

Kết Thúc Sau Khế Ước

Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận Complete

Khác thủ tiên quy

Khách Điếm Lão Bản Complete

Khách canh ba

Khán chu thành bích

Khanh Bản Giai Nhân

Khanh Đa Đích Trọng Sinh (Ăn Hại Sống Lại)

Khát Khao Khôn Cùng

Khắc Cốt Minh Tâm

Khất Cái Hoàng Đế Complete

Khất Cái Nhân Sinh

Khế Cơ Điều Giáo

Khế tử  Complete

Khế ước

Khi BF Yêu Dấu Thị Sát Weibo Của Mình  Complete

Khi BOSS Đổi Vận  (Phản Phái Yếu Xoát Hảo Cảm Độ)

Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua Complete

Khi Dưa Leo Công Gặp Hành Tây Thụ

Khi Mĩ Hình Công Gặp Gỡ Tổng Công Đại Nhân Complete

Khi nam phụ coi trọng nam chính Complete

Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Khi Phiến: Cúc Sắc Chính Nồng

Khi Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa  Complete

Khi Thiếu Gia Gặp Thiếu Gia  01 Complete CV 02 Complete

Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính Complete

Khí Tử

Khi yêu đã thành thói quen

Khiến Anh Yêu Em Lần Nữa

Khiết Phích Thiếu Gia Complete

Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn Complete

Khiêu khích bên người Complete

Khiêu Thủy Vương Tử Bạo Mễ Hoa Hệ Liệt

Khó Có Thể Tha Thứ (Private) Complete

Khó Ngăn Cản Complete

Khóa Thế Tình Duyên  01 (Private) Complete CV   02

Khóa văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọng

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu Complete

Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma (Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”)

Khoái xuyên chi mỹ nhân họa cốt

Khoáng Thế Kim Sinh 01  02 Complete CV

Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim Complete

Khố Hạ Chi Thần     Complete

Khốn Tại Võng Trung Ương  Complete

Khốn tù (Trói buộc)  Complete kết HE

Không có kiếp sau

Không Đúng Lúc

Không Hề Phòng Bị Complete

Không Muốn, Không Muốn, Buông! 01  02 Complete 2 link

Không Sợ Chết, Sợ Đau Complete

Không Thành Ký

Không Thể Động  Complete

Không Thể Không Yêu (Bất Khả Bất Ái) Complete

Không thể không yêu ta Complete

Không Thể Quay Đầu

Không Tin Thanh Xuân Hoán Không Trở Về  01    02

Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít  Complete

Khủng Bố Cố Sự CHN   01 Complete  02

Khuyển Huynh

Khuynh Quốc Anh Hùng Complete

Khuynh Tâm Complete

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

 • Chính Văn  01 Complete 02 (từ Q VI)
 • Phiên Ngoại  01  02

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Điệp Luyến Hoa

Khuynh Tẫn Triền Miên Complete

Khuynh Thành Chi Luyến

Khuynh Thành Nguyệt Complete

Khuynh Thành Song Tuyệt Complete

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu Complete

Khuynh Thế · Thiên Hạ Duy Song Complete 

Kịch Bản Không Phải Như Vậy 01    02  Complete 2 link

Kịch một vai Complete 

Kích tình bính chàng (Va Chạm Kích Tình)

Kiêm Gia Complete

Kiếm Ảnh Trọng Lâu Complete

Kiếm Quỷ Cổ Sư 

Kiểm Cá Khất Cái Dưỡng (Private) Complete

Kiếm Lãnh Tâm Hàn  Complete

Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp Complete

Kiển Complete

Kiền Đa

Kiền đa hòa na ta kiền nhi tử Littlepu   Tiểu Ngư Nhi Complete

Kiến Quỷ   01  02  Complete  2 link

Kiến Quỷ Tiên Hoa Điếm 01 02

Kiền Sài Liệt Hỏa 01 02 Complete

Kiến trúc sư

Kiếp Trạng Nguyên  Complete

Kiều Thê Mỹ Thiếp

Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái Complete

Kim Bài Đả Thủ  01   02 Complete

Kim Bài Trợ Lý  01 (Hạ Nguyệt)  02 (Thủy Nguyệt Viên) (Private 2 blog) jongwookislove

Kim dạ bất lưu nhân Complete

Kim Đồng Ngọc Tử

Kim Đông Vô Vũ

Kim Hồ

Kim Tiền Bang  Complete 

Kim Giáp Cáo

Kim Nhật Kim Sinh Complete

Kim Thiền Thoát Xác Complete

Kính Ảnh Tình Duyên    Complete

Kinh Đô Đào Hoa Nguyên  Complete

Kính Hoa Duyên Complete

Kinh Thành Tứ Thiếu gia

Kinh Thuế 01 02 Complete 2 link

Kỳ Di Nhất Sinh Complete

Kì duyên hệ liệt

Kỳ Đãi Độ  01   02

Kỳ Định Kim Sinh Complete

Kỳ Độ Phi Hồng (Drop)

Kỳ Lân

Kỳ Lân Dạ Đàm

Kỳ Lân Hàng Thế Online

Ký Hiệu (Private) Complete

Kỳ hạn thưởng thức Complete

Kỳ Hôn Complete

Kỷ Kỷ Phục Kỷ Kỷ

Kỷ Niên Hoang Dã

Kỵ Sĩ Diệt Vong (Mạt Nhật Kỵ Sĩ) Complete

Kỵ Sĩ Tinh Tú

Ký Túc Xá Nam Sinh Tòa Nhà Số 17 01    02

Ký Ức Chi Tỏa  Kết HE Complete Kết BE Complete

L

Lá Bài Cuối Cùng (Tối hậu nhất trường bài ) Complete

La Mã Loạn Nhật

La Phù Vãng Sự Hệ Liệt Complete

Là Ai Làm Cho Ta Xuyên Qua

Là Ai Trộm Mất Cái Đuôi Nhỏ ?

Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi! Complete CV Phiên Ngoại Complete 2 PN (Còn 1 PN)

Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý Complete

Lạc Hoa Complete

Lạc Hoa Hữu Ý Complete

Lạc Kì Hữu Thanh

Lạc Mai Phong  Complete

Lạc Nhật Complete

Lạc Quyết Thiên Hạ

Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em Complete

Lại giở trò, em chắc chắn sẽ đánh anh

Lam Điều Tam Bộ Khúc Phiên Ngoại

Làn Lại Từ Đầu

Làm Một Pháo, Yêu Ngươi Luôn Complete

Lam Nhan ‘Bất’ Bạc Mệnh Complete

Lãm Nguyệt 01 02 (từ chương 11)

Làm Xằng Làm Bậy

Lan Đình Tự

Lần nữa lên đỉnh cao

Lâm Hương Complete

Lâm gia tam huynh đệ  Complete

Lâm Song Dạ Ngữ Complete

Lâm Thời Tình Nhân Quan Hệ

Lang Ái Tự Hỏa Complete

Lãng Đãng Giang Hồ Hệ Liệt:

 • Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký
  • Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư  01  02 03 Complete 3 link
  • Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ô Y Ma Giáo 01 02
  • Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ma Giáo Giáo Chủ  01 02 Complete 2 link
 • Đại Hồ Tử Lịch Hiểm Ký: Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu        Complete CV
 • Tiểu Băng Khối Lịch Hiểm Ký: Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư Complete
 • Yến Tiểu Khuyết Lịch Hiểm Ký : Lãng Đãng Giang Hồ Chi Nhâm Hiệp  01  02
 • Bách Lý Tiểu Tam lịch hiểm ký : Lãng Đãng Giang Hồ Chi Tướng Quân Yến 01   02 

Lang Đích Dụ Hoặc

Lang Đích Tử Huyệt Complete

Lang Kỵ Trúc Mã Lai (Bích Thủy Mai Lạc) Complete

Lang kỵ trúc mã lai (Ly Tán)

Lăng Hề Complete

Lang hổ chi niên Complete

Lang Nha Complete

Lăng nhục người mình yêu Complete

Lang Quân

Lang, thỉnh yêu ta nhiều hơn Complete

Lang vẫn Complete

Lang Vương Trục Phong  Complete

Lánh Nhất Chủng Nhân Sinh (Một Cuộc Sống Mới) 01  02

Lãnh cung Complete

Lãnh Cung Hữu Mặc Liên

Lãnh Diễm Tiên Sinh

Lãnh Hương

Lãnh Mạc Giáo Chủ Cùng 2B Đại Hiệp  Complete

Lãnh Mạc Tình Nhân

Lãnh Thảo Hàm Trì Complete

Lãnh Tình Tổng Tài ‘Đại Thúc’ Thê

Lăng Nhiễm Trọng Sinh Complete

Lăng Uyên Cầu Mặc

Lão Bà Của Ta 16 Tuổi  01  Drop

Lão Bà Nô  Complete

Lão Bà Vương Gia Của Ta 01  Complete  02

Lão Bản Complete 

Lão Bản, Nhượng Ta Thượng Complete

Lão Cha 01  02   Complete

Lão Công Của Ta Là Thực Vật

Lão Đại

Lão sư thị hài tử tha ba Complete

Lão Thấp Của Ta 01 02

Lao tù ác ma

Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao?! (private)  Complete

Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao !  Complete

Lão tử không phải M Complete

Lao Vào Lòng Anh Đẹp Trai

Lật Ta Lại Mau Tên Khốn! Complete

Lê Dạ Complete

Lê Hoa Mật

Lệ Ngọc Complete

Lễ Hồn

Lê Yên Kí  Complete

Li Miêu Thái Tử

Liễm Âm Vấn Tình 01 02 (Từ chương 6) Complete

Liễm Diễm Complete

Liễm Diễm Cầm Hoan

Liễm Trần Đoạt Ái Complete

Liên Quân Hà Sự Đáo Thiên Nhai 01  02  Complete

Liên Tình (Drop)

Liệp Lộc Compelete

Liệt Diễm Complete

Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian Complete

Liêu Nhiễu Kình Thương  Hạ  Tước Vũ

Liễu Hoa Phi

Liễu Sắc Thân Thân

Linh Biến Tương Tây

Linh Dị Thần Tiên Ma Quái Khế Ước Tình Nhân

Linh Dị Tứ Bộ Khúc Hệ Liệt

Lính đánh thuê sinh tồn ở nguyên thủy  Complete

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh Complete

Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt:

 • Tâm Trung Đích Ca Complete
 • Đặc Biệt Đích Nhĩ  01   02  Complete 2 link
 • Giao Tập01   02   Complete 2 link
 • Khúc Kì Ốc 01  02 Complete
 • Sủng Vật Luyến Nhân  01  02 Complete
 • Nan đắc hữu tình nhân 01  Complete 02
 • Tiểu Gia Hỏa 01  02 Complete 2 link

Linh Môi Sư Trọng Sinh  01 Complete CV  02  Complete

Linh Môi Trinh Thám Xã

Linh Triển Nhật Complete

Linh Y (Bác Sĩ Cõi Âm)

Lỡ Lên Nhầm Giường, Rơi Vào Bụng Sói

Lộ Hành Phân Vân Complete

Lộ Nhân Complete

Lõa Sắc Sinh Hương  Complete

Loạn Tần Complete

Loạn Thần

Loạn Thần Truyện

Loạn Thế Khuynh Quốc Complete

Loạn Thế Tình Duyên Chi Đế Vương Nam Phi

Loạn Thế Vi Vương

Lời Hứa Cả Đời (Nhất Nặc Chung Sinh) Complete

Lời Hứa Trọn Đời Complete

Long Chi Tâm

Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi

Long Du Thiển Khê 01  02 Complete 2 link

Long Đích ‘ba ba ba’ Complete

Long Hồ

Long Hồn 01  02

Long Lão Bát Đích Xuân Thiên

Long Luyến Long Complete

Long Phàn Nguyệt

Long Phượng Ấn

Long Sàng Đích Tráng Đinh

Lòng ta an ổn (Ngã tâm an xử)

Lòng Ta Nào Phải Đá? Complete

Lòng tham không đủ

Lộng Thần Chi Phong Lôi Dẫn

Long Thương Truyện Complete CV

Long Vũ Phi Thiên 01 02 (từ chương 28) Complete

Lòng Trung Thành Và Tình Yêu 01   02 Complete 2 link

Long Uyên Complete

Lost Temple Complete

Love In Stockholm

Loving you Complete

Luận Về Cách Đẩy Ngã Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

Lúc Bắt Đầu Là Bị Cưỡng Gian Complete

Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt Complete 2 quyển

Lục Hào 

Lục Phiến Môn Hệ liệt

Lục Thuỷ Thanh Sơn  01   02

Lục Tường Vi Complete

Luxury Man Complete

Lữ Hành Giả

Lừa Bảo Tiêu Đến Ấm Giường  Complete

Lừa vợ mang về nhà

Luận mệnh

Lược Đoạt (Phong Lộng)

Lược Đoạt (Tiểu Tần Tử) Complete

Luôn có tình địch muốn công lược ta

Lưỡng Cá Nhân Đích Tam Giác Luyến (Mối Tình Tay Ba Của Hai Người) Complete

Lương Chúc Hệ Liệt

Lương Y Thuần Ái Chuẩn  Liệu  01 02 Complete

Lưỡng Mang Mang Complete

Lưỡng Ốc Tam Phu Complete

Lương Tiêu Dẫn Hệ Liệt

 • Chi tam Công Tử Vô Song 01  02

Lưỡng Trọng Thiên 01(c1-5) 02 (c6-end) 03 Complete link 2,3

Lưu Anh Hùng đích bột khởi chi lộ

Lưu Lạc Quân Tâm Complete

Lưu Ly luyến quân 01  02

Lưu Manh Hoàng Phi Complete

Lưu Manh Vào Đại Học

Lưu Nhục Đoạn

Lưu Niên Tự Thủy  01  02   Complete  2 link

Lưu Oanh

Lưu Quang Đô Thị hệ liệt:

Lưu Quỷ    Long Thiên các (Private)  Ame Kurota Complete

Lưu thệ

Lưu Thương Trắc Ẩn

Lưu Thủy Tự Vô Tình  Complete

Lưu Tinh Tự Complete

Ly Hôn

Ly Khai, Thỉnh Biệt Lai Hoa Ngã

Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Lý Tính Xuất Quỹ

Ly Uyên Complete

Luyến ái ba, thiếu niên !

Luyến ái bảo mẫu Complete CV Phiên ngoại Complete

Luyến Chiến Complete

Luyến Dạ

Luyến Đồng

Luyến nhân thủ đại kỳ Complete

Luyến Tâm 01  02 Complete 2 link

Luyến Thanh   01    02 Complete 2 link

Luyến thanh trung độc  Complete

Luyến Thu Ly

Luyến Tình  01  02 (Bộ 1 Complete) 03 (Bộ 2)

 


G – H

G

Gã đàn ông xấu xa

Gặp Gỡ Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi ( Trời Sinh 1 Đôi)  01  02  03 Complete

Gặp Gỡ Mỹ Nhân ở Siêu Thị Complete

Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Gặp Nhau Lúc Thời Gian Yên Lặng Complete

Gặp Nhau Tại Biển Caribe Complete

Gặp quỷ (Ngũ Sắc Mạn Đà La)

Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan Complete

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi Complete

Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc Complete

Gia Dưỡng Nhân Ngư Bất An Phận

Gia Hữu Ái Khuyển (Nhà Có Cún Yêu) Complete

Gia Hữu Hồ Ly Tinh Complete

Gia Hữu Tiểu Ngốc  Complete

Gia Hữu Tiểu Tiện Complete

Giá Khanh Đa Đích Nhân Tham

Giá sáo lộ bất đối! (Diễn biến này không hợp lý!)

Gia Tài Vạn Quán Tạ Lão Bản

Giả Thiết Rỗng S.E.R.F Complete

Giấc Mộng Tình Yêu

Giai Hạ Tù . Chiết Chi khongdung  superzeedeeblr  duoshaoqian  Complete

Giải Trí Quý Công Tử 

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới (Tự mang xuân dược đích nam nhân) 01 Complete 02

Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi! Complete

Gián Đập Không Chết  01  02

Gián Điệp Hồi Ức Lục

Gian tặc, hoàn ngã thân thể

Gian tình từ một cái bánh kếp tàu  Complete

Giang Hồ Chiến Tình Lục

Giang Hồ Thiếu Niên Du

Giang Hồ Trái (Nợ Giang Hồ) 01 Complete  02

Giang Nam Complete

Giang Nam Vấn Tình Hệ Liệt:

Giang Nịnh

Giang Sơn Complete

Giang Sơn Đa Thiểu Niên

Giang Sơn Không Yêu, Yêu “Thái Giám”

Giằng Co

Giáo Chủ Complete

Giáo Chủ Chúng Ta Quỷ Súc Quá

Giảo Hình Sư

Giáo hoàng phản nghịch

Giáp Phương Ất Phương Complete

Giấy Trắng

Gió Mùa Hè (Monolife) (Private) Complete

Gió Mùa Hè (Thiển Xướng Đạm Tiếu)

Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Giữa Hè

Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng Complete

Gốc hoa thược dược (Thược dược hoa để)

Góc Khuất Complete

GV Ký Sự 

 

H

Hạ Chí Complete

Hà Chi Thương 01  02 (Complete Q1)

Hạ Cửu Lưu Hệ Liệt

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào Complete

Há há, Cái Bang mà cũng đòi có tình duyên?

Hạ Tân Lang Complete

Hạ Tuyền sống lại

Hacker Otaku Và Tổng Tài   Complete

Hảo Thụ Thừa Song

Hạt Sen Hoa Khai

Hắc Ám Chi Bạn Complete

Hắc Ám Hệ Liệt:

Hắc Ám Xâm Tập  Complete

Hắc Bang Bất Luân

Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao! Complete

Hắc Đào Hoàng Hậu

Hắc Đạo Lão Đại Công Hòa Diện Than Y Sinh

Hắc đạo tình duyên Complete

Hắc, đó là vợ ta  Complete

Hắc hồ bạch lang Complete

Hắc Miêu Ăn Mực Complete

Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha  Minh   Hải Đường Tĩnh Nguyệt  Trình Anh Complete

Hắc Sắc Dục Niệm

Hắc Sắc Dục Vọng

Hải Âu Chi Thương 01 (C1-23) 02  (từ c24) Complete

Hai Con Người, Một Cuộc Đời Complete

Hai Đứa Nhỏ Vô Tư Complete

Hái Hoa Tặc Complete

Hải Lam Lam

Hải Nguyệt Thâm Thâm Complete

Hải Tặc Hoàng Gia

Hàm bao đãi phóng đích Nguyên soái các hạ

Ham Vui

Hãn  01  02

Hãn Phỉ Hệ Liệt

 • Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm  01   02 Complete CV

Hãn Thê Hệ Liệt

Hán Thủy Đan Ưng Complete

Hận Ái Complete

Hận Giá Tiểu Kỳ Lân

Hận Nan Ly

Hậu Cung

Hậu Phát Chế Nhân

Hậu Thổ Xuân Kì

Hãn Phỉ Trọng Sinh Ký

Hắn Đến Từ Cổ Đại

Hắn Đến Từ Ngoài Hành Tinh Complete

Hàn Vũ Tái Lâm (Kỉ Cambri Trở Lại) fiery113 Complete  emilycamibaxter

Hàng xóm của tôi

Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt Complete

Hạnh phúc không phải là tình ca Complete

Hạnh Phúc Phiến Mại Sở Hệ Liệt:

Hạnh Phúc Giữa Những Kẽ Tay (Chỉ Phùng Gian Đích Hạnh Phúc) 01   02 Complete CV

Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu Complete

Hạnh Phúc Viên Mãn Hệ Liệt

Hàng Ma Tháp   Complete

Hàng Không Bán 01 02 Complete 2 link

Hằng Ôn Complete

Hạo Dạ Vị Ương 01 02

Hạo Hạo Và Bằng Bằng

Hào Môn Bĩ Thiếu (Private) Complete

Hào Môn Diệm 01  02  Complete 2 link

Hạo Thiên Võng Cực Hệ Liệt

Hảo Thụ Thừa Song Complete

Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ Complete

Hậu Phi

Hầu quân như hầu mèo 01  02

Hậu sinh khả úy Complete

Hậu thảm họa

Hãy Chờ Ở Đây

Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em  01  02 Complete link 1,2 03

Hãy Nghe Tôi Kể

Hẹn Hò Với Chồng Cũ

Hệ thảo hòa Giáo thảo Complete

Hệ Thống Bồi Dưỡng Hôn Quân

Hệ thống nữ thần của trai thẳng Complete

Hết Thảy Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau

Hi Cảnh

Hi Nháo Hệ Liệt:

1.Hi Nháo Giang Hồ:

2.Hi Nháo Quan Trường:

3.Hi Nháo Dị Vực:

Hí Quân Nhập Hoài Complete

Hí Quỷ

Hỉ Tương Phùng Chi Thế Thân Tình

Hiến Cho Kim Chủ Đại Nhân Thâm Bất Khả Trắc  01 Complete  02

Hiên Viên  01  (Complete Q1)  02  (Q2)

Hiện Đại Hậu Cung

Hiệu Ứng Bươm Bướm Complete

Hiệu ứng nhân ngư

Hòa Bình Chia Tay Complete

Hoa Cải Dầu Nở

Hoa Dung Nguyệt Mạo nguyettulai  hana94 shjnsoo Complete 3 link

Hoa Dung Thiên Hạ  0rystalpump  Thuyluunien  dieplacvotam97

Họa Đường Xuân   Complete

Hoa Giá Hệ Liệt

Hoa Hoa Du Long Complete

Hoa hồng chi danh (Private)

Hoa khai bất kí niên

Hoa Lạc Vị Thức Quân Complete

Hoa Miên Liễu Túc   Complete

Hoa Nhai Thập Nhị Thiểu Hệ Liệt

Hoa Ngữ Hệ Liệt:

Hoa nở lặng im

Hóa ra tôi là kẻ điên Complete

Hoa Tâm Thuần Chúc Ái Complete

Hoa Tàn Hoa Khai Complete Hậu truyện Nguyệt Lãng Phong Thanh

Hoa Thần Nguyệt Tịch Complete

Hoa Viên Complete

Hòa Thân Vương Tử

Hoa Và Đại Ác Ma

Hóa Vụ

Họa Trung Hữu Quỷ (Drop)

Hoài Bích Kỳ Tội

Hoan Nghênh Lai Đáo Trạch Nam Chi Gia Complete

Hoàn Khố   Complete

Hoán Phu Complete

Hoàn Toàn Khống Chế

Hoàn Trái

Hoang Đảo Cầu Sinh

Hoàng Đế “Bụi Đời” Và Minh Chủ “Đầu Gỗ” Complete

Hoàng Đế Của Hoàng Đế  Complete

Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám  Complete

Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh

Hoàng Đế Thái Giam Nhất Oa Chúc  Complete

Hoàng Hậu Vi Thượng

Hoàng kim dũng giả truyền kỳ Complete

Hoàng kim kiếm

Hoàng kim nhãn

Hoàng Kim Thử Tham Ăn Complete

Hoàng Kim Vũ Dực  01 ( Hải Đường Tĩnh Nguyệt )  02 (Gia Tộc NCC) 03 (Thạch Gia Trang)

Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt

Hoàng Nhi, Tiếp Chiêu

Hoàng Phu Trùng TrùngComplete

Hoàng Thúc

Hoàng Thượng Quá Ham Chơi (Drop)

Hoàng thượng xin ngừng nhoi (Hoàng thượng biệt nháo)

Hoàng Tử Trong Tháp Ngà Complete

Hoàng Tử Truyền Kỳ  01  02  Complete

Hoại Đạo

Hoạt Cai Nhĩ Ái Ngã

Hoạt Sắc Mộng Hương

Hoạt Thụ Tội Complete    Phiên ngoại Trường Tương Thủ Complete

Học Sinh Trung Học 32 Tuổi Complete

Học Viện Ác Mộng Complete

Học viện điều giáo

Hòe quỷ chi gia hữu ác phu

Hòe Thụ Lý Complete

Hổ Duyến Complete

Hồ Đích Lao Lung Complete

Hồ Giá   PN Bánh Bao Thiên  Complete

Hồ Gia Huynh Đệ Hệ Liệt:

Hồ Ly Ăn Gà

Hồ Nghiệt

Hổ Môi Complete

Hồ muốn đi xa (Hồ thuyết viễn hành)

Hổ nô Complete

Hồ phiến Complete

Hồ Sơ Chuyện Lạ 01  02 Complete

Hổ Lang truyền thuyết

Hổ Phách

Hổ Phụ Complete

Hổ Tam Đừng Khóc

Hổ Tiên Sinh

Hỏa diễm triền tình Complete

Hỏa Vân Ca

Hội Chứng Capgras & Đám Người 01   02 Complete

Hồi Đáo Minh Phủ Tố Thiếu Gia  01  02

Hồi ký trả thù của mèo Exotic Shorthair 01  02

Hội Phôi Đích, Khinh Điểm 01  02

Hồi Thiên

Hồi Thủ Bích Vân Tây Complete

Hồi Thủ Diệc Thị Bằng Hữu

Hối Tình Mạc Tương Tư    Complete

Hồn Binh Chi Qua

Hỗn Đản, Nói Thích Tôi Thì Chết Sao! Complete

Hồn Đồn Than  01 (Q1 Complete) 02 (Q2 Complete)

Hôn khế

Hôn Lễ Trong Mơ

Hỗn Loạn

Hôn Nhân Đáng Sợ

Hôn nhân mạc danh kỳ diệu

Hôn Nhân Tạm Được Complete

Hôn Quân Bản Kỷ 01  02

Hỗn Trướng Từ Đâu Đến Complete

Hôn Vô Phổ

Hồng Bì Hài  Complete

Hồng Diệp Công Tử

Hồng Sắc Sa Mạc

Hồng Trần Nhất Mộng Complete

Hồng Trần Online Complete

Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại  Complete

Hồng Tuyến Ký Complete

Hợp Đồng Chuộc Tội

Hợp Hoan  (Tuyết Trung Không Linh) Complete

Hợp Hoan (Công Tử Vô Song)

Hợp Tung Thiên Hạ 01 02

Hủ Ước Số

Hứa Vị Trọng Sinh Kí   Complete

Hùng Miêu Viên Viên Complete

Hưng Đường Phong Vân

Hung thần

Hùng Thụ Đương Tự Cường  Complete

Hữu chích cương thi ái thượng nhĩ

Hữu chủng bài trực ngã

Hữu Chủng Nhĩ Ba Tường

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào  01   02

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí 01  02

Hữu Chủng Tả Đồng Nhân Nhĩ Hữu Chủng Khai Môn A Complete

Hữu Điều Kiện Luyến Ái Complete

Hữu Gia Chân Hảo Complete

Hữu gian khách điếm

Hữu Phong Minh Lang 01  02

Hữu Thủy Vong Xuyên Complete

Hựu Nhất Xuân

Huề Thủ Thiên Nhai  01  02 Complete 2 link

Hùng Tình Nan Cấm

Hủy tâm chú Complete

Huy Vũ Tuyệt Thế Complete

Huyền cực Online Complete

Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang Complete

Huyền Diệu Chi Tỉnh  01  02

Huyến Lạn Anh Hào

Huyễn Phượng Khúc Complete

Huyết chi dụ hoặc Complete

Huyết Dạ

Huyết Dạ Hệ Liệt:

 • Huyết Dạ Dị Văn Lục 01 Complete 03

Huyết Duyến? Tình Duyến? 

Huyết Liên

Huyết Oa Oa

Huyết Sắc

Huyết Sắc Mê Mộ Complete

Huyết Tinh Phong Tình Complete

Huyết Tộc Dụ Hoặc Complete

Huynh Đệ Cấm Chỉ Complete

Huynh đệ quỷ sự 01  02

Huỳnh Hỏa Trùng Đăng

Huynh Hữu Đệ Cung  Q1&2  Q3 Complete 3Q seeluv

Huynh Trưởng Biến Thái Complete

Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại Complete Thần Thoại Hy Lạp Hiện Đại Complete

 


D – Đ – E – F

D

Dạ Chi Thương Complete CV

Dạ dạ long xà vũ (Private) Complete 

Dạ Diên 01   02

Dạ đoạn huyền Complete

Dạ Hoặc

Dạ Quang Complete

Dạ Sắc Biên Duyên 01  02 Complete

Dã tâm của nam nhân Complete

Dã Thú Đích Ma Pháp Sư

Dã Thú Đích Tinh Linh (Private)

Dã Thú Kiên Thượng Đích Tinh Linh 01  02 (Private) Complete

Dã thú ngửi tường vi Complete

Dã Thú Pháp Tắc  01 (c1-14)  02 (Từ c15)

Dạ Thuật Complete

Dạ Tuyền

Dạ Vương Complete

Danh Y Cải Tạo Xử Phương Complete

Dáng vẻ anh thích em đều có Complete

Dạy “Hư” Em Trai Mất Rồi Giờ Phải Làm Sao

Dâm Dục thành bảo Complete

Dâm Hồ Lãng Ngữ

Dâm thú Complete

Dẫn Lang Nhập Thất Complete

Dẫn Linh Sư Complete

Dẫn Ly Tôn Complete

Dật Tiếu Khuynh Thành Complete

Dây Dưa Không Rõ

Dây dưa không rõ (Ninh Mông Hỏa Diệm) Complete

Dessaro Nhân Ngư 01 (Private) 02

Diary In Gray Tower (Hôi Tháp Bút Ký) Complete

Di Thu Complete

Dĩ Ác Chế Ác Complete

Dị Chủng Đảo 01  02 (Private, Drop) 03

Dị địa trọng sinh chi bạch

Dị Độ Trọng Sinh Chi Thiên Âm (Private)

Dị Giới Chi Long Bảo Bảo

Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự Complete

Dị Giới Chiến Quốc

Dị giới kim sinh

Dị Giới Thú Xâm

Dị Giới Tình Duyên

Dĩ Phụ Vi Thiên

Dị Quốc Tình Duyên

Dĩ thân tương hứa

Dị thế chi chưởng thượng danh chu

Dị Thế Chi Cực Phẩm Gian Thương

Dị Thế Chi Hạnh Phúc Tiểu Nhật Tử

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Complete

Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc   01     02

Dị Thế Du

Dị Thế Đại Lĩnh Chủ covannhahac2412  bachlongcac  huyetphong Complete

Dị Thế “Đào” Hoa Trái 01  03

Dị Thế Đế Vương Luyến Complete

Dị Thế Độc Phách

Dị thế lưu vong 01 02

Dị Thế Nhân Ngư Chi Tịnh Thủy Minh Lăng

Dị Thế Thú Duyến Complete

Dị Thế Tình Duyên  01  02 Complete

Dị Thế Tịnh Đế Song Sinh Liên

Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt Complete

Di thiên đại vụ

Dị Thú

Dịch Hướng Thiên

Diễm Cốt

Diễm Luyến Tàn Đồng Complete

Diễm Quỷ 01 02 Complete Phiên Ngoại

Diêm Vương (Private) Complete

Diện Cụ

Diễn Luyến

Diện Than Nam Đích Thải Sắc Nhân Sinh Complete

Diện Than Tướng Quân Cầu Tử Kí

Diễn Viên Quần Chúng Vươn Mình Ký

Diệp Dương Quỷ Tu

Diệt Thế Kỷ Complete

Diểu Đông  01  02 Complete

Do Kí Phỉ Nhiên  01 (Phần 2 Nam Hoa Mộng)  Complete 03

Dụ

Du Hiệp Truyền – Ma Kiếm Công Tử “Vệ” Chính Nghĩa 01  02

Dụ Hồ Nhập Hổ Khẩu Complete

Dụ bộ xuất đào tình nhân 01  02 Complete

Dụ Dạ Complete

Dụ Dỗ Đại Thần 01 (paosplace c1-32)   02 (Tiêu Dao quán- c33- Complete) 03 (Động Sắc Lang – Complete) 04 ( Nấm Rơm’s Blog – c68-Complete)

Dụ Đồng 01  02  (Từ chương 55) Complete

Dụ Hoặc Complete

Dụ nhĩ thành nhất gia

Dụ Thanh Mị Sắc

Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu Complete

Dụ Tình  01  02

Dụ Tình Dẫn Ái  Complete

Dụ Tội Complete

Du Y Complete

Dục “ba” bất năng  Complete

Dục Mãn Hạnh Lâm Complete

Dục Thần

Dục Trầm Tự Hải

Dụng ái điều giáo

Dung Hoa Toái

Dung Khuynh Thiên Hạ 01 (Drop) 02

Dung Quân Complete

Dụng Thân Thể Thuyết “Ngã Ái Nhĩ”

Dữ Ái Vô Quan, Dữ Thống Hữu Quan 01 02 Complete

Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên Complete

Dữ Lang Cộng Vũ Complete

Dữ Ngoại Tinh Nhân Đích Thân Mật Tiếp Xúc    Complete

Dữ Phụ

Dữ Quỷ Vi Thê  Quyển 1  Complete   Quyển 2  Complete  Quyển 3 Complete 

Dữ Thần Hôn

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt Complete 7vol

Dư Viễn Complete 

Dựa Vào Lão Tử Là Công Complete

Dực tỏa thanh dương 01  02 Complete 2 link

Dực thủy Complete

Dựng Phụ Complete

Dựng Phu Chủng Điền Kí (Drop)

Dựng Quỷ – Cha Ta Không Phải Người Complete

Dược Biệt Đình

Dược Nhân Liên Nguyệt Tâm Thương

Dược Tiên

Dưới Ánh Mặt Trời (Thái Dương Để Hạ) Complete

Dưới Chân Người Tình (Túc hạ đích luyến nhân) 01  02 Complete

Dương Cửu Complete

Dương Hoàng Đế Vs Bảy Con Lang Đại Thần 01     02 (Private) Complete 2 link

Dương Quang Hạ Đích Ái Nhân (Yêu Dưới Ánh Mặt Trời)  01  02  Complete

Dương Thư Mị Ảnh

Dưỡng Đản Ký

Dưỡng Lang Vi Hoạn

Dưỡng Long  01 Complete 02

Dương Nhập Lang Khẩu Complete CV

Dưỡng Nhất Chích Miêu (Nuôi Một Con Mèo)

Dưỡng Phụ   Complete

Dưỡng Qủy  Complete

Dưỡng Thành Nữ Vương 01 (c1-39)     02 (từ c40) Complete

Dưỡng Trư Thiên Nhật, Dụng Trư Nhất Thế Complete

Duy ái Thanh Phong

Duy nhất Mạc Bằng Lan Complete

Duy tự giả

Duyến Khởi Túy Nguyệt Duyến Diệt Thất Nguyệt

Duyên Lai Thị Miêu Complete

Duyên Phận Tòng Hắc Hưu Khai Thủy

Duyến Tội I  Cua  Động Trăng Đêm

Duyên Trung Duyên

Duyễn Luyến

Đ

Đa Tình Vương Gia Vô Tình Sủng  Complete

Đặc Chủng Binh Thị Vệ

Đặc Chủng Dong Binh 01  02 Complete

Đặc quyền của thủ trưởng Complete

Đặc Thù Án Kiện Điều Tra Tổ 01 (Drop)  02 Complete

Đại Ca  01   02

Đái Cá Không Gian Dụ Mỹ Nam (Private) Complete

Đại Chiến Đá Quý

Đại Dựng Phu

Đại Dựng Tổng Tài Thị Dụ Hóa

Đại Đại Liếc Nhìn Tôi Một Cái Complete

Đại Đạo Công Tác Thất Chi ủy Thác Giả Đích Ái Tình  Complete

Đại Địa Chủ   01 02

Đãi Được Bảo Bối

Đại Giá

Đãi Giá Hoàng Phi

Đại Giá Qúy Phi Complete

Đại Hiệp Complete

Đại Hiệp Dữ Thần Y

 • Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể 01&02 (cùng ng edit) Complete

Đại Hiệp Mặt Liệt và Bối Sát Giáo Chủ

Đại Hồ Tiểu Muội  01  02

Đại Hoan Hỉ Complete

Đại học yêu quái

Đại luật sư và thực tập sinh Complete

Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký Complete  Phiên ngoại Complete

Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La    Complete

Đại Mễ Tiểu Mạch Complete  Đồng Nhân

Đại Minh Tinh Và Sát Thủ (Private) Complete

Đại Nịnh Thần

Đại Phách Quan  Complete

Đại Quái Thú Không Được Ăn Ba Ba Của Ta (Private)

Đại thần, chúng ta HE thôi Complete

Đại Thần, Theo Ta Đi Thôi

Đại Thần Cách Vách Em Thích Anh Complete

Đại Thần Này Không Kháo Phổ

Đại Thần Quá Cuồng Dã

Đại Thần Tiềm Quy Tắc  Complete

Đại Thần, Vợ Anh Đến Rồi! Complete

Đại thúc, anh là của chúng tôi

Đại Thúc Biệt Tưởng Đào

Đại Thúc Dưỡng Lang Ký

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt Complete

Đại Thúc Ngộ Thượng Lang  kimleleenglish  boyloveacademy  khanhhoamaithao  daithucthunp

Đại Thúc Thân Ái 01   02

Đại Thúc Tứ Thập Complete

Đại Trứ Đỗ Tử Bôn Tiểu Khang 

Đái Trứ Không Gian hệ liệt:

Đại Xí Nghiệp Gia

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  Complete

Đạm Sắc Sắc Vi (Drop)

Đắm Say Hệ Liệt (Trứ Ma Hệ Liệt) Complete

Đản Đông Đích Xuyên Việt (Câu Đáp Lan Lăng Vương)

Đan hành bổn hệ liệt:

Đan Hành Đạo

Đan Hướng Đích Ái  Complete

Đan Tử Đan Hệ Liệt :

Đằng chi luyến Complete

Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Đợi anh ngước lên) 01  02 Complete

“Đáng yêu ngọt ngào” Tiểu đệ đệ

Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh VS Đáng Ghét Đại Nam Nhân Complete

Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương (Đả Đả Tang Thi, Đàm Đàm Luyến Ái) Complete

Đào Mộ Đào Ra Quỷ Complete CV PN 1   PN 2 Complete

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư Complete

Đào Hoa Dựng, Nông Gia Nhạc:

Đào Hoa Hành

Đào Hoa Nguyên Ký (Private) Complete

Đào Ly Vô Hạn Mật Thất   quythoiden  whoaibangw  yeongin

Đạo Mộ Chi Cổ Mộ Tạp Kí 01  02

Đạo Mộ Chi Tế Phẩm (Private) Complete

Đảo Môi Hệ Liệt

Đảo Môi Tiểu Bảo Bối Nhi Complete

Đào Nguyên Mộng   01  02 Complete

Đào Thanh Y Cựu

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình Complete

Đạp Tiên

Đát Kỷ 01 (Drop) 02

Đầu bếp thời đại cơ giáp

Đây vốn là câu chuyện về một ngựa đực thu muội tử, cho đến khi hắn trúng xuân dược

Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi Complete

Để Anh Yêu Em Complete

Đế Đài Xuân (Đế Thai Xuân) 01  02  03 Complete link 2,3

Đệ đệ mỗi ngày đều đang diễn trò

Đế đô dị sự lục (private)

Đế Hậu  01  02

Đệ nhất gia tộc

Đệ nhất phu nhân 01 02

Đế Nghiệp Vô Thương  Complete

Đệ Tam Giả

Đế Thụ – Hậu Cung Ba Nghìn  01  02

Đề Tiếu Giai Phi Complete

Đế trường trạch  01  Complete  02

Đế Vương

Đế vương công lược 01 02

Đế Vương Gia

Đế Vương Nghiệp – Thiên Hạ An Lan Complete

Đệ đệ đáng sợ của ta Complete

Đêm Đêm Kinh Hồn Complete

Đi Đâu Về Đâu (Private) Complete

Đi Qua Hồng Trần

Đi Săn 01  02

Đi Tìm Cung Điện Cát Vàng Mộng Ảo (Tầm Hoa Mộng Huyễn Sa Trần Cung) Complete

Đi vào nhân cách phân liệt

Địa Hạ Phách Mại Sở  01  02

Địa Hạ Tình Nhân (Tình Nhân Bí Mật)

Địa Ngục Chi Ngược Complete

Địch Âm

Đích Tử Nan Vi Complete

Điềm báo mạt thế

Điểm Lượng Tinh Tinh Đích Nhân Complete

Điểm Tướng

Điểm Tướng Quân Tâm

Điên Cuồng Tiến Hóa

Điên Đảo Chúng Sinh

Điện Hạ, Thỉnh Cẩn Thận

Điên Phong Đối Quyết Complete

Điên Phúc Đồng Thoại Complete

Điếu Cá Kim “Công” Tế Complete

Điểu Đại Hữu Thí Dụng Complete

Điều Giáo

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường Complete (còn 1 pn)

Điều Giáo Thê Đệ Ngày Ngày Đêm Đêm   Complete

Điều Phong Lộng Nguyệt Complete

Điểu Ngữ Chuyên Gia Complete

Điều Ước Của Dê Con Complete

Điệu valse của những kẻ cặn bã  01  02 Complete

Định Huyền Đạo Không Complete

Định lý Pitago

Đỉnh Online

Đổ ái

Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp Complete 

Đọa Lạc Bạch Bào 01 02 Complete 2 link

Đoạn Tương Tư Complete

Đoạt Đế Complete

Đoạt Tình Quân Sư  Complete

Đoạt Tử

Đoạt tướngComplete

Đơn Phương Công Lược (Chiến Lược Tấn Công Một Phía) Complete

Đổ Cục  Complete Phiên Ngoại

Độ Duyên

Đố Kỵ Và Yêu

Đổ Thạch Sư  Complete

Đô Thị Dị Văn Lục Hệ Liệt:

Đô Thị Tế Linh Sư

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Cô Huynh Đệ Hệ Liệt:

Độc Gia Chuyên Sủng    01   02 (Private) Complete

Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái  01  02 Complete 2 link

Độc giả, ngươi nằm xuống! 01  02 Complete

Độc Hành Thú  Complete

Đọc Thầm

Độc Thủ Diêm Vương Lệnh Complete

Đối Bất Khởi Hệ Liệt

Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có Complete

Đối Diện! Mau Đem Tiết Tháo Của Anh Kiếm Trở Lại

Đối Diện Tương Tư  Complete Phiên Ngoại

Đội Đặc Nhiệm S.W.A.T

Đội điều tra yêu ma

Đôi đũa lệch

Đời này lương bạc

Độn Nô Ác Chủ  01 (Drop) 02

Đơn giản yêu hận  Complete

Động cơ giết người 01Complete  02

Đồng Hoa Trung Lộ Tư Lập Hiệp Tể Y Viện Quái Đàm  greencrab11  superruaham Complete blovez Complete

Đông Lăng Văn Ngôn

Đồng Nhất Phiến Giang Hồ Hệ Liệt:

Đông phong hí liễu Complete

Động vật máu lạnh Complete

Đột Ngột

Đưa Tôi Đi Ngắm Biển Mùa Đông

Đứa Nào Dám Ngược Tiểu Thụ Của Ta Complete

Đừng Chạy Lão Sư Complete

 • Phiên Ngoại  1-6   7-end Complete

Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi! (chính văn) Phiên Ngoại Complete

Đừng Đùa Bỡn Lưu Manh Như Ta, Cảnh Sát Ca Ca

Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình  01 Complete  02

Đừng Nói Yêu Tôi  (Biệt Thuyết Ái Ngã) Complete

Đừng Tới Đây

Đương BT Gặp Gỡ BL Complete

Đương Cẩu Ái Thượng Miêu Complete

Đương chuyên nghiệp pháo hôi xuyên thành Jack Sue

Đường đột mỹ nhân Complete

Đường Lang Quân  Complete

Đường Nam Hướng Bắc 01  02

Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Thành Tiểu Quan 01  02  Complete 2 link

Đương Niên Ly Tao 01  Complete  02

Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác Complete

Đương tiểu phiến ngộ đáo thành quản Complete

Đương Thời Minh Nguyệt Tại

Đương Trọng Sinh Tao Ngộ Xuyên Việt

 

E

E&C (Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh) Complete

Em Chỉ Nhìn Về Phía Anh Complete

Em Họ Không Dễ Nuôi

Em Không Biết Complete

Em Là Một Chú Cún

Em Muốn Là Chính Em

Em nói ánh trăng đêm nay đẹp như thế

Em trai

Em Yêu Anh Nhưng Em Đã Già Rồi  Complete

F

Forever

 


# – A – B – C

#

囧 không gian Complete

囧 Nhân Nhất Gia Thân Complete

囧 Tử Cá Nhân Liễu  01  02

0:55 AM

0 Distance

1/2 Lưu Manh 01  02 Complete

2+ Complete

2B lâu lý hoan thoát đa

3 Ngày, Em Yêu Anh

7 Complete

7 Ngày – Thất Thiên Complete

10 Tuổi vs 17 Tuổi Complete

12 Cầm Tinh Hệ Liệt

15P, 7H, 6SM Complete

30 Ngày Làm Gay   01  02 Complete 2 link
37 độ rưỡi Complete

138 Hào Dị Thú Manh Sủng Điếm   Complete

365 Nghề

503 Sự Kiện Bộ Complete

555, Vì Sao Tôi Lại Là Thụ Complete

1930

1976

2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục

2013  Winterplace    toratoramu Complete

 

A

A ∑(°△°) Lão đại Complete

A Khinh (A Khánh) 01 Complete 02

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ   01   Complete season 1  02

A Bảo

A, Này, Tôi Là Thẳng Nam Complete

A Thiệp 01   02 Complete

A Trạch Cơ Tình Liên Manh  Complete

Ác chi hoa  Complete

Ác độc nam phụ muốn thượng vị

Ác Huynh Tại Bên 01  02 Complete

Ác Long Pháp Tắc

Ác Ma Bảo Bối

Ác Ma Chi Danh minqiu khieunguyet wanei Complete link 2,3

Ác Ma Cũng Đi Làm  01  02  Complete link 2

Ác Ma Đệ Đệ Của Ta

Ác Ma Hướng Bên Trái

Ác ma giáo phụ

Ác ma phi dưỡng thành

Ác Ma Song Bào Thai Complete

Ác Mộng dieplacvotam97 thientran7250 (Từ chương 68 -end)  tuyettinhcacblog Complete

Ác Phó   01  02  Complete  2 link

Ác Thần

Ách Ba  Complete

Ách Vận Triền Thân

Ai, Anh Hùng Khí Đoản Complete

Ai Ai Cũng Yêu Bản Giáo Chủ

Ái Bất Quy (Không Thể Quay Đầu)  01  02 Complete

Ai cũng cảm thấy nhân vật chính sẽ hắc hóa

Ái Cửu Sinh Tình Complete

Ai dám nói xấu sư huynh Complete

Ái Dục Manh Động & Ái Dục Loang Lổ 01   02

Ái dục phục tùng Complete

Ái dục thành thị hệ liệt

 • Ái Dục Thành Thị Chi Chấp Nhận 01  02

Ai đâm sau lưng tui Complete

Ái Đích Dụ Bộ (Giăng Bẫy Tình Yêu)  Complete

Ái Đích Thành Nhân Thức  Chính Văn   PN  Complete 2 link

Ai gặp gỡ ai (Thùy ngộ kiến thùy)

Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm! Complete

Ái Khuyển Complete

Ai Là Ai Đích Thương (Ai Tổn Thương Ai) Complete CV  Phiên Ngoại

Ái Linh

Ai nha, bảo bối

Ái Ngươi Sẽ Ăn Luôn Ngươi

Ái Nô Hệ Liệt Complete Ách nô, Tuyết nô nhi, Si nô nhi, Lãnh nô nhi

 • Sửu Nô Nhi 01  02

Ai Nói CV Không Thể Cưa?! Complete

Ai nói nam nhân không thể làm [mẹ] Complete

Ái Tại Đồ Thư Quán 01   02 Complete

Ái Tại Hà Phương

Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì  Complete

Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt

Ái Thị Đột Tập (Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ) Complete

Ái Thượng Đại Sư Huynh Complete

Ái Thượng Điều Giáo Sư

Ái thượng giả diện trợ lý Complete

Ái Thượng Mĩ Nam Quản Gia  Complete

Ái thượng nam nhân đích nam nhân

Ái Thượng Nhất Cá Nhân Complete

Ái Thượng Phách Đạo Cảnh Quan

Ái Thượng Thiên Tài Ngọa Để (Yêu Phải Thiên Tài Nằm Vùng) Complete

Ái Thượng Tối Ưu Tú Đích Nhĩ

Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu Complete

Ái tiểu lang

Ái Tình Ấm Áp Uyên Ương Hệ Liệt

Ái Tình Dư Vị

Ái Tình Luân Khuếch  Complete

Ái Tình Như Trà Hệ Liệt

Ái Tình Sự Kiện Bộ Hệ Liệt

Ái Tình Thủ Biểu (Đồng hồ tình yêu ) 01 02 Complete

Ai xem ai là thật

Ái Vô Cấm Kỵ Complete

Ám Ảnh Chi Ma Luyến Complete

Ám dạ chi tộc Complete Q1

Ám Dạ Ma Quân chi Ám Liệp Trần Tâm

Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn 01 Complete 02

Ám dạ thao túng giả Complete

Ám Dạ Thự Quang Complete

Ám Dạ Trầm Luân Complete

Âm dương quyển Hệ liệt:

Ám Đế Sủng Ái

Ám liệp giả

Ám Luyến Na Kiện Tiểu Sự (Như Gần Như Xa)

Ám Tử

Ám Vô Dạ ONLINE  Complete

An Cư Lạc Nghiệp 01   02 Complete

An Tĩnh Đích Bộ Thủ Complete

Âm Dương Gia Tỏa (Drop)

Âm Hoàng

Âm Luyến (Drop)

Ẩm thực gia và Ảnh đế

Âm Trần Tuyệt Complete

Ân Hữu Trọng Báo

Ẩn Tính Muộn Tao

Ân Tứ (Báo Ơn)

Ấn Chương Của Vương Tử Complete

Anh anh anh, bảo bảo tâm lý khổ

Anh Bang Hệ Liệt Chi Nhất Complete Tuyệt Đối Hấp Dẫn, Tuyệt Đối Tập Trung, Phục Tòng, Tuyệt đối chung tâm

Anh Chàng Đi Giày Cao Gót, Cậu Uy Vũ Lả Lơi

Ảnh Công Tử

Anh cũng chỉ là tên cặn bã

Anh ~ em muốn ngủ với anh Complete

Anh Đào Truyện Complete

Ảnh đế là tên tiểu tiện nhân!

Ảnh Đế Thành Song

Ảnh đế vs Ảnh đế  Complete

Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rơi Rồi! 01 02 Complete

Anh Hai Ôm Một Cái  Complete

Ánh họa Complete

Anh Hoa Hỏa

Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu Complete

Anh là bài ca trong trái tim em  Complete

Anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao Complete

Anh Nghĩ Muốn Em Complete

Ảnh Quỷ Complete

Anh rể, em có rồi !

Anh Sẽ Chờ Em ở Tầng 16

Anh trai, em vẫn thích anh Complete

Anh Túc

Anh Yêu Em Complete

Ảo Giác  01  Complete 02

Áp Ngươi Cả Đời

Áp Trại Phu Nhân Complete

Atlantis

Atula Vương Đích Nam Nhân  13 – 22  23 trở đi

Ấu Ninh của tôi

B

Ba Ba 17 Tuổi Của Ta Complete

Ba Ba Đích Luyến Sủng

Ba Ba Đích Tân Nương Tử Ở Cửa Đối Diện  01  02 (blog private) Complete

Ba Bước Lên Rổ

Bà Chủ Đi Đâu Rồi?! Complete

Bá Đạo Kỵ Sĩ Tình Nhân 01 02 Complete

Ba Mươi Lăm Đống Phòng Bốn Lẻ Một Complete

Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu Complete

Bà Mối 10086 Complete

Bá Chủ Đích Soả Nhi

Bá Đạo Tổng Tài Nhặt Xà Phòng

Bá Tình Thủ Ái Complete

Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật Complete

Bá Tước Đại Nhân Cầu Người Tha Đi

Bạc Hà Đường  01   02  Complete 2 link

Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc Complete

Bác sĩ thú ý nghiệp dư của thú nhân

Bác Sĩ Túc Xá Lâu Ký Sự Bộ

Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt Complete 4 vol (còn 2 vol)

Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy Complete

Bắc Thành Thiên Nhai

Bạc Tửu

Bạch Công Tử Complete

Bạch Dạ Hắc Thiên

Bạch Hắc Bạch Complete

Bạch liên hắc hóa mười tám thức

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký (Khánh Trúc Nan Thư) Complete

Bách Quỷ Dị Văn hệ liệt:

Bách Thảo Chiết  01  02 Complete

Bạch Hạnh Lang  Complete

Bạch Huyết Hồng Tâm

Bạch Miêu Complete

Bạch Si Complete

Bạch Trạch   Complete

Bách Vô Nhất Dụng Thị Thư Sinh

Bạch Vũ Một Thạch Lăng Complete

Bạch Y Kiếm Khanh  sathuy  hanhoaphong  cahunu

Bài Loan Giá Cá Binh 01   02  Complete

Bái Thác Liễu, Tiểu Bạch!

Bản Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Dã Thú

Bản Ghi Chú Hằng Ngày Complete

Bán lộ phu phu Complete

Bản Sắc Lưu Manh Complete

Bần Tăng Giới Sắc, Thỉnh Vương Gia Tự Trọng

Bàn tay tạo hóa

Bản tình ca nhỏ Complete

Bạn trai cũ đều đang nằm thương

Bản tọa vì nam chính lo nát tâm

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to

Bàng Hoàng Đích Dã Thú Complete

Bảng phỉ tiên sinh thân ái của tôi

Bàng Quan Bá Khí Trắc Lậu

Bảng Thượng Hoa Kiệu Giá Liễu Lang  01  02

Băng Phong Chích Dục Complete

Băng Sơn Vương Gia Đích Ái Nhân

Bánh Táo  01  02 Complete

Bao Dưỡng Em Đi

Bao Dưỡng Tình Nhân Complete

Báo ân Complete

Báo Ân Kí Complete

Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi Complete

Bảo Bối  Complete CV Q1

Bảo bối bảo bối

Bảo Bối Bảo Bối (Tích Huyết Đường)

Bảo Bối Con Là Ai Complete

Bảo Bối, Em Đang Câu Dẫn Tôi Đấy   01   02 Complete

Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại Complete

Bảo Bối, Khiếu Ba Ba Complete

Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Gặm Cỏ Non 01  02

Bảo bối nhanh yêu anh đi Complete

Bảo bối thiên hạ 01     02

Báo cáo thủ trưởng, thân thỉnh phản công

Bảo Hiểm Nhân Mạng Complete

Bạo Lực Hòa Thân Chỉ Nam

Bảo Mẫu Complete

Bảo Nhi

Báo Phục Complete

Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa) fishboylove  mongphonhoa Complete reddevilrose

Bạo Quân (Phong Lộng) Complete

Bạo Quân (Tế Mểu) 01  02 Complete

Báo Quân Triền Miên Ý

Bạo tiếu giang hồ hệ liệt :

Bảo trì trầm mặc

Bất Ái Kỷ  Complete

Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài Complete

Bất Báo Complete

Bắt buộc trúng thưởng  Complete

Bất Chính Đương Quan Hệ Complete

Bất Chính Thường Quan Hệ  01   02 Complete 2 link  Phiên Ngoại

Bất Dạ Thành Complete

Bất Đan Thuần, Hựu Chẩm Dạng?

Bắt cóc Complete

Bắt Đầu Hạnh Phúc  01   02

Bắt đầu từ “thân”

Bát Điểm Đương Complete

Bất Hủ Bất Trạch Bất Tương Ái 01   02 Complete

Bất Khả Kháng Lực 01 Complete 02 03

Bất Luân Chi Luyến – Bắc Xuyên Tú Hoành Complete

Bất Lương Đạo Sĩ Hệ Liệt

 • Đảo Môi Kiểm Đáo Nhất Quả Đản   01  02  Complete 2 link 
 • Tiên Đạo Yêu Ma Lục  01  02 Complete

Bát Mặc Đào Hoa

Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình Complete

Bất Năng Ái Nhĩ

Bất năng thuyết đích ái luyến

Bất Năng Thuyết Đích Bí Mật Complete

Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt Complete

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh 01 02 Complete

Bất quá chỉ như vậy 01   02

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt Complete

Bát Quái Tu Chân Giới 01  02

Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh 01  02 (từ chương 45)  SD4U Complete

Bất thị bất ái nhĩ

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân Complete

Bất tiểu tâm Complete

Bất tố ly thương

Bầu Trời Của Tô Kỳ Xán

Bất Tử Ái Hệ Liệt

Bất Uổng Thử Sinh Complete

Bất Vong Tình Thâm

Bảy Ngày Yêu Nguy Hiểm (Nguy Tình Thất Nhật) Complete

Bầy Sói Giữa Đường

Bé con thân ái

Bẻ Cong Ảnh Đế Cong

Bé Ngốc Của Ta

Bé Thỏ Ngoan, Mở Cửa Ra Nào

Bệ hạ nhĩ kiểu tình liễu

Bệnh chữa rồi

Bệnh Khí Mười Năm Complete

Best Lover 01  02

Beautiful Complete

Beijing Story 01 02  03Complete link 2,3

Blue (Neleta)  sathuy  SD4U Complete  Phiên Ngoại

Bị Boss Mang Thù Trốn Thế Nào

Bị cầm cố đích ba ba Complete

Bị chà đạp đích học sinh hội trường Complete

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân Complete

Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh  01 Complete  02

Bí Mật (Huỳnh Dạ) Complete

Bí Mật (Lạc Duệ) Complete

Bí Mật Của Đông Chí   01   02 (Private) Complete

Bỉ Ngạn Đào Hồng Complete

Bỉ Ngạn Lâm Uyên  Complete

Bỉ ngạn yên hoa Complete

Bi thôi của tiên sinh A

Bỉ thì bỉ thì  01  02

Bị trai thẳng phòng kế bên bẻ cong làm sao giờ

Bích Huyết Phệ Tình

Bích Thủy Tình Thiên

Bích Thủy Tình Thiên – Tứ Huyền Complete

Biên Bức 01 Complete  02

Biên Giới

Biên Nhược Thủy  01  02  Complete

Biên Thành Phiến Mã    01   02 Complete

Biến Miêu Ký (Nhật Ký Hóa Mèo) Complete

Biến thái Complete

Biến Thái Thần Quái Học Viện

Biến Thân Du Hí

Biến Thân Hệ Liệt:

Biến Thành Mèo Làm Sao Giờ

Bệnh Sợ Yêu Complete

Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

Biệt Thái Nhập Hí Complete

Biệt Thự Mê Tình Complete

Bình Dân Hạnh Phúc Complete

Bình Đạm Sinh Hoạt Complete

Bình Hành Tình Nhân  Complete

Bình Hoa aiyen  vanthutraquan3   bongsoo  Compelete 3 link Phiên Ngoại Compelete

Bình Phàm

Bộ bộ vi doanh (Private)

Bồ Chi Luyến Complete

Bộ Khoái Xuân Thu  01   02

Bỏ Qua Đích Chờ Đợi  01  02   Complete 2 link

Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ Complete

Boss Hậu Bối Đích Nam Nhân

Boss, Xin Đừng Nóng Nảy Xà Viện  Vân Du Các Complete Phong Kiều Complete

Boss, vừa dịp đột kích

Bối Đạo Nhi Trì

Bội đức chi nhị ác liệt con riêng Complete

Bội Đức Chi Kiếm Complete

Bồi giá Complete

Bội Phản Chi Luyến Complete

Bối Phụ Dương Quang Complete

Bồi Tẩm Thừa Tướng Complete

Bói toán

Bởi Vì Em! Vĩnh Viễn khắc sâu trong trái tim anh!

Bọn mi bắt nạt ta!

Bổn Trư Truyện Complete

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp  01  Complete 02

Bổn vương là đệ nhất thiên hạ (private)

Bóng Lưng Nhạt Nhòa (Tiêu thệ đích bối ảnh)  Complete

Bỗng Nhiên Quay Đầu

Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre Complete

Buộc Luyến 01 Complete 02

Buông Tay  01   02  Complete

Buông Tha Cho Ta Được Không  01  02 Complete 2 link

Buông tổng tài ngôn tình kia ra!

Búp bê tình ái của đại ca

Bức Khổ Tình Sử Của Tiểu Tài Xế

Bươm bướm Complete

Bướng Bỉnh Tiểu Thiếu Gia Complete

C

Ca, Anh Thích Em Không Complete

Ca Ca , Ba Ba Thật Vĩ Đại  Complete

Ca Ca Cấp Đệ Đệ Tín +Ca Ca Cấp Thiên Sứ Tín Complete

Ca Ca Hỗn Huyết Của Ta

Ca Ca Xuất Giá  Complete

Ca, Đừng Niết Mặt!

Cả người đều là bảo

Ca Thần Chi Luyến Complete

Các Độc Giả Ơi, Tác Giả Bị Ăn Tươi Rồi Complete

Các Ngươi Khi Dễ Người!

Cái Đuôi Thứ Chín

Cái Gì? Hắn Có Sở Thích XX   Complete

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xa Đích Thế Giới Complete

Cain Chi Huyết

Cảm giác bị người theo dõi (private) Complete

Cẩn thận! Nơi này có học đệ thường lui tới

Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Cảnh Đế Kí Sự

Cảnh Hiên

Cảnh Quan Đích Lão Hổ Lão Công

Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu    Complete

Cạnh Kiếm Chi Phong Complete

Cảnh xuân trong động Complete

Cáo Bì Hổ Oai

Cát Tường Như Ý Complete

Cát Tường Thú Hệ Liệt:

Cấm ái chi tương sủng Complete

Cấm Cung  01    02  Complete

Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Complete

Cấm Kỵ Hệ Liệt:

Cấm Lại Gần (Thỉnh Vật Kháo Cận) Complete

Cấm Luyến  Complete
Cẩm Sắt Complete

Cẩm Thành Mộc Vũ

Cẩm Y Vệ Complete

Cẩn ngôn

Cận Sắc Như Thương

Cật Phạn, Thụy Giác, Đả Cương Thi   01   02

Cậu ấy Là Chi Lý Đại Nhân Complete

Cầu Duyên   Complete

Cầu Hoàng (Phượng Trọng Hoàn)

Cầu Hoàng Complete

Câu Cấm Lão Đại Complete

Câu Chuyện Bể Bơi Complete

Câu Chuyện Của Chủ Quán Và Nhà Thiết Kế 01  Complete 02

Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ  Complete

Câu Chuyện Của Thầy Giáo Và Tổng Giám Đốc

Câu Chuyện Của Tiểu Ngân Và Tiểu Lam Complete

Câu chuyện kì quái ở nhà trọ số 01

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng  Complete

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng Complete

Câu Đáp Thành Gian  Complete

Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu   Little Conner  Tố Tố  Bạch Điệp Các anhhoachibich Complete link 3,4  libakado  Phiên Ngoại

Câu Lạc Bộ Sắc Lang Complete

Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt Complete  Phiên Ngoại

Cậu Ngốc

Câu tâm du hí

Cầu Thê 

Cầu Thối Nhân Gian Giới (Tìm Về Thế Giới Con Người)  01    02

Cậu Vẫn Là Đi Bán Đi

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo Complete

Cha Lưỡng Nhất Khối Nhi Quá Nhật Tứ Bái Complete

Cha, về nhà ăn cơm!

Chạm Vào Là Nổ (Nhất xúc tức phát)

Chanh Hoàng  Complete

Chàng Admin Không Muốn Cặp Kè Với Tôi Complete

Chẳng Khoa Học Chút Nào

Chào mừng đến với trò chơi ác mộng

Cháy lên đi! Trạch nam!

Chạy Trở Về Thế Giới Của Các Ngươi (Drop)

Chạy trốn

Chẩm Độ Đa Tình  Complete

Chẩm Hội Như Thử Comple

Châm Phong đối quyết Comple

Chân Mệnh Thiên Tử

Chân Tâm 

Chân Tâm Sai Phó

Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm Complete

Chân Tình Tương ủng  Complete

Chấp nhận

Chấp Niệm

Chất Tử   Complete

Chất Tử Điện Hạ 01  02  (Từ chương 21) Complete

Chất Tử Hoặc Quân

Chất Tử Vu Li  Complete

Châu Ngọc Tại Trác

Che giấu chủng tộc em gái ngươi ý! Complete

Chết Không Tha Thứ

Chi Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt

Chí Dị Huyền Nghi

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già Complete

Chí Tử Bất Du  01 Complete 02

Chỉ Xích Dương Quang  (Ánh Mặt Trời Trong Gang Tấc)

Chỉ Yêu Em

Chia tay Complete

Chia tay (Tô Tô Kha)

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí Complete

Chiếc Lá Kí Sinh  01 Complete 02  Phiên Ngoại Complete

Chiến Dịch Ôn Nhu

Chiến Đồ

Chiến Lật Chi Hoa fuukaze  cuongtu850

Chiến lược công phòng của đại thần

Chiến Quốc Chi Bách Vạn Đồ Thành

Chiến thần Complete

Chiết Dực Đích Thanh Điểu  01  02

Chiết Đằng Chiết Đằng, JQ Nảy Nở (Cọ Tới Cọ Lui, Gian Tình Nảy Mầm) 01  02

Chiết Mai Lưu Hương

Chiết Quế 01 02 Complete

Chiêu Tài  Complete

Chiêu Tuyết Complete

Chiêu Tước  Complete  Thượng bộ

Chín Cây Số Tình Nhân    Complete

Chỉnh Cổ Complete

Chính Là Cậu

Chính Là Ngươi Nô Lệ Complete

Chính năng lượng hệ thống Complete

Chinh Phục  Complete

Chinh phục mãnh nam học trưởng  01    02 Complete

Chính Xuân Phong Complete

Chó

Chờ

Cho ta một nụ hôn

Chọc Nữa Tôi Sẽ Đánh Anh!

Chocolate Chi 囧

Chú Ái Tinh Không

Chu Chu chi Niệm

Chu Gia Hệ Liệt

Chu Gia Nam Sủng Danh Mộ Yên

Chu Môn Hệ Liệt

Chủ Nhân, Thỉnh Uy Ta Ăn No! Complete

Chu Sa Lệ

Chủ Tử lodamngannam (c1-14) tieudaodong lieulam Complete hongloandong (c15-end)

Chú ý! Có gấu qua lại! Complete

Chúa Ban Phước (Thượng Đế Bảo Hữu Nhĩ) Complete

Chúc Mừng Sinh Nhật 01  02 Complete 2 link

Chức Nghiệp Thế Thân  Complete

Chủng Chủng Điền, Dưỡng Dưỡng Nhi  

Chung Cực Lam Ấn Complete

Chung Điểm Trạm  01 (Fangirl’s world-bachhoababa)  02 (Winterplace)   03 (Khốn Kiếp) 04 (Phong- thienthanma9x)   05 (Gà Cầu Vồng)

Chủng Điền Dưỡng Nhi  01   02

Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan  01 Complete 02

Chúng Lý Tầm Tha Complete

Chúng ta khác loài thì làm sao yêu nhau

Chúng Ta Một Nhà Đều Là Quỷ Hút Máu  Complete

Chung Thân Chế Nô Tài Complete

Chung Thân Tù Cấm

Chuông Lạnh

Chuột Túi Xã Hội Đen Complete

Chưởng Quỹ

Chuyện Cái Tờ Rym Complete

Chuyên Chú Phối Giác Nhất Thiên Niên!

Chuyển Công Thành Thủ Complete

Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh Complete

Chuyên gia lừa gạt tình yêu (Drop)

Chuyên nghiệp phẫn diễn Complete

Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ  Complete

Chuyện xấu CP Complete

Chuyện Xưa

Chuyện yêu đương Complete

Có gan ngươi đừng chết  superruaham   trasuacacao handatuyet tranlongtuong

Có giỏi đâm lần nữa coi

Có Lẽ Tình Yêu Không Hề Đau Khổ

Có Một Tên Mặt Than Khép Kín Yêu Em Complete

Có Quỷ Triền Thân  (Drop)

Có Thể Yêu, Có Thể Hận, Cũng Có Thể Tha Thứ

Cô Hồ Complete (tới chương 21)

Cô Nhiên Tùy Phong Complete

Cổ Bảo Đồng Cư Vật Ngữ Complete

Cố hữu Complete

Cổ Mộ Có Một ổ Xà Complete

Cổ Mộ Kì Duyên Complete

Cố Nhân Sàng Sự

Cổ ngoạn tông sư tại hiện đại

Cổ Tâm Linh Lung Complete

Cơ khát Complete

Cơ hữu ca ca không phải người

Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi   shuangyan91  lactinhxuyen   vanphicac  casslovejaejoong Complete

Cởi sạch giải trí Complete

Con Đường Lưu Giữ Tình Yêu

Con Hồ Ly Ghê Tởm (Na Chích Khả Ác Đích Hồ Ly)

Con Mắt Thứ Ba (Đệ Tam Chích Nhãn)

Con Mẹ Nó, Ta Bị Hãm Hại Complete

Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng (Băng sơn nam đích liệp vật) Complete

Con Rết Tinh Và Vu Sư Đại Nhân  Complete

Con trai của biển 01 Complete   02

Con Trai Thanh Quan Cha Gian Thương

Con Yêu Người Xa Lạ

Còn Sống Chính Là Ghê Tởm

Cổn, Ly Hôn 01   03

Công Chiếm Complete

Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân Complete

Công Giá 01   02

Cổng Rào Tiếng Chó Sủa Vang

Cống Phẩm Complete

Cống Phẩm Nam Hậu

Công Tẫn Thiên Hạ

Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào

Công Tử Biến Bại Gia Tử   Complete

Cốt Lý Hương

Củ Triền Bất Thanh Complete

Cúc Hoa Cổ Kiếm Hòa Tửu

Cúc Hoa Đản Tử Ký

Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung Complete

Cung Hỉ Phát Tài 01  02

Cùng Miêu Mễ H Ba Complete

Cung nghiệt Complete

Cùng Quân Hoan Hảo Complete

Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công Complete

Cuộc sống bình thản của bộ xương khô quái đản

Cuộc Sống Cổ Đại Của Trương Vân

Cuộc Sống Có Thể Vớ Vẩn Hơn Nữa Không? Complete

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Bác Sĩ Và Thần Y   Complete

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu Hổ Complete

Cuộc sống hàng ngày của nam thần và mèo AMETHYST Vivienne1503 Complete link 2

Cuộc sống hoang đường của tôi (private) Complete

Cuộc sống mỗi người Complete

Cuộc sống nhà giàu

Cuộc sống nhàn nhã của Lâm Ngọc Khê

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà  01  02 Complete

Cuộc Sống Người Vợ Bắt Nguồn Từ Một Bài Post ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Complete

Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng 01  02

Cuồn Cuộn Hồng Trần

Cuồng Bạo Đích Nhĩ, Cuồng Nhiệt Đích Ái Hệ Liệt

Cuồng Hỏa

Cuồng Lỗ Ngạo Khí Trang Chủ Complete

Cuồng Phu Complete

Cường thế công phòng

Cuồng Thú  01    02   Complete  2 link

Cứ Như Vậy Mang Bản Thân Rao Bán

Cự phách

Cự Tinh Chi Hào Môn Nam Thê

Cự Tuyệt Cứu Chuộc

Cửa Hàng Giả Tưởng

Cực Ác Tử Kỵ Complete

Cực Đạo Hoa Hỏa Complete

Cực Đạo Ngạ Phu  01 02

Cực Đạo Tà Diễm

Cực Đạo Truy Sát Complete

Cực hạn săn bắn 01 02 Complete

Cực Phẩm Thái Tử Mê Luyến Hồng Trần

Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế

Cưng Chiều Complete

Cưng Chiều Dựng Phu Complete

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại Complete

Cương Thi Vương Gia Complete

Cước Đạp Lưỡng Thuyền Complete

Cường Chế Ngụy Trang    Complete

Cường gian

Cường mãi cường mại Complete

Cường Nhân Sở Nam

Cường Thế Tướng Công Quai Phu Lang 01 02

Cường thủ hào đoạt  PN

Cưỡng Tình Đoạt Ái Complete
Cướp Đoạt Nhân Sinh

Cừu Ái

Cửu Cung Tế Complete

Cửu Giới Hệ Liệt

Cửu Giới Online Chi Vũ Quá Thiên Tình

Cửu liên hoàn Complete

Cửu Mệnh Nhất Miêu

Cựu Nhân  01   02  Complete 2 link

Cứu Phong Trần Ngoại Thiên Lưu Ly Toái Complete

Cửu Thiên Liên Sinh  Complete

Cứu thục Complete

Cửu Tiêu

Cửu Tội Complete

Cửu Vương gia yêu triền vạn quán Complete

CV là mèo tinh Complete